Meniu

Despre păcat

 1. Ce este păcatul?

  Păcatul este încălcarea unei porunci dumnezeieşti sau bisericeşti. Este un act de neglijenţă, de neascultare sau de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu.

 2. Este şi ispita păcat?

  Ispita este un îndemn, un impuls, o ademenire spre a face ceva rău. Doar când consimţim ispitei, fie la nivelul gândurilor, fie la nivelul acţiunii, comitem un păcat. Dacă alungăm ispita imediat ce ea apare, nu am păcătuit.

 3. Ce efect are păcatul asupra celui care îl comite?

  Păcatul murdăreşte sufletul; măreşte înclinarea noastră spre rău; sporeşte împietrirea inimii noastre; ne îndepărtează şi poate chiar să ne separe de Dumnezeu. Orice păcat atrage după sine pedeapsa vremelnică, pe care o ispăşim fie aici, pe pământ, fie după moarte, în purgatoriu.

 4. De câte feluri este păcatul?

  Păcatul este de două feluri: păcatul strămoşesc (comis de Adam şi Eva) şi păcatul actual sau personal (comis de noi). Peste tot în catehism unde scrie doar păcat şi nu păcat strămoşesc, este vorba de păcatul actual.

 5. Pot fi iertate păcatele?

  Da, păcatele pot fi iertate datorită jertfei răscumpărătoare a lui Isus Hristos. Păcatul strămoşesc este şters prin Botez, iar păcatele actuale sunt şterse prin Spovadă.

 6. Cum se împart păcatele după gravitate?

  După gravitate păcatele se împart în păcate de moarte (mari sau grave) şi păcate uşoare (lesne-iertătoare sau veniale).

 7. Care sunt condiţiile pentru ca un păcat să fie de moarte?

  Comitem un păcat de moarte atunci când încălcăm o poruncă în mod grav (adică materia păcatului este gravă), cu ştiinţă şi voinţă deplină.

 8. Care sunt efectele păcatului de moarte?

  Atunci când comitem un păcat de moarte pierdem viaţa divină (harul sfinţitor) şi merităm pedeapsa veşnică a iadului, dacă nu ne căim. Îl numim "de moarte" pentru că duce la moartea spirituală.

 9. Ce înseamnă moartea spirituală?

  Moartea spirituală nu înseamnă că sufletul (care este veşnic) încetează să mai existe, ci faptul că nu mai are viaţa divină în el.

 10. Care sunt condiţiile pentru ca un păcat să fie uşor?

  Când lipseşte cel puţin una dintre cele trei condiţii pentru ca un păcat să fie de moarte, comitem un păcat uşor: adică materia nu este gravă, sau lipseşte ştiinţa deplină, sau voinţa deplină.

 11. Care sunt efectele păcatului uşor?

  Atunci când comitem un păcat uşor, slăbeşte în noi harul sfinţitor şi merităm pedeapsa purificatoare vremelnică. Păcatul uşor împiedică înaintarea noastră pe calea sfinţeniei şi ne predispune treptat la săvârşirea păcatului de moarte.

 12. Cum se împart păcatele după modul de comitere?

  Un păcat poate să fie comis cu gândul (ex: invidia), cu cuvântul (ex: minciuna), cu fapta (ex: furtul) sau cu omisiunea.

 13. Cum se păcătuieşte prin omisiune?

  Păcătuim prin omisiune atunci când nu facem acel bine pe care trebuie şi putem să îl facem (ex: nu mă rog pentru părinţii mei).

 14. Ce este viciul şi cum se dobândeşte?

  Viciul este obişnuinţa de a face un anumit păcat, chiar dacă este unul uşor. El se dobândeşte prin repetarea acelui păcat de multe ori.

 15. De ce este periculos viciul?

  Viciul este periculos pentru că produce o alipire gravă de păcat. Cel care are un viciu nu poate decât cu mari eforturi să renunţe la a mai comite păcatul respectiv.

 16. Ce este virtutea şi cum se dobândeşte?

  Virtutea este obişnuinţa de a face un anumit bine. Virtuţile pot fi:

  • dobândite prin efort uman, prin repetarea practicării unui bine de multe ori – acestea sunt virtuţile umane, numite şi virtuţi morale;

  • sau insuflate de Dumnezeu – acestea sunt virtuţile teologale (a se vedea prima poruncă, nr. 148-155 şi Botezul, nr. 286).

 17. Când putem spune că am dobândit o virtute morală?

  Am dobândit o virtute morală atunci când facem binele respectiv:

  • cu uşurinţă – fără vreun efort extraordinar, fără o luptă interioară;

  • cu bucurie – pe care o simţim chiar dacă este vorba de un lucru dificil sau care ne provoacă suferinţă;

  • şi cu perseverenţă – nu doar din când în când sau atunci când totul ne merge bine, ci mereu.

  Virtutea morală este astfel de mare ajutor pentru creşterea noastră spirituală.

 18. Care sunt cele mai importante virtuţi morale?

  Cele mai importante virtuţi morale sunt prudenţa, dreptatea, tăria şi cumpătarea. Ele se numesc virtuţi cardinale pentru că sunt temelia celorlalte virtuţi morale.

 19. Care sunt păcatele capitale?

  Păcatele capitale sunt şapte: mândria, zgârcenia, necurăţia, invidia, lăcomia, mânia şi lenea. Ele sunt numite "capitale" pentru că sunt izvorul multor altor păcate.

 20. Cum putem lupta împotriva păcatelor capitale?

  Luptăm împotriva păcatelor capitale cultivând virtuţile care li se opun. Astfel: mândriei i se opune virtutea smereniei; zgârceniei – virtutea dărniciei; necurăţiei – virtutea castităţii; invidiei – virtutea bunătăţii; lăcomiei – virtutea cumpătării; mâniei – virtutea blândeţii; şi lenei – virtutea hărniciei.

 21. Cum putem lupta în general împotriva păcatului?

  În lupta împotriva păcatului ne sunt de mare folos următoarele practici:

  • spovedirea deasă, chiar şi când avem pe suflet doar păcate uşoare, şi cât mai rapid după ce comitem un păcat de moarte;

  • examinarea seară de seară a conştiinţei, căindu-ne pentru păcatele noastre, chiar şi pentru cele mici;

  • împărtăşirea deasă cu Trupul şi Sângele Domnului;

  • evitarea ocaziilor care ne conduc la păcat;

  • alungarea imediată a ispitelor;

  • cultivarea virtuţilor;

  • rugăciunea, citirea Bibliei, lecturile spirituale…

 

Pentru a veni în întâmpinarea celor care ar dori să prezinte copiilor acest catehism, la cateheză sau la orele de religie, fiecare capitol este oferit şi ca prezentare PowerPoint, care, pe lângă textul de mai sus, include fotografii color, uneori şi alte elemente (ex: rugăciuni), totul pentru a îmbogăţi vizual experienţa predării.

În pagina care se va deschide după ce daţi click pe butonul de mai jos căutaţi textul "Descărcaţi online → Prezentare PPTX".

Descărcaţi această prezentare PowerPointImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *