Meniu

Cercetarea cugetului

56. Cum trebuie să începem cercetarea cugetului?

Cercetarea cugetului trebuie să o începem chemând în ajutor pe Sfântul Duh.

EXPLICAŢIE: Pentru că trebuie să ne amintim toate păcatele noastre, este foarte greu să facem aceasta singuri, pentru că şi un lucru pierdut mai uşor se află la lumina soarelui decât la întunericul nopţii; memoria noastră e slabă si de aceea avem nevoie de ajutorul Sfântului Duh, ca El, cu lumina sa cerească, să împrăştie întunericul minţii noastre ca să cunoaştem răul săvârşit.

57. Cum putem face cercetarea cugetului?

Putem să face cercetarea cugetului, întrebându-ne cum şi de câte ori am păcătuit împotriva poruncilor lui Dumnezeu şi ale Bisericii.

EXPLICAŢIE: Păcatul, fiind o călcare a legilor lui Dumnezeu şi ale Bisericii, îl cunoaştem îndată ce ne gândim serios dacă am îndeplinit, sau nu, aceste legi. Pentru aceasta e foarte bine să ne folosim de o carte de rugăciuni unde să găsim modul cum se face cercetarea cugetului.

58. Cum îşi pot aduce aminte copiii de păcatele lor?

Copiii îşi pot aduce aminte de păcatele lor dacă se gândesc cum s-au purtat în biserică, la şcoală, acasă, cu părinţii, pe stradă, pe câmp, singuri şi cu alţii.

59. Trebuie să ne aducem aminte şi de numărul păcatelor?

Da, trebuie să ne aducem aminte şi de numărul fiecărui păcat de moarte.

EXPLICAŢIE: Trebuie să ne aducem aminte de numărul păcatelor, pentru că cu atât mai mult am supărat pe Dumnezeu, cu cât am săvârşit de mai multe ori acelaşi păcat; de aceea şi pedeapsa de care ne-am învrednicit trebuie să fie mai mare.

Pilde

I. O bună copilă înainte de a începe cercetarea cugetului îngenunchea înaintea unei icoane a Prea Sf. Fecioare, şi îi zicea: «Fecioară binecuvântată, dobândeşte-mi de la Domnul harul să mă spovedesc bine şi să cunosc păcatele mele». Apoi se îndrepta spre Isus Răstignit şi cu toată ardoarea repetă: «O Doamne, tu care cunoşti secretul inimilor, ajută-mă să cunosc toate greşelile, ce le-am săvârşit, pentru a le putea mărturisi cum trebuie, ca să dobândesc de la Inima ta preasfântă o deplină iertare». Apoi începea să se cerceteze în linişte.

(Mekler Ex.)

 

II. Magdalena de Auguillora, o doamnă bogată, nu prea avea grijă să-şi facă bine cercetarea cugetului. Într-o zi, cu cercetarea cugetului rău făcută, se duse să se spovedească la sf. Filip Neri. Dar sfântul îi zise cu severitate: «Mergi mai întâi să-ţi faci mai bine cercetarea cugetului, şi apoi întoarce-te». Doamna ascultă, îşi făcu din nou cercetarea cugetului cu o mai mare îngrijire şi recunoscu că avea mai multe păcate, şi chiar mai mari, decât aflase la întâia cercetare. Întorcându-se la picioarele sfântului, îi mulţumi pentru lecţia ce i-a dat-o, şi-i făgădui că aşa va face pentru toată viaţa.

(Viaţa)

Practică: Înainte de a începe cercetarea cugetului, roagă-te Domnului ca să te ajute aţi cunoaşte păcatele săvârşite, aşa cum le vei cunoaşte în ziua judecăţii. Pentru a-ţi înlesni această cercetare ar fi bine să te cercetezi în fiecare seară, când te culci, să vezi ce greşeli ai săvârşit, precum şi să te mărturiseşti mai des după pilda sfinţilor şi a persoanelor, care ştiu a preţui mântuirea sufletului.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *