Meniu

Art. V: … şi a înviat a treia zi, după Scripturi

 1. Aceste cuvinte: Şi a înviat a treia zi, arată că a treia zi după moartea Sa, Isus Hristos a reunit prin atotputerea Sa sufletul şi trupul Său şi a ieşit viu şi glorios din mormânt.
 2. Trupul Domnului Nostru a stat trei zile în mormânt, şi anume: o parte din ziua de vineri, toată sâmbăta şi o parte din duminică.
 3. Trebuie să ştim aşadar că, precum Isus Hristos nu a vrut să amâne învierea Sa până la sfârşitul lumii pentru a-şi dovedi divinitatea, El n-a vrut nici să învie imediat după moarte, ci doar după trei zile, pentru a face cunoscut faptul că El era într-adevăr om şi că fusese cu adevărat mort, acest interval de timp fiind de ajuns pentru a demonstra adevărul morţii Sale.

Apariţiile

 1. Noi ştim că Isus Hristos a înviat, prin mărturia Apostolilor şi a celor cărora S-a arătat de mai multe ori după învierea Sa.
 2. În ziua învierii, Isus Hristos S-a arătat Apostolilor adunaţi în Cenacol şi le-a dat puterea de a ierta păcatele.
 3. După puţin timp, Isus Hristos S-a arătat mai multor Apostoli care pescuiau pe Marea Galileii. În această apariţie El a ridicat pe apostolul Petru la demnitatea de păstor suprem al întregii Biserici.
 4. Înainte de a se înălţa la cer, Isus Hristos S-a arătat ultima oară Apostolilor Săi şi le-a poruncit să predice Evanghelia tuturor neamurilor.
 5. Noi trebuie să credem mărturia Apostolilor despre învierea lui Isus Hristos, căci ei şi-au dat viaţa lor pentru a mărturisi că au văzut pe Isus Hristos înviat. Martorii care se lasă ucişi pentru a confirma mărturia lor nu pot fi impostori.

Calităţile trupurilor înviate

 1. Trupul lui Isus Hristos înviat avea toate calităţile corpurilor glorioase, adică: impasibilitate, claritate, agilitate şi subtilitate.
 2. Prin impasibilitate înţelegem că trupul lui Isus nu mai putea să sufere sau să moară.
 3. Prin claritate înţelegem că trupul lui Isus era strălucitor ca soarele, însă Domnul nostru nu a arătat această strălucire înainte de a se înălţa la ceruri.
 4. Prin agilitate înţelegem faptul că trupul lui Isus putea să se deplaseze la distanţe foarte mari şi chiar de la pământ la cer, cu viteza gândului.
 5. Prin subtilitate înţelegem faptul că trupul lui Isus putea să treacă cu uşurinţă prin corpurile cele mai dure. Astfel că El a ieşit din mormânt fără să deplaseze piatra care Îl închidea înăuntru.
 6. Isus Hristos, reunindu-Şi sufletul cu trupul, a făcut să dispară majoritatea rănilor pe care le primise în timpul Patimii Sale. El a păstrat doar pe cele de la mâini, de la picioare şi din coasta Sa.
 7. El le-a păstrat: 1) ca să le vadă Apostolii şi să poată mărturisi despre Înviere; 2) pentru a le arăta Tatălui Său, mijlocind astfel pentru noi; 3) pentru a umili pe păcătoşi în ziua Judecăţii şi a le arăta că El a suferit pentru ei la fel cum a suferit pentru cei drepţi.
 8. Era necesar ca Isus Hristos să învie, pentru a se face dreptatea lui Dumnezeu, pentru că era un lucru demn de dreptatea Sa să-L ridice pe cel care, pentru a asculta pe Dumnezeu, a fost asuprit şi acoperit de toate umilirile şi suferinţele. Sfântul Pavel vorbeşte despre acest lucru în Epistola către Filipeni: "El S-a înjosit, făcându-Se ascultător până la moarte, şi încă până la moartea pe cruce. Pentru aceea Dumnezeu L-a ridicat la o măreţie atât de înaltă şi I-a dat un nume mai presus de orice nume. "

Explicaţia Tabloului

 1. 17. Acest tablou reprezintă Învierea Domnului Nostru Isus Hristos.
 2. Mai multe femei sfinte, pe care le vedem în stânga, veneau, spune Evanghelia, pentru a îmbălsăma trupul lui Isus; apoi dintr-odată se simţi un mare cutremur de pământ; îngerul Domnului, coborând din cer, veni să dea la o parte piatra. Paznicii mormântului, înspăimântaţi, au căzut ca morţi. Atunci când sfintele femei au intrat în mormânt, s-au înspăimântat la vederea îngerului. Însă el le-a spus: "Nu vă fie teamă, Îl căutaţi pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit; a înviat; nu este aici, iată locul în care a fost pus. "
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *