Meniu

De reţinut

Cele două mistere principale ale credinţei:

 1. Unitatea şi Trinitatea lui Dumnezeu
 2. Întruparea, pătimirea, moartea şi învierea Domnului nostru Isus Hristos

 

Cele şapte Sacramente:

 1. Botezul
 2. Mirul
 3. Euharistia
 4. Spovada
 5. Maslul
 6. Preoţia
 7. Căsătoria

 

Cele trei virtuţi teologale sau dumnezeieşti:

 1. credinţa
 2. speranţa
 3. iubirea

 

Cele patru virtuţi cardinale:

 1. prudenţa
 2. dreptatea
 3. tăria
 4. cumpătarea

 

Cele şapte daruri ale Spiritului Sfânt:

 1. înţelepciunea
 2. înţelegerea
 3. sfatul
 4. tăria
 5. ştiinţa
 6. evlavia
 7. frica de Dumnezeu

 

Cele douăsprezece roade ale Spiritului Sfânt:

 1. iubirea
 2. bucuria
 3. pacea
 4. stăruinţa
 5. îndelunga-răbdare
 6. bunătatea
 7. blândeţea
 8. facerea de bine
 9. fidelitatea
 10. modestia
 11. înfrânarea
 12. curăţia

 

Cele trei lucruri de pe urmă ale omului:

 1. moartea
 2. Judecata de Apoi
 3. raiul sau iadul

 

Cele nouă fericiri evanghelice:

 1. Fericiţi cei săraci cu spiritul, că a acelora este împărăţia cerurilor.
 2. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.
 3. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.
 4. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoşează de dreptate, că aceia se vor sătura.
 5. Fericiţi cei milostivi, că aceia milă vor afla.
 6. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
 7. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema.
 8. Fericiţi cei asupriţi pentru dreptate, că a acelora este împărăţia cerurilor.
 9. Fericiţi sunteţi când vă vor batjocori pe voi şi vă vor asupri şi minţind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră pentru Mine. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri.

 

Cele zece porunci dumnezeieşti:

 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine, să nu îţi faci chip cioplit, ca să te închini lui.
 2. Să nu rosteşti numele lui Dumnezeu în zadar.
 3. Adu-ţi aminte să sfinţeşti ziua Domnului.
 4. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să trăieşti mult şi bine pe pământ.
 5. Să nu ucizi.
 6. Să nu faci fapte necurate.
 7. Să nu furi.
 8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.
 9. Să nu pofteşti femeia aproapelui tău.
 10. Să nu pofteşti nici un lucru al aproapelui tău.

 

Cele cinci porunci bisericeşti:

 1. Să sfinţeşti sărbătorile rânduite de Biserică şi să participi la Sfânta Liturghie în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.
 2. Să ţii posturile rânduite de Biserică şi să nu mănânci carne vinerea şi în celelalte zile oprite.
 3. Să îţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti Sfânta Împărtăşanie cel puţin la Paşte.
 4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.
 5. Să ajuţi Biserica, contribuind după legi, obiceiuri şi posibilităţi.

 

Cele două porunci ale iubirii (Marcu 12,30-31):

 1. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta.
 2. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

 

Regula de aur (Matei 7,12):

 • Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor.

Cele şapte fapte ale milei trupeşti:

 1. Să dai de mâncare celor înfometaţi.
 2. Să dai de băut celor însetaţi.
 3. Să îi îmbraci pe cei goi.
 4. Să îi găzduieşti pe cei străini.
 5. Să îi vizitezi pe cei bolnavi.
 6. Să îi vizitezi pe cei închişi.
 7. Să îi îngropi pe cei morţi.

 

Cele şapte fapte ale milei sufleteşti:

 1. Să îi sfătuieşti pe cei ce sunt în îndoială.
 2. Să îi înveţi pe cei neştiutori.
 3. Să îi dojeneşti pe cei păcătoşi.
 4. Să îi mângâi pe cei mâhniţi.
 5. Să îi ierţi pe cei care te-au supărat.
 6. Să suferi cu răbdare nedreptatea.
 7. Să te rogi lui Dumnezeu pentru cei vii şi pentru cei morţi.

 

 

Cele şase păcate împotriva Spiritului Sfânt:

 1. Să abuzezi de bunătatea lui Dumnezeu, cu gândul că El nu te va pedepsi (prezumţia).
 2. Să îţi pierzi speranţa în milostivirea lui Dumnezeu (disperarea).
 3. Să respingi adevărurile de credinţă cunoscute.
 4. Să îl invidiezi pe aproapele pentru darurile spirituale pe care le-a primit.
 5. Să perseverezi în păcat, deşi ştii că greşeşti şi ai fost dojenit pentru aceasta.
 6. Să nu te căieşti de păcate nici măcar în ceasul morţii.

 

Cele patru păcate strigătoare la cer:

 1. uciderea premeditată
 2. sodomia
 3. asuprirea săracilor, a văduvelor şi a orfanilor
 4. oprirea nedreaptă a plăţii datorate altora

 

Cele şapte vicii capitale:

 1. mândria
 2. zgârcenia
 3. necurăţia
 4. invidia
 5. lăcomia
 6. mânia
 7. lenea

 

Cele trei părţi care constituie Biserica:

 • Biserica Luptătoare (de pe pământ)
 • Biserica Suferitoare (din purgatoriu)
 • Biserica Triumfătoare (din rai)

 

Cele patru atribute ale Bisericii adevărate:

 1. Una
 2. Sfântă
 3. Catolică
 4. Apostolică

 

Anul bisericesc începe la 1 septembrie

 

Perioadele anului liturgic

 • Triodul (perioada prepascală)
 • Penticostarul (perioada pascală)
 • Octoihul (perioada postpascală)

 

Sărbători importante legate de Isus Hristos:

 • Naşterea Domnului (Crăciunul) – 25 decembrie
 • Tăierea împrejur – 1 ianuarie
 • Botezul Domnului (Boboteaza) – 6 ianuarie
 • Întâmpinarea Domnului – 2 februarie
 • Duminica Floriilor – duminica dinaintea Învierii
 • Învierea Domnului (Paştele) – duminica, între 4 aprilie şi 8 mai
 • Înălţarea Domnului – joia, la 40 de zile după Învierea Domnului
 • Schimbarea la Faţă – 6 august

 

Alte sărbători importante:

 • Înălţarea Sfintei Cruci – 14 septembrie
 • Coborârea Spiritului Sfânt (Rusaliile) – duminica, la 50 zile după Învierea Domnului
 • Preasfânta Treime – lunea de după Rusalii

 

Sărbători importante ale Preasfintei Fecioare Maria:

 • Naşterea Maicii Domnului – 8 septembrie
 • Intrarea în Templu a Maicii Domnului – 21 noiembrie
 • Neprihănita Zămislire – 9 decembrie
 • Buna Vestire – 25 martie
 • Adormirea Maicii Domnului – 15 august

 

Sărbătorile unor Sfinţi mai importanţi:

 • Sf. Dumitru – 26 octombrie
 • Ss. Arhangheli Mihail şi Gavril – 8 noiembrie
 • Sf. Nicolae – 6 decembrie
 • Sf. Ştefan – 27 decembrie
 • Sf. Vasile – 1 ianuarie
 • Sf. Ioan Botezătorul – 7 ianuarie
 • Ss. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur – 30 ianuarie
 • Sf. Gheorghe – 23 aprilie
 • Ss. Constantin şi Elena – 21 mai
 • Naşterea Sf. Ioan Botezătorul – 24 iunie
 • Ss. Apostoli Petru şi Pavel – 29 iunie
 • Sf. Ilie Profetul – 20 iulie
 • Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul – 29 august

 

Posturile bisericeşti:

 • Postul Crăciunului – din 15 noiembrie până în 24 decembrie
 • Postul Paştelui – lunea de după Duminica lăsatului sec de brânză până în Sâmbăta Mare
 • Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, din lunea de după Duminica Tuturor Sfinţilor până în 28 iunie
 • Postul Adormirii Maicii Domnului – din 1 până în 14 augustImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *