Meniu

Imagine: Îngeri cântăreţi

Îngerii sunt creaturi ale lui Dumnezeu. O parte dintre ei au rămas şi rămân întotdeauna fideli lui Dumnezeu, în prezenţa lui, în slujba sa, în slujba Bisericii şi uniţi cu cei mântuiţi în slava cerească.

Ca în viziunea scării lui Iacob – "îngerii lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea" (cf. Gen 28,12) – îngerii sunt mesageri dinamici şi neobosiţi, care unesc cerul cu pământul. Între Dumnezeu şi omenire nu există tăcere şi incomunicabilitate, ci dialog continuu, comunicare neîncetată. Iar oamenii, destinatarii acestei comunicări, trebuie să-şi purifice auzul spiritual ca să asculte şi să înţeleagă această limbă îngerească, ce sugerează cuvinte bune, sentimente sfinte, acţiuni milostive, comportamente iubitoare, relaţii edificatoare.

Acest lucru îl cerem noi îngerului păzitor în cunoscuta rugăciune din evlavia populară catolică:

"Îngere al lui Dumnezeu,
care eşti păzitorul meu,
luminează-mă,
păzeşte-mă, povăţuieşte-mă
şi ocârmuieşte-mă pe mine,
care-ţi sunt încredinţat ţie
prin mila lui Dumnezeu.
Amin".

Imaginea pe care o prezentăm arată un grup de îngeri "apteri" (fără aripi), care se roagă cântând. Sunt îmbrăcaţi în veşminte sacre somptuoase, pentru a arăta că îndeplinesc o acţiune liturgică solemnă. Într-adevăr, îngerii, în afară de faptul că sunt mesageri ai lui Dumnezeu, trimişi să comunice oamenilor voinţa sa suverană, au şi misiunea de a-l lăuda pe Domnul în liturgia veşnică din cer (cf. Ap 8,2).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *