Meniu

Graţia – Harul divin

 1. Harul este un dar supranatural pe care Dumnezeu ni-l dă în mod gratuit, ţinând seama de meritele lui Isus Hristos, pentru a realiza mântuirea noastră.
 2. Spunem că harul este un dar, pentru că Dumnezeu ni-l acordă din pură bunătate, fără a fi obligat la aceasta; acelaşi lucru înseamnă şi cuvântul gratuit; e vorba de un dar supranatural, pentru că harul depăşeşte puterile naturii noastre şi noi nu-l putem dobândi prin noi înşine; pe care Dumnezeu ni-l face, pentru meritele lui Isus Hristos: pentru că Isus Hristos ne-a făcut să merităm harul, murind pentru noi pe cruce; pentru a săvârşi mântuirea noastră: Dumnezeu ne dă harul, nu pentru a ne face fericiţi pe pământ, ci pentru a ne ajuta să merităm fericirea cerului.
 3. În afară de harul sfinţitor, Dumnezeu ne-a acordat daruri pe care le numim naturale, cum ar fi sănătatea, norocul, calităţile spiritului şi ale inimii.
 4. Aceste daruri naturale contribuie indirect la săvârşirea mântuirii noastre, dar ele nu ar putea să ne mântuiască prin ele însele; numai harul sfinţitor ne face demni de viaţa veşnică.
 5. Rezultă de aici că harul sfinţitor este cel mai preţios dintre toate bunurile, de vreme ce a costat sângele lui Dumnezeu şi ne-a făcut să merităm Cerul.
 6. Există două feluri de haruri: harul obişnuit (sfinţitor) şi harul actual.
 7. Harul sfinţitor este un har care sălăşluieşte în sufletul nostru, îl face sfânt, plăcut ochilor lui Dumnezeu şi demn de viaţa veşnică.
 8. Acest har este numit obişnuit pentru că el se păstrează în noi chiar şi atunci când voinţa noastră nu acţionează, de exemplu în somn; el înalţă sufletul la o stare supranaturală numită starea de har.
 9. În această stare fericită, Îl iubim pe Dumnezeu şi suntem iubiţi de către El, după cuvintele Domnului Nostru Isus Hristos: Dacă cineva Mă iubeşte, Tatăl Meu îl va iubi, şi Noi vom veni la el; şi vom face în el lăcaşul Nostru.
 10. În plus, harul sfinţitor face toate acţiunile noastre, chiar cele mai mici, meritorii pentru cer, atunci când ele sunt făcute cu scopul de a plăcea lui Dumnezeu.
 11. Harul care sfinţeşte creşte mai ales prin primirea Sacramentelor; el slăbeşte din cauza slăbiciunii noastre şi prin păcatul uşor; el se pierde cu totul prin păcatul de moarte.
 12. Harul actual este un ajutor pe care Dumnezeu ni-l dă, în momentul când avem nevoie de el, pentru a face binele şi a evita răul.
 13. Acest ajutor constă în: 1) gândurile bune pe care Dumnezeu le pune în spiritul nostru; 2) în faptele bune prin care El încurajează şi ajută voinţa noastră.
 14. În afară de acest ajutor, pur interior, pentru a ne îndemna să facem binele, Dumnezeu se mai serveşte de mijloace externe cum ar fi predica, exemplele bune, miracolele etc.
 15. Fără har, noi nu putem face nimic care să fie util pentru cer, după cum ne învaţă cuvintele Domnului: Fără Mine voi nu puteţi face nimic.
 16. Dumnezeu dă tuturor aceste haruri actuale, chiar şi păcătoşilor şi necredincioşilor, pentru că El doreşte mântuirea tuturor oamenilor.
 17. Dumnezeu ne dă totdeauna cel puţin harul rugăciunii, cu care noi putem obţine toate celelalte haruri de care avem nevoie.
 18. Când Dumnezeu ne dă harul actual, datoria noastră este să cooperăm, adică să urmăm inspiraţiile Sale fără să ne opunem la aceasta.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou ne oferă, în partea dreaptă, sus, un model admirabil de fidelitate faţă de har în persoana Sfântului Pavel. Într-o zi când se ducea la Damasc pentru a întemniţa pe toţi creştinii pe care i-ar găsi în acel oraş, el a auzit o voce care i-a spus: Saule! Saule! De ce mă prigoneşti? El a răspuns: Cine eşti Tu, Doamne? Vocea i-a răspuns: Eu sunt, Isus, pe care tu Îl prigoneşti. Saul a spus atunci: Doamne, ce vrei să fac?
 2. Vedem sus, în stânga, pe Domnul nostru aşezat pe marginea fântânii lui Iacob şi spunând Samarinencei: Ah, dacă aţi cunoaşte darul lui Dumnezeu!Acest dar al lui Dumnezeu, care-l ridică deasupra tuturor bunurilor acestei lumi, nu este altceva decât harul.
 3. Sufletul în stare de har este reprezentat în mijlocul acestui tablou printr-o fecioară îmbrăcată în rochia inocenţei şi ţinând un crin în mână; ea priveşte cerul şi poartă Spiritul Sfânt în inima sa, după cuvântul acesta al Sf. Pavel: Nu ştiţi că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că spiritul lui Dumnezeu sălăşluieşte în voi?
 4. Sufletul în stare de păcat de moarte este reprezentat în partea de jos, în dreapta, printr-o fecioară cufundată în tenebre, îmbrăcată cu haine de doliu şi înlănţuită de demon, care domneşte ca stăpân al inimii sale.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *