Meniu

Păcatele capitale – Orgoliul

Păcatul actual

 1. Păcatul actual este cel pe care-l comitem din propria noastră voinţă.
 2. Acest păcat este numit actual, pentru că atunci când îl comite, voinţa noastră acţionează prin ea însăşi, face o faptă care-i este proprie, spre deosebire de păcatul originar, pe care l-am dobândit fără a acţiona noi înşine.
 3. Ne facem vinovaţi de păcat în patru moduri: prin gând, prin cuvinte, prin faptă şi prin omisiune.
 4. A judeca pripit este un păcat de gândire; a blestema este un păcat de cuvânt; a lucra duminica este un păcat de acţiune; a nu te împărtăşi la Paşti este un păcat de omisiune.
 5. Sunt două feluri de păcate actuale: păcatul de moarte şi păcatul uşor (venial).
 6. Păcatul de moarte este cel care ne face să pierdem harul lui Dumnezeu şi care ne face demni de osânda veşnică.
 7. Se numeşte păcat de moarte pentru că el aduce moartea sufletului nostru şi pentru că merită moartea veşnică în iad.
 8. Un păcat este de moarte când nu-L ascultăm pe Dumnezeu în materie gravă şi cu consimţământ deplin.
 9. Păcatul de moarte este şters: 1) prin Sacramentul Spovedaniei; 2) printr-un act de pocăinţă perfectă, alăturat dorinţei mărturisirii.
 10. Păcatul venial este cel care slăbeşte în noi harul lui Dumnezeu şi care ne face demni de suferinţe temporare în această lume sau în Purgator.
 11. Se comite un păcat venial când nu-L ascultăm pe Dumnezeu în lucruri uşoare sau dacă este vorba de un lucru grav fără un consimţământ deplin.
 12. Trebuie să evităm păcatul venial: 1) pentru că el Îl supără pe Dumnezeu; 2) pentru că duce deseori la păcate de moarte; 3) pentru că Dumnezeu îl pedepseşte în această lume şi în cealaltă.
 13. Trebuie să evităm păcatul venial: prin Sacramentul Spovedaniei, prin acte de pocăinţă, prin participarea pioasă la Liturghie, prin milostenie şi prin alte fapte bune făcute în stare de har.
 14. Sunt şapte păcate capitale: 1) mândria; 2) zgârcenia; 3) desfrâul; 4) lăcomia; 5) invidia; 6) mânia; 7) lenea.
 15. Aceste păcate se numesc capitale pentru că ele sunt sursă pentru multe alte păcate.
 16. Păcatele capitale sunt strigătoare la cer (de moarte) sau uşoare (veniale), după cum este vorba de un lucru grav sau uşor, cu mai mult sau mai puţin consimţământ.

Orgoliul

 1. Orgoliul (mândria) este o admiraţie excesivă faţă de tine însuţi care te face să te preferi altora şi să vrei să te ridici deasupra lor.
 2. Diavolul este primul care a comis acest păcat când s-a revoltat contra lui Dumnezeu.
 3. Efectele orgoliului sunt: ostentaţia, prezumţia, ipocrizia, neascultarea şi dispreţul faţă de alţii: 1) orgoliosul caută să facă paradă de calităţile pe care crede că le are: aceasta este ostentaţia; 2) El se crede capabil de orice: prezumţia; 3) el vrea să pară mai bun decât este de fapt: ipocrizia; 4) nu ascultă de părinţi şi de superiorii săi; 5) dispreţuieşte pe egali şi pe inferiorii săi.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou reprezintă lupta dintre îngerii buni şi cei răi. În centru, îl vedem pe Sfântul Mihail, mai-marele îngerilor buni, luptând împotriva lui Lucifer, căpetenia celor răi. Acesta scosese, cu partizanii săi, strigătul revoltei: Eu voi fi asemenea lui Dumnezeu. Sfântul Mihail şi toţi îngerii cei buni i-au răspuns: Cine este asemenea lui Dumnezeu? Lucifer căzu cu rapiditatea trăsnetului, luând cu el, în fundul iadului, pe toţi cei care-l urmaseră.
 2. În partea de jos a tabloului, în stânga, vedem turnul Babel, pe care descendenţii lui Noe vroiau să-l ridice până la cer, pentru a face numele lor celebru. Dar Dumnezeu, pentru a-i pedepsi pentru orgoliul lor nebunesc, a amestecat limbile lor şi au fost obligaţi să se împrăştie în toată lumea. În amintirea acestui eveniment, turnul neterminat a fost numit Babel, şi anume confuzie.
 3. În dreapta, apar fariseul şi vameşul din Evanghelie, care s-au dus la Templu pentru a se ruga. Fariseul, în picioare, face o rugăciune plină de orgoliu, în care îndrăzneşte să se prefere restului oamenilor. Vameşul, într-o atitudine modestă, se roagă cu un profund sentiment de umilinţă şi căinţă. Rugăciunea lui îl justifică în faţa lui Dumnezeu, dar cea a fariseului nu a servit decât să-l facă şi mai vinovat, căci adaugă Domnul Nostru:"oricine se va ridica va fi coborât, şi oricine se coboară va fi ridicat".
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *