Meniu

Prefaţă

Nu e de ajuns omului numai credinţă pentru a se putea mântui, căci Sf. Iacob Apostolul scrie – credinţa fără fapte este moartă. – Ceea ce ne face să ajungem la mântuire este harul lui Dumnezeu şi faptele bune, ce le săvârşim cu ajutorul lui. Iată de ce în întâia parte a Catehismului am vorbit despre credinţa cuprinsă în Simbolul Apostolilor, şi în această a doua parte vom vorbi despre harul lui Dumnezeu şi despre mijloacele prin care primim acest har, aşa de trebuincios.

Mijloacele alese de Isus Cristos, prin care să ne dea harurile sale, se numesc Sacramente, adică lucruri tainice, nepătrunse de mintea omenească. Sfântul Ioan Gură de aur zice că într-adevăr se cuvenea ca Dumnezeu să aleagă lucruri sensibile, cum este apa, pâinea ş. a. ca prin ele să ne dea harurile sale, care sunt cu totul spirituale, pentru că noi suntem şi materie şi spirit, adică suntem alcătuiţi din trup şi din suflet, aşa că noi nu putem ajunge la cunoştinţa celor spirituale, cunoscând harurile decât cu ajutorul lucrurilor simţitoare. Iar Sf. Augustin zice: "oamenii nu se pot uni într-o religie, fie ea adevărată ori falsă, decât prin semne externe sau sacramente sensibile" (Lib. c. Faust) Asemenea sacramente sensibile, lăsate nouă de Isus Cristos, sunt numai şapte.

Dând fiecăruia din aceste şapte sacramente explicaţia cuvenită, am ţinut seamă de priceperea mărginită a tineretului nostru, mai ales a copiilor, pentru care este alcătuit acest Catehism.

Publicând această carte, nu urmăresc altceva decât ca să îmbunătăţesc predarea şi înţelegerea învăţăturii creştineşti despre cele şapte sacramente, prin care tinerii noştri, cunoscându-le bine şi primindu-le cu sfinţenie, să ajungă la mântuire.

© Editura Serafica, str. Teiului, nr. 20, RO-611047-Roman, serafica.ofmconv.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *