Meniu

Despre Liturghie

 1. Ce este Sfânta Liturghie?

  Sfânta Liturghie este Jertfa Noului Legământ, reînnoirea Jertfei răscumpărătoare de pe Cruce şi repetarea Cinei pascale.

 2. Care sunt părţile Liturghiei?

  Liturghia are două mari părţi: Liturghia Cuvântului şi Liturghia Euharistică. Partea de pregătire a Liturghiei, care nu se desfăşoară sub ochii credincioşilor, se numeşte Proscomidie.

 3. Ce se întâmplă la Proscomidie?

  La Proscomidie se pregătesc darurile, adică pâinea şi vinul care, în timpul Sfintei Liturghii, la prefacere, vor fi consacrate. Preotul pregăteşte pâinea (miridele sau ostiile) pe disc şi vinul, cu puţină apă, în potir.

 4. Ce se întâmplă la Liturghia Cuvântului?

  Liturghia Cuvântului cuprinde două părţi mari: în prima ne rugăm (Binecuvântarea, Ectenia mare, Antifoanele, Fericirile, Intratul cel Mic, Sfinte Dumnezeule), iar în a doua ascultăm (Apostolul, Evanghelia şi Predica).

 5. Ce se întâmplă la Liturghia Euharistică?

  Liturghia Euharistică începe cu Intratul cel Mare, după care ne mărturisim credinţa. Urmează consacrarea (prefacerea) darurilor şi mai apoi împărtăşirea credincioşilor. Liturghia se încheie cu rugăciuni de mulţumire şi cu binecuvântarea finală.

 6. Ce se întâmplă la consacrarea darurilor?

  La consacrarea darurilor preotul rosteşte cuvintele lui Isus de la Cina cea de Taină, invocând apoi Spiritul Sfânt asupra pâinii şi vinului de pe altar. Prin consacrare are loc transformarea acestora în Trupul şi Sângele lui Isus Hristos, transformare care este numită transsubstanţiere.

 7. Ce se înţelege prin transsubstanţiere?

  Prin transsubstanţiere înţelegem schimbarea substanţei pâinii şi vinului: după consacrare, acestea devin în mod real Trupul şi Sângele Domnului, în timp ce aparenţa lor rămâne neschimbată.

 8. Cu ce fel de pâine şi vin se celebrează Sfânta Liturghie?

  Sfânta Liturghie poate fi celebrată doar cu pâine din grâu (dospită sau nedospită) şi cu vin din struguri. Pâinea şi vinul trebuie să fie curate (fără alte amestecuri) şi nealterate.

 9. Cum este prezent Isus Hristos în Euharistie?

  Isus Hristos înviat este prezent în Euharistie în mod real: cu Trupul şi cu Sângele Său, cu sufletul şi dumnezeirea Sa, Hristos întreg, Dumnezeu şi om.

 10. Frângerea pâinii îl împarte pe Isus Hristos?

  Frângerea pâinii nu îl împarte pe Isus Hristos: El este prezent în întregime atât în pâinea cât şi în vinul consacrate; mai mult, este prezent întreg în fiecare bucăţică de pâine şi în fiecare picătură de vin consacrate.

 11. Când trebuie să participăm la Sfânta Liturghie?

  Biserica ne cere să participăm la Sfânta Liturghie duminica şi în sărbătorile de poruncă. În acelaşi timp recomandă participarea cât mai deasă, chiar zilnică, dacă se poate.

 12. De ce trebuie să participăm la Sfânta Liturghie?

  Participăm la Sfânta Liturghie, în comuniune cu ceilalţi fraţi în credinţă, pentru a-i da lui Dumnezeu cultul de adoraţie care i se cuvine; pentru a-i mulţumi pentru binecuvântările Sale şi pentru a-i cere haruri; pentru ispăşirea păcatelor; pentru a uni jertfele noastre cu jertfa Sa.

 13. Cum trebuie să participăm la Sfânta Liturghie?

  La Sfânta Liturghie trebuie să participăm de la începutul până la sfârşitul ei, cu evlavie şi spirit de reculegere, atenţi la lecturi şi rugăciuni, precum şi activ, dând răspunsurile şi cântând împreună cu comunitatea. Participarea noastră este deplină atunci când ne şi împărtăşim.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *