Meniu

Despre poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii

11. DESPRE PORUNCILE BISERICII ÎN GENERAL

171. Suntem datori a mai ţine şi alte porunci, în afară de poruncile lui Dumnezeu?

În afară de poruncile lui Dumnezeu suntem datori să ţinem şi poruncile Bisericii.

172. Care sunt cele mai însemnate porunci ale Bisericii?

Cele mai însemnate porunci ale Bisericii sunt următoarele cinci:

 1. Să asculţi sfânta liturghie în toate duminicile şi sărbătorile de poruncă.
 2. Să ţii posturile rânduite de sfânta Biserică şi să nu mănânci care vinerea şi în celelalte zile oprite.
 3. Să-ţi mărturiseşti păcatele cel puţin o dată pe an şi să primeşti sfânta împărtăşanie în timpul Paştilor.
 4. Să nu faci nuntă în zilele oprite.
 5. Să plăteşti Bisericii simbria şi celelalte datorii către ea, după legi şi obiceiuri.

12. DESPRE PORUNCA 1 A BISERICII

173. Ce ne porunceşte Biserica prin porunca întâi?

Prin porunca întâi Biserica ne porunceşte să sfinţim sărbătorile rânduite de ea în cinstea Domnului nostru Isus Cristos, a Sfintei Fecioare Maria şi a sfinţilor.
Afară de duminici, sărbătorile pe care trebuie să le ţinem sunt:

 1. Solemnitatea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, 1 ianuarie.
 2. Epifania Domnului, la 6 ianuarie.
 3. Sfântul Iosif, la 19 martie.
 4. Înălţarea Domnului, 40 de zile după Paşti.
 5. Trupul Domnului, joi după Preasfânta Treime.
 6. Sfinţii apostoli Petru şi Pavel, la 29 iunie.
 7. Adormirea Maicii Domnului, la 15 august.
 8. Solemnitatea tuturor Sfinţilor, la 1 noiembrie.
 9. Zămislirea neprihănită a Sfintei Fecioare Maria, la 8 decembrie.
 10. Naşterea Domnului nostru Isus Cristos, la 25 decembrie.

174. Ce ne mai porunceşte Biserica prin porunca întâi?

Prin porunca întâi Biserica ne mai porunceşte să ascultăm o sfântă liturghie întreagă în toate zilele de duminică şi sărbătoare de poruncă.

175. Ce păcat face acela care nu ascultă sfânta liturghie în zi de duminică sau de sărbătoare de poruncă?

Acela care în zi de duminică sau sărbătoare de poruncă nu ascultă sfânta liturghie, sau o parte însemnată din ea, fără a fi scutit de vreun motiv grav, face un păcat de moarte.

13. DESPRE PORUNCA A 2-A A BISERICII

176. Ce ne porunceşte Biserica prin porunca a doua?

Prin porunca a doua Biserica ne porunceşte să ţinem posturile şi abstinenţa.
Posturile obligatorii rânduite de Biserică sunt:

 1. Miercurea Cenuşii sau prima zi a Postului Mare.
 2. Vinerea Mare.

177. Ce înseamnă a posti?

A posti înseamnă a mânca numai o dată pe zi până la săturare, fiind însă permis a mânca puţin dimineaţa şi seara.

178. Cine este dator să postească în chipul acesta?

În chipul acesta este dator să postească orice creştin între douăzeci şi unu şi şaizeci de ani, dacă nu este scutit de post din vreun motiv grav.

179. Care sunt zilele de abstinenţă, adică în care e oprit să mâncăm carne?

Este oprit să mâncăm carne:

 1. în toate vinerile de peste an;
 2. în Miercurea Cenuşii.

180. Cine este dator să respecte abstinenţa?

Fiecare creştin care a împlinit vârsta de 14 ani este dator să nu mănânce carne în aceste zile, dacă nu este scutit din vreun motiv grav sau prin dispensă generală.

181. Ce păcat face acela care nu ţine postul sau abstinenţa?

Acela care nu ţine postul sau abstinenţa, fără să fie scutit, face un păcat de moarte.

14. DESPRE PORUNCILE A 3-A, A 4-A ŞI A 5-A ALE BISERICII

182. Ce trebuie să facem pentru a împlini porunca a treia a Bisericii?

Pentru a împlini porunca a treia a Bisericii trebuie:

 1. să facem o spovadă bună cel puţin o dată pe an, mărturisind preotului păcatele noastre;
 2. să primim cu evlavie Sfânta Împărtăşanie în timpul Paştilor.

183. Ce păcat face acela care nu se mărturiseşte cel puţin o dată pe an şi nu primeşte Sfânta Împărtăşanie în timpul Paştilor?

Acela care nu se mărturiseşte cel puţin o dată pe an şi nu primeşte Sfânta Împărtăşanie în timpul Paştilor face un păcat de moarte.

184. Când este oprit a face nuntă?

Este oprit a face nuntă de la întâia duminică din Advent, până în ziua întâi de Crăciun inclusiv, şi din prima zi a Postului Mare până în duminica Paştilor inclusiv.

185. Pentru ce este oprită nunta în aceste timpuri?

Nunta este oprită în aceste timpuri pentru că dansul şi petrecerile zgomotoase care se fac de obicei cu prilejul nunţilor nu se potrivesc cu aceste zile de reculegere şi rugăciune.

186. Ce porunceşte Biserica prin porunca a cincea?

Prin porunca a cincea Biserica porunceşte ca fiecare creştin să o ajute în nevoile ei după obiceiul locului.

15. DESPRE SFATURILE EVANGHELICE

187. Ne-a dat Isus Cristos numai porunci?

Pe lângă porunci, Domnul nostru Isus Cristos a dat şi sfaturi acelora care doresc să înainteze în sfinţenie.

188. Care sunt sfaturile cele mai însemnate?

Sfaturile cele mai însemnate sunt trei:

 1. sărăcia de bunăvoie;
 2. curăţia neîncetată;
 3. ascultarea desăvârşită.

Ele se numesc „sfaturi evanghelice”.

189. De ce aceste sfaturi se cheamă „evanghelice”?

Aceste sfaturi se cheamă „evanghelice” pentru că sunt cuprinse în sfintele Evanghelii.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *