Meniu

Sacramentaliile

 1. Ce sunt sacramentaliile?

  Sacramentaliile sunt semne sacre, instituite de Biserică, prin care sunt sfinţite persoane, obiecte sau împrejurări ale vieţii.

 2. Prin ce diferă sacramentaliile de Sacramente?

  Sacramentele sunt orânduite de Isus Hristos, iar sacramentaliile sunt instituite de Biserică. Prin Sacramente ni se oferă haruri, în schimb sacramentaliile ne pregătesc pentru primirea harurilor şi ne predispun la cooperarea cu ele.

 3. Cum se pot clasifica sacramentaliile?

  Sacramentaliile se pot clasifica astfel:

  • binecuvântări (ex: binecuvântări de la Liturghie şi de la alte slujbe, binecuvântarea casei, a pământurilor, a roadelor…);

  • sfinţiri sau consacrări (ex: depunerea voturilor de viaţă călugărească; sfinţirea unei bisericii, a apei, a unor veşminte sau vase liturgice, a troiţelor…);

  • exorcisme (alungarea satanei);

  • alte rugăciuni (ex: la secetă sau ploaie îndelungată, la cutremure şi epidemii).

 4. Care este diferenţa dintre binecuvântare şi sfinţire?

  Pot fi binecuvântate sau sfinţite lucruri, locuri şi persoane. Diferenţa importantă este că:

  • ceea ce a fost binecuvântat îşi păstrează uzul de până atunci (ex: casa rămâne casă de locuit şi după binecuvântare),

  • pe când ceea ce a fost sfinţit va fi folosit din acel moment exclusiv în scopuri religioase (ex: potirul sfinţit va fi folosit doar în celebrările liturgice).

Rugăciune

Doamne Isuse Hristoase, prin Sacramente Tu trăieşti în mine şi eu trăiesc în Tine. Dacă am pierdut viaţa divină, mă ajuţi să o primesc înapoi. Dacă e slăbită, mă ajuţi să o întăresc. Te-ai îngrijit ca prin Biserică şi în Biserică să pot avea acces la Sacramente, care aprind şi purifică în mine iubirea pentru Tine şi mă ajută să duc o viaţă tot mai sfântă. Îţi promit că nu mă voi preocupa doar de trup, ci şi de suflet, curăţindu-l des prin Spovadă şi hrănindu-l şi mai des cu însuşi Preasfântul Trup şi Sânge al Tău, pregătindu-mă mereu să primesc cu vrednicie Sacramentele. Pentru darul minunat al Sacramentelor, Fiule al lui Dumnezeu, îţi mulţumesc şi te laud, împreună cu Tatăl şi cu Spiritul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *