Meniu

Mirul sau Confirmaţiunea

22. Ce este Mirul sau Confirmaţiunea?

Mirul sau Confirmaţiunea este un sacrament, prin care dobândim pe Duhul sfânt cu darurile lui, ca să putem mărturisi cu tărie credinţa creştinească.

EXPLICAŢIE: Acest sacrament se cheamă Mir sau Confirmaţiune de la efectul ce îl produce, adică perfecţionează în noi lucrarea Sf. Botez, întărindu-ne în credinţă, făcându-ne creştini perfecţi şi soldaţii lui Cristos. Copilul, abia născut, nu este dezvoltat; e slab, trebuie să crească, să se desăvârşească. Tot aşa prin Botez omul primeşte viaţa harului, dar pentru a o perfecţiona, pentru a deveni creştin perfect are nevoie de alte haruri, care se primesc numai prin Sf. Mir. a) Ne dă pe Duhul Sfânt; Duhul Sfânt s-a coborât într-un chip văzut asupra Apostolilor în ziua de Pentecoste (Rusalii), iar asupra celor ce primesc Mirul se coboară într-un chip nevăzut. b) Întipăreşte în suflet un caracter etc. cum s-a explicat la pag… c) Ne face creştini perfecţi, adică ne întăreşte în credinţa primită la Botez, ne luminează mintea să cunoaştem mai bine adevărurile de crezut şi ne dă tărie să le mărturisim chiar dându-ne viaţa pentru dânsele.

Pilde

I. Soldatul patriei şi al lui Dumnezeu. În anii din urmă s-a făcut în Franţa o prigonire barbară şi nedreaptă împotriva Bisericii Catolice; s-au jefuit bisericile, parohiile, seminariile, episcopatele, mănăstirile, călcând în picioare libertatea de conştiinţă a catolicilor alungând pe călugări şi pe călugăriţe peste hotarele ţării lor. În 1908 căpitanul Magniez primi ordin să spargă poarta unei biserici şi s-o jefuiască, el ca un bun catolic refuză, pentru aceasta a fost degradat şi aruncat în închisoare, de unde el scrise generalului său: «Generale, odată ce degradarea mea a fost dată de consiliul de război, eu mă plec verdictului judecătorilor mei, salut pe mai marii şi pe soldaţii mei. Eu însă rămân cu totul convins de dreptul conştiinţei catolicilor pentru libertate, şi neclintit în declaraţiile mele. Adio, generale. Pe steag străluceşte cuvântul onoare, ce figurează înaintea cuvântului patrie. Onoarea e bazată pe conştiinţă şi fostul căpitan Magniez nu şi-a călcat niciodată onoarea. Dacă într-o zi patria va avea nevoie de o puşcă, eu voi fi gata, simplu soldat. Primeşte, o generale, omagiul respectului cel mai profund din partea unui soldat precum şi salutul lui».

(Ex-capitan A. Magniez)

 

II. O mucenică de şase ani. În secolul XVII se făcu o mare prigonire în Japonia împotriva catolicilor. Doi părinţi creştini aşteptau din zi în zi să fie închişi şi omorâţi pentru credinţă. Ei aveau numai o fetiţă de şase ani, chemată Caterina. Mama ei o chemă şi sărutând-o, îi zise: «Scumpa mea, după puţin noi vom fi martirizaţi; tu ce vei face singurică fără tăticul şi mămica?». Copila insuflată de Duhul sfânt, răspunse: «Ce voi face? Veţi fi martiri în Paradis; şi eu am să fiu în Paradis». Mama rămase mişcată şi o sărută. – Copiliţa numaidecât merse la tovarăşele sale, le dărui toate jucăriile până şi un evantai aurit, apoi le salută, le sărută şi le zise: «În curând voi fi martiră şi voi zbura spre Paradis». Ceea ce s-a întâmplat după câteva zile.

(Bartoli)

Propunere: Când te vei afla îngenunchiat înaintea episcopului, şi el îţi va unge fruntea cu Sf. Mir, gândeşte-te că chiar în acel Moment Duhul sfânt se coboară nevăzut asupra ta; roagă-l să-ţi dea bărbăţie ca oriunde şi înaintea oricui să te arăţi creştin catolic, chiar de te-ar costa şi viaţa.

23. Care sunt darurile Sfântului Duh?

Darurile Sfântului Duh sunt: 1) înţelepciunea; 2) înţelegerea; 3) sfatul; 4) puterea; 5) cunoştinţa; 6) pietatea (cuvioşia) şi 7) frica de Dumnezeu.

EXPLICAŢIE: Înţelepciunea este darul prin care înălţăm mintea de la lucrurile pământeşti la cele cereşti gustând şi iubind pe Dumnezeu mai mult decât orice. – Înţelegerea, adică să cunoaştem şi să pricepem, pe cât se poate, adevărurile credinţei. – Sfatul, adică să cunoaştem ceea ce-i mai bun pentru mântuirea noastră şi a aproapelui. – Puterea ne dă curaj ca să observăm legile lui Dumnezeu şi ale Bisericii. – Cunoştinţa ne face să judecăm drept despre lucrurile create şi să cunoaştem modul de a le întrebuinţa bine. – Pietatea (cuvioşia) ne face să cinstim şi să iubim pe Dumnezeu şi pe sfinţi, iar pe aproapele din dragoste către Dumnezeu. – Frica de Dumnezeu ne face să respectăm pe Dumnezeu, să ne temem de dânsul spre a nu-l supăra, ne îndepărtează de rău şi ne îndeamnă la bine.

Propunere: Roagă-te ca Duhul sfânt să-ţi reînnoiască aceste daruri şi să te ajute a trăi după dânsele.

24. Cine poate mirui?

Numai episcopii, ca urmaşi ai Apostolilor, pot mirui.

EXPLICAŢIE: Mirul îl dă numai episcopul, precum numai el îl pregăteşte în Joia Mare din untdelemnul sfinţit amestecat cu balsam. La nevoie poate mirui şi un preot, dar cu învoirea Papei.

25. Cum miruieşte Episcopul?

Episcopul întinde mâinile asupra celor care primesc Mirul, şi cheamă pe Sfânt Duh asupra lor; după aceea pune mâna peste fiecare şi-i unge fruntea cu sf. Mir.

EXPLICŢIE: Sfântul Mir ne dă pe Duhul sfânt, de aceea episcopul întinde mâinile şi se roagă ca să se coboare asupra celor ce primesc acest sacrament; apoi face pe fruntea fiecăruia o cruce cu Sfântul Mir, zicându-i: «te însemnez cu semnul crucii şi te întăresc cu Mirul mântuirii în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh», iar spre a-i aminti că nu trebuie să se ruşineze de cruce îl loveşte uşor cu palma, zicându-i: «pace ţie»; la urmă binecuvântează pe toţi.

26. Este trebuincios pentru mântuire sacramentul Mirului?

Sacramentul Mirului nu este numai decât trebuincios pentru mântuire; dar nu face bine acela care nu-l primeşte din nepăsare.

EXPLICAŢIE: Vârsta pentru primirea acestui sacrament este când copilul are şapte ani, căci atunci începe a pricepe ce este bine şi ce este rău, şi de la acest timp al înţelegerii are nevoie de un ajutor deosebit al lui Dumnezeu pentru a trăi cu adevărat creştineşte; de aceea cine din nepăsare nu-l primeşte, face un păcat.

27. Cine poate fi miruit?

Oricare om botezat poate fi miruit.

28. Cum trebuie să ne pregătim pentru primirea Sfântului Mir?

Trebuie să ne pregătim pentru primirea sfântului Mir, curăţindu-ne sufletul cel puţin de toate păcatele de moarte, şi cerând de la Dumnezeu darurile Duhului Sfânt.

EXPLICAŢIE: Fiind Mirul un sacrament, cel ce vrea să-l primească trebuie să se pregătească cu mare grijă şi evlavie ca să se afle în harul sfinţitor, pentru că acesta e un sacrament pentru cei vii. Pe lângă spovadă se mai cere să cunoască cel puţin adevărurile de căpetenie ale credinţei.

Pilde

O micuţă neagră. O sărmană copiliţă neagră din Africa, numită Ana, abia primise Botezul şi îl rugă pe episcopul său s-o miruiască. Episcopul îi răspunse: «Copiliţă dragă, trebuie să guşti mai întâi fericirea Botezului ce abia l-ai primit. Diavolul a fost alungat departe de inima ta; nu eşti mulţumită?». «O, da, răspunse micuţa africană, sunt mulţumită; dar ştiu că satana va mai încerca să mă mai amăgească şi eu nu mă simt destul de tare ca să lupt şi să înving».

– Episcopul uimit de un răspuns aşa de înţelept, îi zise: «Fii cu curaj; studiază bine catehismul; dacă vei fi bine pregătită, te voi mirui în ziua de Pentecoste (Rusalii)». Copiliţa bucuroasă exclamă; «Mulţumesc, mulţumesc, voi studia, şi apoi îngerul meu păzitor mă va ajuta». Se pregăti bine, şi la Pentecoste (Rusalii) a fost miruită.

(Tech la p. Com)

Propunere: Când va trebui să te miruieşti pe lângă că trebuie să înveţi bine Catehismul, trebuie să te rogi mult şi cu evlavie, precum s-au rugat Apostolii, aşteptând în cenacol, ca Duhul Sfânt să se coboare asupra lor.
© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *