Meniu

Indulgenţele

85. Prin ce ne ajută Biserica să prescurtăm pedepsele vremelnice, datorite păcatelor iertate?

Biserica ne ajută să prescurtăm pedepsele vremelnice, datorite păcatelor iertate prin indulgenţe.

86. Ce este indulgenţa?

Indulgenţa este iertarea pedepselor vremelnice, datorite păcatelor iertate, ce ar trebui să le suferim aici pe pământ, sau în Purgator.

87. În ce chip iartă biserica pedepsele vremelnice datorite păcatelor iertate?

Biserica iartă pedepsele vremelnice datorite păcatelor iertate, îndestulând dreptatea lui Dumnezeu cu vredniciile îmbelşugate ale lui Isus Cristos, ale prea Sfintei Fecioare şi ale Sfinţilor.

EXPLICAŢIE: Cuvântul indulgenţă înseamnă îngăduire. Prin indulgenţă nu ni se iartă nici un păcat, dar numai pedeapsa vremelnică ce trebuie să o îndurăm pentru păcatele iertate. Numai Papa dă indulgenţe, deşi şi episcopii dau unele indulgenţe, dar foarte mici. Puterea de a da indulgenţe izvorăşte din cuvintele lui Cristos: «Orice veţi dezlega pe pământ, va fi dezlegat şi în ceruri». (Mat. 16. 19; 18, 18). Prin această puterea Papa aplică vredniciile lui Cristos, ale Prea Sfintei Fecioare şi ale Sfinţilor. Toate aceste vrednicii formează comoara (tezaurul) duhovnicească a Bisericii. Toţi credincioşii împreună cu sfinţii din cer sunt mădularele unui acelaşi corp moral, al cărui cap e Cristos. Dar într-un corp ceea ce prisoseşte unui membru, foloseşte altuia; de aceea Biserica ia din acea comoară a vredniciilor lui Cristos şi a Sfinţilor, căci ei au avut merite cu prisosinţă, şi ni le dă spre folosul nostru. Indulgenţele sale către creştinii din Corint, a acordat indulgenţă unui creştin scandalos, după ce acesta a dat semn că s-a întors la Dumnezeu. (II Cor. 2. 10)

88. Ce trebuie să facem, ca să dobândim o indulgenţă?

Ca să dobândim o indulgenţă, trebuie să fim curaţi de orice păcat de moarte, şi să împlinim faptele poruncite.

EXPLICAŢIE: 1. Pentru dobândirea indulgenţelor se cere numai decât: a) să fii în harul Sfinţitor, adică să-ţi faci o bună spovadă; b) să îndeplineşti faptele poruncite, cum este de pildă Împărtăşania, vizitarea Prea Sfântului sacrament în biserică, să vizitezi pe bolnavi, ba chiar câteodată se prescrie să se dea pomană pentru săraci sau o altă faptă de binefacere. Dacă nu se îndeplineşte ceea ce se prescrie pentru fiecare indulgenţă, aceasta nu se dobândeşte.

2. Indulgenţele sunt de două feluri: depline, prin care dobândim iertare de toate pedepsele vremelnice şi parţiale, nedepline, prin care se iartă numai o parte din pedepsele meritate. Dar trebuie observat că nu ni se iartă şapte ani de purgator printr-o indulgenţă de şapte ani, ci ni se îngăduie atâta iertare cât am dobândi dacă am face şapte ani de pocăinţă prescrisă de Canoanele cele vechi ale Bisericii.

Pilde

Porţiuncula. Sf. Francisc de Assisi se ruga într-o zi într-o bisericuţă Sf. Maria a Îngerilor, chemată şi Porţiuncula. Iată că i se arătă Isus şi prea Sf. Fecioară înconjuraţi de un stol de îngeri. Domnul îi zise să ceară orice har, şi-l va dobândi. Sf. Francisc răspunse: «Doamne, fă ca toţi aceia, care spovediţi şi împărtăşiţi vor vizita această biserică, să dobândească o indulgenţă deplină.» Isus Cristos primind rugăciunea sfântului, îl trimite la Papa ca să i-o acorde. Papa Onoriu III mai întâi rămâne uimit, apoi cunoscând voinţa lui Dumnezeu, învoi ca la 2 august să se poată dobândi această indulgenţă, dar numai la Assisi în acea bisericuţă. Mai apoi Papa Gregoriu XV a învoit-o tuturor bisericilor franciscane, iar Papa Piu X la toate bisericile parohiale din lumea întreagă.

Practică: Să dai mare însemnate indulgenţelor şi să îndeplineşti cu evlavie ceea ce se prescrie pentru dobândirea lor. Se poate spune că prin mijlocul lor plătim datoria noastră cu îndestularea altora. Multe indulgenţe se pot aplica sufletelor din purgator, de aceea caută să ajuţi prin ele pe acele sărmane suflete!
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *