Meniu

Păcatul originar

 1. Păcatul este neascultarea Legii lui Dumnezeu.
 2. Pentru ca să putem vorbi cu adevărat despre neascultare şi, în consecinţă, despre păcat, trebuie să ştim dacă fapta pe care o vom face este bună sau rea, iar în al doilea rând trebuie să consimţim la actul judecat a fi rău. Fără aceste două condiţii, acesta nu ar mai fi nici un act uman, nici responsabil.
 3. Păcatul este cel mai mare dintre toate relele: 1) pentru că-L supărăm pe Dumnezeu, în timp ce toate celelalte fapte rele nu atacă decât făpturile; 2) pentru că el este cauza tuturor relelor pe care le suferim în această lume şi în cealaltă.
 4. Sunt două feluri de păcate: păcatul originar şi păcatul actual.
 5. Păcatul originar este cel cu care venim în lume şi de care am devenit vinovaţi prin neascultarea primului nostru tată, Adam.
 6. Păcatul lui Adam a trecut până la noi şi ne naştem toţi păcătoşi, subiecte ale aceloraşi nenorociri ca şi el şi nedemni de fericirea cerului.
 7. Păcatul lui Adam a atras asupra noastră toate aceste nenorociri pentru că, printr-o judecată dreaptă a lui Dumnezeu, păcatul său a devenit cel al tuturor oamenilor.
 8. Noi găsim în justiţia omenească o imagine a acestei judecăţi drepte a lui Dumnezeu: astfel, de exemplu, când un om este condamnat prin justiţia umană săşi piardă averea, o pierde nu numai pentru el, ci şi pentru copiii lui.
 9. Este sigur că ne naştem cu păcatul originar pentru că: 1) Biserica ne învaţă acest lucru; 2) dacă ar fi fost altfel, am putea fi salvaţi fără a fi botezaţi, ceea ce este imposibil.
 10. Păcatul originar este un mister ce depăşeşte raţiunea. Tot ce se poate spune despre aceasta este că acest păcat, care a fost la primii părinţi un păcat actual, nu este pentru descendenţii lor decât un păcat obişnuit; ceea ce nu împiedică faptul ca el să fie în noi o stare de moarte pentru har şi, în consecinţă, şi o murdărie şi o pedeapsă.
 11. Preasfânta Fecioară Maria a fost ferită de păcatul originar printr-un privilegiu special şi pentru cinstirea Domnului Nostru Isus Hristos a cărei mamă urma să fie.
 12. Urmările păcatului originar, chiar la cei care au fost purificaţi prin Botez, sunt: 1) ignoranţa; 2) slăbiciunea liberului arbitru; 3) senzualitatea sau înclinaţia spre păcat; 4) mizeriile vieţii; 5) necesitatea de a muri.
 13. Ignoranţa, urmare a păcatului originar, constă în aceea că păcatul a diminuat în noi cunoaşterea lui Dumnezeu, a sufletului nostru, a îndatoririlor noastre şi a sfârşitului pentru care am fost creaţi.
 14. Slăbiciunea liberului arbitru constă în aceea că păcatul originar a slăbit într-atât libertatea noastră, încât, în multe circumstanţe, noi n-am putea face nici binele, nici să evităm răul fără ajutorul lui Dumnezeu.
 15. Senzualitatea ne împinge spre o dragoste excesivă pentru noi înşine, faţă de bogăţii şi plăceri.
 16. Dumnezeu a lăsat aceste urmări funeste după ce păcatul originar a fost şters, pentru a ne face să practicăm virtutea şi să mărim astfel meritele noastre.
 17. Ignoranţa ne determină să exersăm sârguinţa în studiu, înclinaţia spre păcat ne face să practicăm vigilenţa; necesitatea de a muri ne face să practicăm detaşarea faţă de lume şi viaţă.

Explicaţia Tabloului

 1. Acest tablou ne înfăţişează neascultarea lui Adam şi a Evei. Dumnezeu le interzice, sub ameninţarea cu moartea, să mănânce din fructul pomului ştiinţei binelui şi răului. Eva, înşelată de diavol, care se ascunsese sub aparenţa unui şarpe, a mâncat din fructul oprit şi i-a dat şi soţului său să mănânce.
 2. Adam şi Eva, pierzând harul lui Dumnezeu prin păcatul lor, au devenit supuşi ignoranţei, pasiunilor exagerate, durerii şi morţii, şi au fost alungaţi din paradisul terestru.
 3. Vedem, în partea de jos a tabloului, pe îngerul Domnului, înarmat cu o sabie strălucitoare, alungându-i pe Adam şi Eva din paradisul terestru. Supuşi mizeriilor vieţii, ei vor sfârşi prin a cădea sub lovitura morţii care îi aştepta cu o coasă în mână.
 4. Crucea lui Isus Hristos, pe care o vedem în partea de sus a tabloului, în stânga, semnifică faptul că Domnul Nostru ne-a eliberat, prin moartea Sa, de păcatul originar. Dumnezeu promisese această eliberare primilor noştri părinţi, anunţându-i că Fiul Femeii va zdrobi capul şarpelui infernal.
 5. În partea dreaptă, vedem un preot botezând un copil mic: se arată prin aceasta că Botezul şterge în noi vina păcatului originar.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *