Meniu

Celelalte celebrări liturgice

PARTEA A DOUA: CELEBRAREA MISTERULUI CREŞTIN
SECŢIUNEA A DOUA:
CELE ŞAPTE SACRAMENTE ALE BISERICII
CAPITOLUL AL PATRULEA
CELELALTE CELEBRĂRI LITURGICE

SACRAMENTALIILE

 1. Ce sunt sacramentaliile?

  Sunt semne sacre instituite de Biserică, prin care sunt sfinţite unele circumstanţe ale vieţii. Ele cuprind o rugăciune însoţită de semnul crucii şi de alte semne. Între sacramentalii, un loc important îl ocupă binecuvântările, care sunt o laudă a lui Dumnezeu şi o rugăciune pentru a obţine darurile sale, consacrările de persoane şi sfinţirea (dedicarea) anumitor lucruri pentru cultul lui Dumnezeu. [1667-1672] [1677-1678]

 1. Ce este un exorcism?

  Un exorcism are loc atunci când Biserica, cu autoritatea sa, cere în numele lui Isus ca o persoană sau un obiect să fie ocrotit împotriva influenţei Celui Rău şi scos de sub stăpânirea sa. Este practicat în formă obişnuită în ritualul Botezului. Exorcismul solemn, numit marele exorcism, poate să fie săvârşit numai de un preot autorizat de episcop. [1673]

 1. Care forme de evlavie populară însoţesc viaţa sacramentală a Bisericii?

  Simţul religios al poporului creştin a găsit întotdeauna diverse exprimări în diferitele forme de evlavie care însoţesc viaţa sacramentală a Bisericii, cum sunt venerarea relicvelor, vizitele la sanctuare, pelerinajele, procesiunile, Via crucis (Calea crucii), Rozariul. Biserica luminează cu lumina credinţei şi favorizează formele autentice de evlavie populară. [1674-1676] [1679]

ÎNMORMÂNTAREA CREŞTINĂ

 1. Ce raport există între sacramente şi moartea creştinului?

  Creştinul care moare în Cristos ajunge, la sfârşitul existenţei sale pământeşti, la împlinirea noii vieţi începută la Botez, întărită de Mir şi hrănită de Euharistie, anticipare a ospăţului ceresc. Sensul morţii creştinului se manifestă în lumina morţii şi învierii lui Cristos, unica noastră speranţă; creştinul care moare în Cristos Isus, merge „acasă la Dumnezeu” (2Cor 5,8). [1680-1683]

 1. Ce exprimă înmormântarea?

  Înmormântarea, deşi se celebrează conform diferitelor ritualuri care corespund situaţiilor şi tradiţiilor din fiecare regiune, exprimă caracterul pascal al morţii creştine în speranţa învierii şi sensul comuniunii cu răposatul, îndeosebi prin rugăciunea pentru purificarea sufletului său. [1684-1685]

 1. Care sunt momentele principale ale înmormântării?

  De obicei, înmormântarea cuprinde patru momente principale: primirea sicriului din partea comunităţii prin cuvinte de mângâiere şi de speranţă, liturgia cuvântului, jertfa euharistică şi ultimul „rămas-bun” cu care sufletul răposatului este încredinţat lui Dumnezeu, izvor de viaţă veşnică, în timp ce trupul său este înmormântat în aşteptarea învierii. [1686-1690]

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *