Meniu

Despre Simbolul credinţei

SIMBOLUL CREDINŢEI

7. Unde este cuprins pe scurt ceea ce trebuie să credem?

Ceea ce trebuie să credem este cuprins pe scurt în cele douăsprezece articole ale Simbolului credinţei, sau al Apostolilor.

8. Spune Simbolul Apostolilor.

 1. Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, creatorul cerului şi al pământului;
 2. şi în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru;
 3. care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara;
 4. a pătimit sub Ponţiu Pilat, s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat;
 5. s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morţi;
 6. s-a suit la ceruri, şade la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul,
 7. de unde are să vină să judece pe vii şi pe morţi.
 8. Cred în Duhul Sfânt;
 9. sfânta Biserică catolică, împărtăşirea sfinţilor;
 10. iertarea păcatelor;
 11. învierea morţilor;
 12. viaţa veşnică. Amin.

1. DESPRE DUMNEZEU

9. Cine este Dumnezeu?

Dumnezeu este duh desăvârşit, Creatorul cerului şi al pământului.

10. Pentru ce spunem că Dumnezeu este duh?

Spunem că Dumnezeu este duh pentru că este o fiinţă care are minte şi voinţă, dar nu are trup, şi de aceea nu-l putem vedea.

11. Pentru ce spunem că Dumnezeu este desăvârşit?

Spunem că Dumnezeu este desăvârşit pentru că El are toate însuşirile cele bune, fără număr şi fără măsură.

12. Cum este Dumnezeu?

Dumnezeu este veşnic, prezent pretutindeni, atotştiutor, atotputernic, sfânt, drept.

13. Pentru ce spunem că Dumnezeu e veşnic?

Spunem că Dumnezeu este veşnic pentru că El nu are început şi nici nu va avea sfârşit.

14. Unde este Dumnezeu?

Dumnezeu este pretutindeni: în cer, pe pământ şi în tot locul.

15. Ştie şi vede Dumnezeu totul?

Dumnezeu este atotştiutor: el ştie şi vede totul, chiar şi gândurile.

16. Poate Dumnezeu să facă totul?

Dumnezeu este atotputernic: el poate face tot ce voieşte.

17. Este Dumnezeu sfânt?

Dumnezeu este sfânt: el iubeşte binele şi urăşte răul.

18. Este Dumnezeu drept?

Dumnezeu este drept: el răsplăteşte binele şi pedepseşte răul.

2. DESPRE SFÂNTA TREIME

19. Câte persoane sunt în Dumnezeu?

În Dumnezeu sunt trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

20. Este fiecare persoană Dumnezeu adevărat?

Fiecare persoană este Dumnezeu adevărat.

21. Sunt mai mulţi Dumnezei?

Cele trei persoane sunt numai un singur Dumnezeu.

22. Cum se numeşte misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane?

Misterul unui singur Dumnezeu în trei persoane se numeşte Sfânta Treime.

23. Ce numim mister?

Numim mister orice adevăr descoperit nouă de Dumnezeu şi pe care nu-l putem pricepe cu mintea noastră.

24. Prin ce semn ne arătăm credinţa în Sfânta Treime?

Ne arătăm credinţa în Sfânta Treime prin semnul sfintei Cruci.

3. DESPRE FACEREA LUMII

25. Cine a făcut lumea?

Dumnezeu a făcut lumea: cerul şi pământul şi toate câte sunt în ele.

26. Din ce a făcut Dumnezeu lumea?

Dumnezeu a făcut lumea din nimic.

27. Se îngrijeşte Dumnezeu de lume?

Dumnezeu se îngrijeşte de lume: El o cârmuieşte şi o păstrează.

28. Cum se numeşte grija lui Dumnezeu faţă de lume?

Grija lui Dumnezeu faţă de lume se numeşte pronie, sau providenţă dumnezeiască.

4. DESPRE ÎNGERI

29. Dumnezeu a făcut numai lumea văzută?

Afară de lumea văzută, Dumnezeu a făcut şi multe duhuri, pe care le numim îngeri.

30. Cum erau îngerii, când i-a făcut Dumnezeu?

Toţi îngerii erau buni şi fericiţi.

31. Au rămas toţi îngerii buni şi fericiţi?

Nu toţi îngerii au rămas buni şi fericiţi: unii au păcătuit şi de aceea au fost aruncaţi în iad.

32. Cum se numesc îngerii care ne păzesc?

Îngerii care ne păzesc se numesc îngeri păzitori.

33. Ce fac îngerii păzitori pentru noi?

Îngerii păzitori ne apără sufletul şi trupul, se roagă pentru noi şi ne îndeamnă la bine.

34. Cum se numesc îngerii care au păcătuit?

Îngerii care au păcătuit se numesc diavoli, sau duhuri necurate.

5. DESPRE CEI DINTÂI OAMENI ŞI DESPRE PĂCATUL STRĂMOŞESC

35. Cum se numeau cei dintâi oameni?

Cei dintâi oameni se numeau Adam şi Eva.

36. Cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam?

Dumnezeu l-a făcut pe Adam din pământ, i-a dat suflet nemuritor, şi l-a aşezat în raiul pământesc, sau paradis.

37. Din ce este compus omul?

Omul este compus din trup şi suflet nemuritor, care este creat după asemănarea lui Dumnezeu.

38. Pentru ce l-a făcut Dumnezeu pe om?

Dumnezeu l-a făcut pe om ca omul să-l cunoască, să-l iubească, să-i slujească, şi astfel să dobândească viaţa veşnică.

39. Cum erau la început cei dintâi oameni?

Cei dintâi oameni erau la început buni: ei erau sfinţi şi drepţi.

40. Au rămas Adam şi Eva buni?

Adam şi Eva n-au rămas buni; ei au păcătuit şi au fost alungaţi din paradis.

41. Ce păcat au făcut Adam şi Eva?

Adam şi Eva au mâncat din pomul oprit, neascultând de porunca lui Dumnezeu.

42. A dăunat acest păcat numai lui Adam şi Evei?

Acest păcat nu a dăunat numai lui Adam şi Evei, ci a trecut la toţi oamenii.

43. Cum se numeşte acest păcat?

Acest păcat se numeşte păcatul strămoşesc.

44. Ce s-ar fi întâmplat cu oamenii dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de ei?

Dacă Dumnezeu n-ar fi avut milă de oameni, nici un om nu s-ar fi putut mântui.

45. Cum a avut Dumnezeu milă de oameni?

Dumnezeu a avut milă de oameni făgăduind şi trimiţând un Mântuitor.

© Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 19, RO-0101164-Bucureşti, www.arcb.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *