Meniu

Despre Simbolul credinţei

6. DESPRE MÂNTUITOR
(Art. II al Simbolului)

46. Cine este Mântuitorul sau Mesia?

Mântuitorul sau Mesia este Fiul unic al lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Cristos.

47. Pentru ce Isus Cristos se numeşte Domnul nostru?

Isus Cristos se numeşte Domnul nostru pentru că El ne-a creat şi ne-a răscumpărat din păcate prin sângele său.

7. DESPRE ÎNTRUPAREA FIULUI LUI DUMNEZEU
(Art. III al Simbolului)

48. De la cine a primit Fiul lui Dumnezeu firea omenească?

Fiul lui Dumnezeu a primit firea omenească de la Sfânta Fecioară Maria prin puterea Sfântului Duh.

49. Cum se numeşte acest mister?

Acest mister se numeşte: Întruparea Fiului lui Dumnezeu.

50. Cum este numită pentru aceasta Sfânta Fecioară Maria?

Sfânta Fecioară Maria mai este numită Maica lui Dumnezeu, sau Născătoarea de Dumnezeu.

51. Ce credem despre Isus Cristos în legătură cu misterul întrupării?

Credem că Isus Cristos este totodată Dumnezeu adevărat şi om adevărat.

52. Câte naturi sau firi sunt în Isus Cristos?

În Isus Cristos sunt două firi sau naturi: natura dumnezeiască, pentru că este Dumnezeu şi natura omenească, pentru că este om.

53. Câte persoane sunt în Isus Cristos?

În Isus Cristos este o singură persoană: persoana dumnezeiască.

54. A avut Isus Cristos, ca om, şi un tată?

Isus Cristos, ca om, nu a avut tată.

55. Cine a fost Sfântul Iosif?

Sfântul Iosif n-a fost tatăl, ci numai purtătorul de grijă al lui Isus Cristos şi soţul feciorelnic al sfintei Fecioare Maria.

56. Unde s-a născut Isus Cristos?

Isus Cristos s-a născut la Betleem, într-un grajd sărac.

57. Când sărbătorim naşterea lui Isus Cristos?

Sărbătorim naşterea lui Isus Cristos în ziua de Crăciun, la 25 decembrie.

58. Unde a trăit Isus în tinereţea sa?

În tinereţea sa, Isus a trăit la Nazaret şi a fost supus părinţilor săi.

59. Ce s-a întâmplat când Isus era de treizeci de ani?

Când era de treizeci de ani, Isus Cristos a fost botezat de sfântul Ioan Botezătorul în râul Iordan.

60. Ce a făcut Isus după ce a fost botezat?

După ce a fost botezat, Isus şi-a ales doisprezece apostoli, a început să predice Evanghelia şi a făcut multe minuni.

61. Spune câteva minuni făcute de Isus Cristos!

Isus a prefăcut apa în vin la nunta din Cana, a săturat cinci mii de oameni numai cu cinci pâini, a vindecat bolnavi, a înviat morţi.

8. DESPRE PATIMA, MOARTEA, ÎNVIEREA ŞI ÎNĂLŢAREA LA CER A LUI ISUS CRISTOS
(Art. IV, V şi VI ale Simbolului)

62. Ce a pătimit Isus Cristos?

Isus Cristos a asudat sânge pe muntele Măslinilor, a fost biciuit, încoronat cu spini şi răstignit pe cruce, pe care a murit.

63. A pătimit Isus Cristos ca Dumnezeu sau ca om?

Isus Cristos nu putea pătimi ca Dumnezeu; El a pătimit numai ca om.

64. Unde a fost răstignit Isus Cristos?

Isus Cristos a fost răstignit pe muntele Golgota, aproape de Ierusalim, în Vinerea Mare.

65. Pentru ce a pătimit Isus Cristos?

Isus Cristos a pătimit ca să ne răscumpere din păcate şi să ne facă fericiţi în veci.

66. Ce s-a întâmplat după moartea lui Isus Cristos?

După moartea lui Isus Cristos, trupul lui a fost luat jos de pe cruce şi îngropat, iar sufletul lui s-a coborât în limb, unde sufletele celor drepţi aşteptau timpul mântuirii.

67. A rămas trupul lui Isus Cristos în mormânt?

Trupul lui Isus Cristos n-a rămas în mormânt, ci a treia zi a înviat din morţi cu mare slavă.

68. Când sărbătorim învierea lui Isus Cristos?

Sărbătorim Învierea lui Isus Cristos în ziua de Paşti.

69. Ce s-a întâmplat la patruzeci de zile după învierea lui Isus Cristos?

La patruzeci de zile după înviere, Isus Cristos s-a înălţat la cer.

9. DESPRE JUDECATA PARTICULARĂ ŞI JUDECATA UNIVERSALĂ
(Art. VII al Simbolului)

70. Când va veni din nou Isus Cristos?

Isus Cristos va veni din nou la sfârşitul lumii ca să judece pe toţi oamenii: pe cei buni şi pe cei răi.

71. Despre ce vor fi judecaţi oamenii?

Oamenii vor fi judecaţi despre toate gândurile, cuvintele şi faptele lor.

72. Ce se va întâmpla după judecată?

După judecată cei răi vor merge în iad, iar cei buni, în cer.

73. Mai este şi altă judecată afară de judecata de pe urmă, sau universală?

Afară de judecata de pe urmă, sau universală, mai este şi judecata particulară, la care va fi judecat fiecare om îndată după moartea sa.

74. Unde se duce sufletul după judecata particulară?

După judecata particulară sufletul se duce în cer, sau în iad, sau în purgator.

75. Ce este cerul?

Cerul este locul de fericire veşnică şi desăvârşită.

76. Care suflete merg în cer?

În cer merg sufletele acelora care mor în stare de har sfinţitor şi sunt curate de toate păcatele şi de pedepsele lor.

77. Ce este iadul?

Iadul este locul de suferinţă veşnică.

78. Care suflete merg în iad?

În iad merg sufletele acelora care mor în stare de păcat de moarte.

79. Ce este purgatorul?

Purgatorul este locul de suferinţe vremelnice.

80. Care suflete merg în purgator?

În purgator merg sufletele acelora care mor cu păcate lesne iertătoare, sau care n-au ispăşit pe pământ pedeapsa pentru păcatele iertate.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *