Meniu

Despre Mântuitorul

 1. Cine este Mântuitorul sau Mesia?

  Mântuitorul este Domnul nostru Isus Hristos, Fiul unic al lui Dumnezeu; El este a doua Persoană a Preasfintei Treimi.

 2. De la cine a primit Fiul lui Dumnezeu firea omenească?

  Fiul lui Dumnezeu a primit firea omenească de la Preasfânta Fecioară Maria, prin lucrarea Spiritului Sfânt.

 3. Cum se numeşte misterul prin care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om?

  Misterul prin care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om se numeşte misterul Întrupării.

 4. De ce s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu?

  Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru a ne face cunoscută iubirea infinită a lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, pentru a ne fi model de sfinţenie, dar mai ales pentru a ne mântui.

 5. Câte naturi sau firi sunt în Isus Hristos?

  În Isus Hristos sunt unite într-o singură Persoană două naturi sau firi: natura dumnezeiască şi natura omenească; El este Dumnezeu adevărat şi om adevărat.

 6. Unde s-a născut Isus Hristos?

  Fecioara Maria l-a născut pe Isus Hristos în Betleem, într-un staul, aşezându-l apoi într-o iesle.

 7. Cine este Sfântul Iosif?

  Sfântul Iosif este soţul feciorelnic al Preasfintei Fecioare Maria şi tatăl purtător de grijă (ocrotitor) al lui Isus.

 8. Când sărbătorim Naşterea lui Isus Hristos?

  Sărbătorim Naşterea lui Isus Hristos la Crăciun, în data de 25 decembrie.

 9. Unde şi-a trăit Isus Hristos copilăria şi tinereţea?

  Isus Hristos şi-a trăit copilăria şi tinereţea în Nazaret, alături de familia Sa. Această perioadă o numim viaţa ascunsă a lui Isus.

 10. Când şi-a început Isus Hristos viaţa publică?

  Isus Hristos şi-a început viaţa publică la 30 de ani, după ce a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan.

 11. Ce a făcut Isus Hristos în viaţa Sa publică?

  În viaţa Sa publică, Isus Hristos a ales doisprezece Apostoli, a predicat Vestea cea Bună a venirii Împărăţiei Cerurilor şi a împăcării omului cu Dumnezeu şi a făcut multe minuni.

 12. Ce fel de minuni a făcut Isus Hristos?

  Minunile făcute de Isus Hristos le putem clasifica astfel:

  • minuni asupra elementelor naturii: potolirea furtunii, preschimbarea apei în vin, înmulţirea pâinilor şi peştilor…;

  • vindecări: de orbi, paralitici, leproşi…;

  • exorcizări: alungarea diavolilor, eliberându-i pe oameni de sub influenţa lor;

  • învieri: în Evanghelii sunt relatate trei învieri.

 13. Ce ne arată minunile făcute de Isus Hristos?

  Minunile făcute de Isus Hristos ne arată că El este Mesia, cel vestit de prooroci, Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl.

 14. Câţi ani a durat viaţa publică a lui Isus Hristos?

  Viaţa publică a lui Isus Hristos a durat trei ani, încheindu-se cu pătimirea, moartea, învierea şi înălţarea Sa la cer.

 15. Ce a pătimit Isus Hristos?

  Isus Hristos a asudat sânge în Grădina Măslinilor, a fost biciuit, încoronat cu spini şi batjocorit, a purtat pe spate crucea pe care apoi a fost răstignit şi a murit.

 16. Unde şi când a fost răstignit Isus Hristos?

  Isus Hristos a fost răstignit pe Muntele Golgota (Calvar), aproape de Ierusalim, în ziua dinaintea Paştelui evreiesc. Ne amintim de această zi în fiecare vineri, în special în Vinerea Mare.

 17. Ce s-a întâmplat după moartea lui Isus Hristos?

  După moartea lui Isus Hristos, trupul Lui a fost coborât de pe cruce şi înmormântat, iar sufletul Lui s-a coborât în lăcaşul morţilor, eliberând sufletele celor drepţi care aşteptau răscumpărarea.

 18. A rămas trupul lui Isus Hristos în mormânt?

  Trupul lui Isus Hristos nu a rămas în mormânt pentru totdeauna, ci a treia zi a înviat din morţi.

 19. Când sărbătorim învierea lui Isus Hristos?

  Sărbătorim învierea lui Isus Hristos – misterul central al credinţei noastre – la Paşte.

 20. Ce a dobândit pentru noi pătimirea, moartea şi învierea lui Isus Hristos?

  Prin pătimirea, moartea şi învierea Sa, Isus Hristos ne-a dobândit iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu, participarea la viaţa divină şi accesul la fericirea veşnică. Aceasta este lucrarea de răscumpărare a omului înfăptuită de Fiul lui Dumnezeu: misterul Mântuirii.

 21. Ce a făcut Isus Hristos după înviere?

  După înviere, timp de 40 de zile, Isus Hristos s-a arătat de mai multe ori discipolilor Săi pentru a-i întări în credinţă.

 22. Ce s-a întâmplat la 40 de zile de la înviere?

  La patruzeci de zile de la învierea Sa, Isus Hristos s-a înălţat la cer, la dreapta Tatălui.

 23. De ce s-a înălţat Isus Hristos la cer?

  Isus Hristos s-a înălţat la cer pentru a intra în slava lui Dumnezeu cu trupul uman glorificat; pentru a ne pregăti şi nouă un loc acolo; pentru a mijloci pentru noi pe lângă Tatăl ceresc şi pentru a ni-l trimite pe Spiritul Sfânt.

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPoint



Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *