Meniu

Imagine: Cristos Pantocrator

Icoana lui Cristos Pantocrator (cel care susţine toate), de o rară frumuseţe artistică, aduce aminte de cuvintele psalmistului:

„Tu eşti cel mai fermecător dintre fiii oamenilor, har a fost revărsat pe buzele tale” (Ps 45,3).

Sfântul Ioan Crisostomul, aplicând lauda adusă Domnului Isus, scria:

„Cristos era în floarea vârstei, în puterea Duhului şi în el strălucea o frumuseţe dublă, cea a sufletului şi cea a trupului” (PG 52, 479).

Cu limbajul său figurativ, această icoană constituie sinteza primelor concilii ecumenice, reuşind să reprezinte atât splendoarea omenităţii, cât şi strălucirea divinităţii lui Isus.

Cristos este îmbrăcat cu o tunică roşie, acoperită cu o mantie de culoare albastru închis. Cele două culori amintesc de natura sa dublă, iar reflexele aurii trimit la persoana divină a Cuvântului lui Dumnezeu. Pe partea dreaptă coboară o stolă aurită, simbol al preoţiei sale veşnice. Chipul, maiestuos şi senin, încadrat de un păr bogat şi înconjurat de o aureolă în formă de cruce, poartă trigrama „OUN” („Cel care este”), care repropune revelarea numelui lui Dumnezeu în Ex 3,14. Sus, la marginile icoanei, sunt două diagrame: „IC – XC” („Iesus” – „Christus„), care reprezintă titlul imaginii.

Mâna dreaptă, cu degetul arătător şi cel inelar îndoite, astfel încât se unesc (pentru a indica dubla natură a lui Cristos în unitatea persoanei), este în gestul tipic de binecuvântare. În schimb, mâna stângă strânge cartea Evangheliei, împodobită cu trei închizători şi cu perle şi pietre preţioase. Evanghelia, simbol şi sinteză a cuvântului lui Dumnezeu, are şi o semnificaţie liturgică, din moment ce în celebrarea euharistică se citeşte un text din ea şi se recită înseşi cuvintele lui Isus la consacrare.

Imaginea, sinteză sublimă de date naturale şi simbolice, este o invitaţie la contemplaţie şi la urmare. Prin Biserică, mireasa sa şi trupul său mistic, Isus continuă şi astăzi să binecuvânteze omenirea şi să o lumineze cu Evanghelia sa, cartea autentică a adevărului, a fericirii şi a mântuirii omului.

În august, anul 386, în timp ce era în grădină, Augustin a auzit un glas care spunea: „Ia şi citeşte, ia şi citeşte” (Confesiuni, 8, 12, 29). Compendiul Catehismului Bisericii Catolice, sinteză a Evangheliei lui Isus propusă de cateheza Bisericii, este o invitaţie la a deschide cartea adevărului şi a o citi, ba chiar a o devora, aşa cum a făcut profetul Ezechiel (cf. Ez 3,1-4).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *