Meniu

Sacramentul Preoţiei

 1. Ce este Preoţia?

  Preoţia este Sacramentul prin care Dumnezeu îşi consacră slujitori care să continue să îndeplinească până la sfârşitul veacurilor misiunea încredinţată Apostolilor de Isus Hristos.

 2. Care sunt treptele Preoţiei?

  Sacramentul are trei trepte mari (ordine sacre): diaconatul, preoţia (prezbiteratul) şi episcopatul.

 3. Ce este specific fiecărei trepte a Preoţiei?

  Numai episcopul deţine plinătatea Preoţiei. Preotul nu poate administra Sacramentul Preoţiei şi unele sacramentalii (ex: sfinţirea de biserici). Diaconul este hirotonit în mod special pentru slujire.

 4. Care sunt efectele Preoţiei?

  Preotul, prin hirotonire:

  • devine un instrument prin care acţionează Isus Hristos, reprezentant al Lui în faţa adunării credincioşilor, dar şi al Bisericii în faţa lui Dumnezeu;

  • este în ascultare faţă de episcopul său, al cărui colaborator şi ajutor este;

  • are misiunea de a predica Evanghelia, de a celebra Sacramentele şi de a păstori credincioşii încredinţaţi lui.

 5. Ce se înţelege prin hirotonire?

  Actul sacramental prin care un bărbat devine diacon, preot sau episcop se numeşte hirotonire ("impunerea mâinilor"), consacrare sau sfinţire.

 6. Cine poate fi hirotonit preot?

  Candidatul la Preoţie trebuie să fie bărbat, botezat şi miruit, cu conduita morală, calităţile fizice şi psihice corespunzătoare, având pregătirea spirituală şi teologică necesară. Pentru treapta diaconatului şi a preoţiei candidatul poate fi căsătorit, iar pentru treapta episcopatului candidaţii sunt aleşi doar dintre preoţii celibi, adică necăsătoriţi.

 7. Cine poate administra Sacramentul Preoţiei?

  Episcopii sunt singurii care pot administra Sacramentul Preoţiei, în toate cele trei trepte. Diaconatul şi preoţia pot fi conferite de un singur episcop; conferirea episcopatului cere trei episcopi.

 8. Cum se celebrează Sacramentul Preoţiei?

  Pentru fiecare dintre cele trei trepte, episcopul îşi impune mâinile pe capul celui care primeşte Sacramentul, rostind rugăciunea de consacrare prin care invocă de la Dumnezeu revărsarea specială a Spiritului Sfânt şi a darurilor Sale în vederea slujirii.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *