Meniu

Art. I: Cred într-Unul Dumnezeu Tatăl Atotţinătorul…

Despre Revelaţie

 1. Dumnezeu poate să vorbească oamenilor, deoarece El le-a dat facultatea de a vorbi.
 2. Dumnezeu într-adevăr a vorbit oamenilor; aceasta este Revelaţia.
 3. Fără Revelaţie noi nu am fi putut fi salvaţi, deoarece ne-ar fi fost imposibil să ştim pentru noi înşine ceea ce trebuie crezut şi ceea ce trebuie să facem pentru a fi mântuiţi.
 4. Există trei revelaţii: 1) revelaţia primitivă, pe care Dumnezeu a făcut-o lui Adam şi Patriarhilor; 2) revelaţia mozaică, pe care Dumnezeu a făcut-o lui Moise şi Profeţilor; 3) revelaţia creştină, care ne-a fost făcută de către Domnul nostru Isus Hristos.

Despre Simbolul Apostolilor

 1. Simbolul Apostolilor este o profesiune de credinţă care ne vine de la Apostoli şi care conţine, în douăsprezece articole, principalele adevăruri pe care trebuie să le credem.
 2. Primul adevăr pe care trebuie să-l credem este acela că există un singur Dumnezeu.
 3. Noi credem în Dumnezeu pentru că ne-a revelat El însuşi existenţa Sa.
 4. Raţiunea ne spune, de asemenea, că există un Dumnezeu, căci dacă nu ar fi Dumnezeu, lumea nu ar exista. Într-adevăr, lumea nu ar fi putut să se facă singură, la fel cum o casă sau un ceas nu pot să se facă singure.
 5. Dumnezeu este un spirit pur, perfecţiunea infinită, creatorul cerului şi al pământului, suveranul Domn al tuturor lucrurilor.
 6. Spunem că Dumnezeu este un spirit pur pentru că nu are corp şi pentru că nu poate fi văzut de ochii noştri şi nu poate fi atins de mâinile noastre.
 7. Spunem că Dumnezeu este infinit perfect pentru că deţine toate perfecţiunile, iar perfecţiunile Sale nu au limite.
 8. Dumnezeu a existat dintotdeauna; nu a avut început şi nu v-a avea niciodată sfârşit.
 9. Dumnezeu este în cer, pe pământ şi în tot locul.
 10. Dumnezeu cunoaşte toate lucrurile: trecutul, prezentul şi viitorul, chiar şi gândurile şi dorinţele noastre; El ne vede întotdeauna, chiar şi atunci când noi ne ascundem pentru a-L ofensa.

Despre misterul Trinităţii

 1. Un mister este un adevăr revelat de Dumnezeu pe care noi trebuie să-l credem, chiar dacă noi nu putem să-l înţelegem.
 2. Misterul Sfintei Treimi este misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane, şi anume: Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt.
 3. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Spiritul Sfânt este Dumnezeu. Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt nu sunt decât un singur şi acelaşi Dumnezeu; Cele Trei Persoane sunt egale în toate lucrurile pentru că nu au decât o singură şi aceeaşi substanţă (natură) şi, în consecinţă, există o singură şi aceeaşi divinitate.

Explicaţia Tabloului

 1. În acest tablou, Preasfânta Treime este reprezentată în centru printr-un mare triunghi în care Îl vedem pe Dumnezeu Tatăl pe globul pământesc, ţinând braţele crucii pe care Isus Hristos, Fiul Său, este răstignit. Spiritul Sfânt, sub formă de porumbel, străluceşte între Tată şi Fiu, ceea ce lasă să înţelegem că El purcede de la Tatăl şi de la Fiul.
 2. În partea de sus a tabloului, în stânga, Îl vedem pe Isus Hristos dând Apostolilor Săi, înainte de a se înălţa la Cer, misiunea de a învăţa toate popoarele şi de a le boteza în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfânt.
 3. În dreapta, e înfăţişat Botezul lui Isus Hristos, în care cele trei Persoane Divine se manifestă.
 4. În partea de jos a tabloului, în dreapta, îl vedem pe Avraam primind vizita a trei îngeri. El îi vede pe cei trei şi nu salută decât cu: "Stăpâne, dacă am găsit har înaintea ochilor voştri, nu treceţi pe lângă casa servitorului vostru. " Vorbind astfel, Avraam onorează în cei trei îngeri un singur Dumnezeu în trei Persoane.
 5. În dreapta, apar Sf. Augustin şi un copil. Într-o zi, Sf. Episcop de Hippona se plimba pe malul mării căutând să aprofundeze misterul Preasfintei Treimi. Deodată zăreşte un copil care lua apă din mare cu o cochilie şi o vărsa într-o mică groapă pe care o săpase în nisip.
  – Copilul meu, ce doreşti să faci cu această apă?
  – Eu vreau să pun toată apa din mare în această groapă.
  – Dar tu vezi că această groapă este prea mică pentru a cuprinde atât de multă apă.
  – Mai degrabă aş ajunge eu să pun marea în această mică groapă decât dumneavoastră să înţelegeţi misterul Preasfintei Treimi. Spunând aceasta, copilul dispăru. Era un înger care luase această formă pentru a-l face pe Sf. Augustin să înţeleagă faptul că misterul Preasfintei Treimi este de nepătruns pentru orice fiinţă creată.
 

Deschideţi tabloul într-o filă nouă (mult mai mare decât se vede mai jos)Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *