Meniu

Despre Simbolul credinţei

10. DESPRE SFÂNTUL DUH
(Art. VIII al Simbolului)

81. Cine este Sfântul Duh?

Sfântul Duh este a treia persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu adevărat ca şi Tatăl şi Fiul.

82. De la cine purcede Sfântul Duh?

Sfântul Duh purcede din veci de la Tatăl şi de la Fiul.

83. Ce haruri ne dă Sfântul Duh?

Sfântul Duh ne sfinţeşte şi ne ajută să putem face binele şi să fugim de rău.

84. Când a trimis Dumnezeu Bisericii pe Sfântul Duh?

Dumnezeu a trimis Bisericii pe Sfântul Duh zece zile după înălţarea la cer a lui Isus Cristos, când apostolii erau în Ierusalim.

85. Când sărbătorim coborârea Sfântului Duh?

Sărbătorim coborârea Sfântului Duh în ziua de Rusalii (Pentecoste).

11. DESPRE BISERICĂ ŞI ÎMPĂRTĂŞIREA SFINŢILOR
(Art. IX al Simbolului)

86. Ce este Biserica?

Biserica este comunitatea tuturor credincioşilor de pe pământ, uniţi între ei prin aceeaşi credinţă şi aceleaşi sacramente, sub conducerea Papei şi a episcopilor în unire cu el.

87. Cine a întemeiat Biserica?

Isus Cristos a întemeiat Biserica.

88. Cine a fost cel dintâi cap al Bisericii?

Sfântul Petru a fost cel dintâi cap al Bisericii.

89. Cine este urmaşul Sfântului Petru şi capul văzut al Bisericii?

Urmaşul Sfântului Petru şi capul văzut al Bisericii lui Isus Cristos este Papa de la Roma.

90. Cine sunt urmaşii celorlalţi Apostoli?

Urmaşii celorlalţi Apostoli sunt episcopii.

91. Cine sunt preoţii?

Preoţii sunt ajutătorii episcopilor.

92. Poate greşi Biserica atunci când ne învaţă lucruri ce privesc credinţa?

Biserica, şi chiar Papa singur, nu pot greşi când ne învaţă lucruri ce privesc credinţa şi moravurile, adică sunt infailibili.

93. Cum este adevărata Biserică a lui Isus Cristos?

Adevărata Biserică a lui Isus Cristos este una, sfântă, catolică şi apostolică.

94. Ce înţelegem prin cuvintele Simbolului apostolic: „Împărtăşirea Sfinţilor”?

Prin cuvintele „Împărtăşirea Sfinţilor” înţelegem unirea care există între toţi membrii Bisericii aflaţi în cer, în purgator şi pe pământ.

95. Cum suntem uniţi cu sfinţii din cer?

Suntem uniţi cu sfinţii din cer prin rugăciunile noastre către ei şi prin harurile pe care ei ni le dobândesc de la Dumnezeu.

96. Cum suntem uniţi cu sufletele din purgator?

Suntem uniţi cu sufletele din purgator prin rugăciunile şi prin faptele bune pe care le facem în scopul de a le uşura suferinţele.

97. Cum sunt uniţi între ei credincioşii de pe pământ?

Credincioşii de pe pământ sunt uniţi între ei prin faptul că iau parte cu toţii la bunurile duhovniceşti ale Bisericii.

12. DESPRE IERTAREA PĂCATELOR
(Art. X al Simbolului)

98. Când face omul un păcat?

Omul face un păcat când calcă cu ştiinţă şi voinţă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii.

99. Ce porunci trebuie să păzim?

Noi trebuie să păzim toate poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii.

100. În câte feluri se face un păcat?

Un păcat se poate face cu gândul, cuvântul, fapta şi omisiunea.

101. Sunt toate păcatele deopotrivă de mari?

Nu toate păcatele sunt deopotrivă de mari: unele sunt mari, sau de moarte, iar altele sunt mici, sau lesne-iertătoare.

102. Păcatul de moarte este un rău mare?

Păcatul de moarte este cel mai mare rău, pentru că prin el omul pierde harul sfinţitor şi se face vrednic de pedeapsa veşnică a iadului.

103. Trebuie multe păcate de moarte ca să ne facem vrednici de pedeapsa veşnică a iadului?

Ca să ne facem vrednici de pedeapsa veşnică a iadului este de ajuns un singur păcat de moarte.

104. Când face omul un păcat de moarte?

Omul face un păcat de moarte când calcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii în lucru mare, cu ştiinţă şi voinţă deplină.

105. Când face omul un păcat lesne-iertător?

Omul face un păcat lesne-iertător când calcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii în lucru mic, ori în lucru mare, dar fără ştiinţă sau voinţă deplină.

106. Pot fi iertate toate păcatele în Biserica lui Isus Cristos?

În Biserica lui Isus Cristos pot fi iertate toate păcatele, prin botez sau prin pocăinţă.

107. Care păcate se iartă prin botez?

Prin botez se iartă păcatul strămoşesc şi toate păcatele făcute înainte de botez.

108. Care păcate se iartă prin pocăinţă?

Prin pocăinţă se iartă toate păcatele făcute după botez.

13. DESPRE ÎNVIEREA MORŢILOR ŞI VIAŢA VEŞNICĂ
(Art. XI şi XII ale Simbolului)

109. Ce se va întâmpla la sfârşitul lumii?

La sfârşitul lumii vor învia morţii.

110. Ce va urma după sfârşitul lumii?

După sfârşitul lumii va urma veşnicia fericită în cer pentru cei buni şi nefericită în iad pentru cei răi.

111. Pentru ce zicem AMIN la sfârşitul Simbolului?

La sfârşitul Simbolului zicem AMIN, adică „Aşa să fie”, pentru a arăta că noi credem cu tărie toate câte sunt cuprinse în el.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *