Meniu

Despre Dumnezeu

 1. Cine este Dumnezeu?

  Dumnezeu este spirit desăvârşit, Creatorul şi Domnul cerului şi al pământului, Tatăl tuturor oamenilor.

 2. De ce spunem că Dumnezeu este spirit?

  Dumnezeu este spirit pentru că este o fiinţă fără trup. De aceea nu îl putem percepe cu simţurile noastre.

 3. Ce înseamnă că Dumnezeu este desăvârşit?

  Dumnezeu este desăvârşit pentru că are toate însuşirile bune fără număr şi fără măsură.

 4. Cum este Dumnezeu?

  Dumnezeu este veşnic, omniprezent, atotştiutor, atotputernic, sfânt, drept, milostiv etc.

 5. Ce înseamnă că Dumnezeu este veşnic?

  Dumnezeu este veşnic pentru că nu are nici început şi nici sfârşit.

 6. Unde este Dumnezeu?

  Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ şi în orice loc, adică este omniprezent.

 7. Ştie şi vede Dumnezeu totul?

  Da, Dumnezeu ştie şi vede totul, trecutul, prezentul şi viitorul, chiar şi gândurile şi dorinţele noastre cele mai ascunse: El este atotştiutor.

 8. Poate Dumnezeu să facă tot ce voieşte?

  Da, Dumnezeu poate să facă tot ce voieşte: El este atotputernic.

 9. Ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt?

  Dumnezeu este sfânt pentru că este Iubire absolută, care refuză total răul şi este izvorul binelui.

 10. Ce înseamnă că Dumnezeu este drept?

  Dumnezeu este drept pentru că nu îl lasă nerăsplătit pe cel ce face binele şi nepedepsit pe cel ce face răul.

 11. Ce înseamnă că Dumnezeu este milostiv?

  Dumnezeu este milostiv pentru că îi iartă cu bucurie pe păcătoşii care se căiesc pentru păcatele lor, aşteptând cu răbdare întoarcerea lor la comuniunea cu El.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *