Meniu

Despre har

 1. Ce este harul?

  Harul este un dar supranatural pe care ni-l dă Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt, pentru meritele lui Isus Hristos, spre mântuirea noastră.

 2. De câte feluri este harul?

  Harul este de mai multe feluri: harul lucrător (ajutător, actual), harul sfinţitor (îndumnezeitor, habitual), harurile sacramentale şi harurile speciale (carismele). Asupra primelor două ne vom opri în particular în continuare.

 3. Ce este harul lucrător?

  Harul lucrător este un ajutor trecător prin care Dumnezeu ne luminează mintea şi ne întăreşte voinţa ca să putem face binele şi să fugim de rău. Acest har este dat de Dumnezeu tuturor oamenilor, credincioşi sau necredincioşi, păcătoşi sau drepţi.

 4. Pentru ce avem nevoie de harul lucrător?

  Avem nevoie de harul lucrător pentru ca să rezistăm în faţa ispitelor şi pentru ca să facem fapte bune care să conducă spre sfinţirea şi mântuirea sufletelor noastre. De asemenea, harul lucrător ne ajută să obţinem, să păstrăm şi să creştem în harul sfinţitor.

 5. Ce este harul sfinţitor?

  Harul sfinţitor este o revărsare a însăşi vieţii lui Dumnezeu în sufletele noastre pentru a le vindeca de păcat şi a le sfinţi. Acest har ne face din păcătoşi drepţi, fii ai lui Dumnezeu, moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor.

 6. Pentru ce avem nevoie de harul sfinţitor?

  Harul sfinţitor este necesar pentru mântuirea noastră. El ne face părtaşi încă de pe pământ la viaţa divină şi vrednici să trăim împreună cu Dumnezeu în veşnicie.

 7. Cum putem să răspundem la harurile primite de la Dumnezeu?

  Răspunsul cuvenit la harurile primite trebuie să fie colaborarea cu ele şi recunoştinţa pentru tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat în mod gratuit pentru binele sufletelor noastre.

 8. Cum putem colabora cu harul lucrător?

  Harul lucrător este o inspiraţie, o intervenţie divină: o "şoaptă" în conştiinţa noastră, un sfat bun dat de cineva sau o întâm-plare din care Dumnezeu doreşte să învăţăm ceva. Putem colabora cu acest har punând în practică inspiraţia primită.

 9. Cum putem colabora cu harul sfinţitor?

  Harul sfinţitor fiind o stare, trebuie să fim atenţi să nu o pierdem, să rămânem în ea. Apoi trebuie să căutăm să sporim harul sfinţitor în noi, mai ales primind frecvent Sacramentele.

 10. Cum pierdem harul sfinţitor?

  Harul sfinţitor slăbeşte cu fiecare păcat uşor pe care îl facem. Îl pierdem de tot şi numai printr-un singur păcat de moarte. Prin Spovadă putem însă redobândi harul sfinţitor.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *