Meniu

Botezul

16. Ce este Botezul?

Botezul este cel dintâi şi cel mai trebuincios dintre sacramente, prin care ni se iartă păcatul strămoşesc şi toate păcatele făcute înainte de Botez, şi ne face creştini.

EXPLICAŢIE: Botezul este sacramental renaşterii duhovniceşti, adică prin primirea lui omul iese din moartea duhovnicească, din păcatul strămoşesc şi începe o viaţă nouă şi sfântă. Isus Cristos l-a orânduit când a spus Apostolilor: «Învăţaţi toate neamurile, botezându-i pe ei în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh». (Mat. 28,19)

Pilde

Un bătrân de doi ani. Un misionar povesteşte că un bătrân de 80 de ani se întoarse şi primi Botezul. El simţea aşa de tare harul renaşterii sale sufleteşti, încât începu să-şi socotească viaţă de la acea dată. După doi ani zicea: «Eu n-am decât doi ani pentru că am început a trăi cu adevărat numai de când am primit Botezul, iar anii de mai înainte au fost ani de moarte şi nu de viaţă». El avea dreptate căci păcatul strămoşesc ne-a aruncat în moarte, iar Botezul ne dă adevărata viaţă.

17. Pentru ce Botezul este cel dintâi sacrament?

Botezul este cel dintâi sacrament, pentru că înainte de Botez nu puteam primi nici un alt sacrament.

EXPLICAŢIE: Isus Cristos aşa a orânduit sacramentele, ca botezul să fie poarta celorlalte sacramente. Aşa de pildă dacă un nebotezat merge la spovadă, nu primeşte iertarea păcatelor pentru că nu-i în stare să o primească, neavând să primească celelalte sacramente.

18. Pentru ce Botezul este cel mai trebuincios sacrament?

Botezul este cel mai trebuincios sacrament, pentru că fără Botez nimeni nu se poate mântui.

EXPLICAŢIE: Un lucru se zice că-i trebuincios, dacă fără de dânsul nu putem dobândi ceea ce dorim; aşa se zice că mâncarea e trebuincioasă pentru că fără dânsa n-am putea trăi: tot aşa pentru a ne mântui avem nevoie numai decât de Botez.

Pilde

O moartă. În 1640 Sf. Petru Claver, misionarul africanilor, a fost chemat la patul de moarte al unei sclave. Sfântul ajunge, o găseşte gheaţă, o cheamă, o scutură,…era moartă. Sfântul cade în genunchi şi se roagă. După câtva timp ea se mişcă, se aşeză pe pat şi grăi: «Cât sunt de obosită!». Sfântul o întrebă: «Pentru ce eşti obosită?» Şi ea: «Mă aflam aproape de o grădină foarte frumoasă, voiam să intru, dar un copil frumuşel mă întoarse înapoi spunându-mi că nu eram botezată. M-am întors aici, nu ştiu să spun mai mult; de aceea sunt obosită!». Sfântul socotind că a fost un vis şi crezând sigur că primise Botezul, voi să o spovedească. Dar sclava: «Nu, nu, zise, vreau Botezul» şi stărui să i se dea acest Sacrament. Însăşi stăpâna ei mărturisi că sclava mai bine de 20 de ani primi sfintele sacramente… Dar sfântul insuflat de Dumnezeu o boteză; şi ea puţin după aceea muri din nou fericită. Această minune a fost mărturisită cu jurământ de stăpânul sclavei, ofiţerul superior de Cartagina, când se făcură procesele necesare pentru beatificarea Sf.Petru Claver.

(Viaţa)

19. Ce dobândim prin sacramental Botezului?

1) Botezul ne curăţă de păcatul strămoşesc şi de toate celelalte păcate făcute înainte de botez.

2) Botezul ne face fii ai lui Dumnezeu, membri ai Bisericii şi moştenitori ai împărăţiei cereşti.

EXPLICAŢIE: a) Botezul şterge din suflet urâciunea pricinuită de păcatul strămoşesc, revărsând asupra botezatului harul lui Dumnezeu. Dacă cineva se botează când este mare, rămâne curăţit şi de toate păcatele, ce le-ar fi săvârşit până atunci.

b) Ne face fii adoptivi ai lui Dumnezeu şi ne dă dreptul să fim creştini, adică urmaşi ai lui Cristos, aparţinând Bisericii sale, iar după moarte să moştenim Cerul.

Pilde

Sfântul Genesiu. Sf. Genesiu, un comediant renumit din Roma din timpul împăratului Deocleţian într-una din zile pe scena teatrului îşi bătea joc de Botez; trebuia să se prefacă, că se face creştin botezându-se şi apoi e dus înainte împăratului unde se leapădă de credinţă. Mişcat de harul lui dumnezeu, Genesiu primi Botezul din toată inima şi prezentat Împăratului, încetă a face comedie şi zise: «Ascultaţi, împărate, senatorilor şi voi romanilor; puţin mai înainte eu aveam groază de numele de creştin, şi uram această religie până la atâta încât învăţam misterele ei pentru a-mi bate joc de ele în public, cum aţi văzut. Dar Dumnezeu a avut milă de mine şi pe când răspundeam: Cred, cred, doi îngeri mi-au apărut şi-mi citeau crimele mele din copilărie până în prezent; eu m-am îngrozit, şi abia îmi curse apă pe cap, ei îmi arătară sufletul frumos şi alb ca un crin… Eu sunt creştin; întoarceţi-vă şi voi şi rugaţi-vă lui Isus Cristos să vă ierte păcatele». La aceste cuvinte împăratul se înfurie, porunci să fie bătut, chinuit în toate felurile, dar el rămase neclintit în credinţa ce o primise într-un chip aşa de minunat încât suferi mucenicia pentru dânsa.

(Rohb. Ist. Un. c. 31)

Propunere: Să mulţumim lui Dumnezeu că am primit Botezul fără nici o vrednicie din partea noastră şi să nu ne ruşinăm că suntem creştini.

20. Cine trebuie să boteze?

Numai parohul trebuie să boteze, dar la nevoie poate boteza oricare om.

EXPLICAŢIE: Deşi Dumnezeu a voit să ne înveţe adevărurile ce trebuie să le credem şi să ne sfinţească prin miniştri săi, adică prin preoţi, totuşi, fiindcă s-ar putea da vreun caz ca preotul să lipsească, iar copilul murind fără Botez nu s-ar mântui, a lăsat ca acest sacrament, aşa de trebuincios, să se poată da la nevoie de orice persoană (fie bărbat ori femeie; creştin ori eretic, ba chiar păgân), rămânând ca apoi preotul să facă ceremoniile bisericeşti.

Propunere: În caz de nevoie părinţii să nu-şi boteze copilul la preoţi de altă credinţă, ci mai bine să cheme orice altă persoană, şi chiar ei înşişi să-l boteze. Dacă lipseşte preotul catolic şi părinţii lasă sau fac ca un preot de altă credinţă (ortodox, protestant etc.) să le boteze copilul fac un păcat de moarte.

21. Cum se botează la nevoie?

La nevoie se botează astfel: Acela care botează toarnă apă pe capul celui ce primeşte Botezul şi în acelaşi timp zice: «Eu te botez în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh».

EXPLICAŢIE: Pentru a boteza la nevoie, apa trebuie să fie naturală şi sfinţită, dacă se poate, dar nicidecum cu apă artificială sau cu mirodenii, cum fac unii protestanţi. Persoana, care toarnă apă pe capul copilului, trebuie ca în acelaşi timp, tot ea, să spună şi cuvintele: Eu te botez etc. altfel Botezul nu este bun. Cine botează trebuie să aibă intenţia sau gândul de a face ceea ce face Biserica botezând, altfel, dacă din bătaie de joc sau în dispreţ ar boteza, Botezul acela n-ar fi bun, şi cine ar îndrăzni să facă aşa ceva, ar săvârşi un sacrilegiu.

Pilde

Apa îngerilor. Un episcop din Franţa se întâlni într-o zi cu o femeie bătrână, care îi zise: «O, ce mângâiere pentru mine, că te văd. Să ştii că mâinile mele te-au botezat, fiindcă erai aproape de moarte, şi-mi aduc aminte că te-am botezat cu apa îngerilor, (o apă artificială, de mirodenii)». Episcopul se tulbură, dar se făcu că nu ia in seamă cuvintele bătrânei. Dar, în aceeaşi seară, o chemă la el şi cercetând-o mai bine, se convinse că Botezul său nu era valid (bun). Socotiţi acum ce urmări rele de la acel Botez (invalid) rău făcut; toate spovezile, liturghiile, hirotonisirea preoţilor, toate erau nule (rele). Acum ce să facă? Episcopul făcu mai întâi ca el însuşi să fie botezat din nou, iar apoi a hirotonisit din noi pe preoţii sfinţiţi de el.

(Rosa, Istr. pop)

Propunere: Această pildă să fie spre învăţătura oricui, că cu sacramentele nu se glumeşte; iar la nevoie, trebuind a boteza pe cineva, să se facă toate cum s-a zis mai sus, altfel, cine din nepăsare ar boteza rău, ar face un păcat mare.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *