Meniu

Imagine: Isus îi împărtăşeşte pe apostoli

În pictura prezentată aici, Isus se apropie de apostoli la masă şi-i împărtăşeşte pe fiecare în parte. Este un gen de pictură care arată marea evlavie euharistică a Bisericii de-a lungul secolelor.

"Sine dominico non possumus vivere", spunea preotul martir Saturnin la începutul secolului al IV-lea, în timpul uneia dintre cele mai crâncene persecuţii anticreştine, cea a lui Diocleţian, în anul 304 d.C. Acuzat că a participat la Euharistie împreună cu comunitatea sa, a admis fără reticenţă: "Fără Euharistie nu putem să trăim". Iar una dintre martire a adăugat: "Da, am mers la adunare şi am celebrat cina Domnului împreună cu fraţii mei pentru că sunt creştină" (PL 8,707-710). Pentru fidelitatea lor faţă de Euharistie, cei 49 de martiri nord-africani au fost condamnaţi la moarte. Isus euharisticul era adevărata viaţă pentru Saturnin şi pentru însoţitorii săi, martiri din Abitinia, în Africa proconsulară. Au preferat mai curând să moară decât să se lipsească de hrana euharistică, pâinea vieţii veşnice.

Sfântul Toma de Aquino obişnuia, la miezul zilei, să coboare în biserică şi să-şi lipească fruntea de tabernacol cu încredere şi abandonare, într-un colocviu personal cu Isus-Euharistie. Marele teolog medieval este cunoscut şi pentru faptul că a compus Oficiul liturgic al sărbătorii Corpus Domini, în care exprimă întreaga sa devoţiune euharistică atât de profundă.

Imnul de la Laude (Verbum supernum prodiens) este sinteza spiritualităţii euharistice catolice:

Este cina despărţirii şi mâhnirea îl apasă,
Observând că lângă dânsul trădătorul stă la masă.
Însă culme a iubirii, chiar în seara-n care-l vinde
Iuda, el pe sine însuşi se oferă ca merinde.

Vinul din potir se schimbă; nu e vin, ci este sânge,
Trupul său devine pâinea în momentu-n care-o frânge.
În iubirea lui cea mare lasă pentru toţi cei care
Cred în el şi îl urmează, băutură şi mâncare.

El se naşte ca tovarăş în a noastră pribegie,
Stă la masă ca mâncare sufletească să ne fie,
Este preţ de mântuire când în chin pe cruce moare,
Şi, domnind, ne dă răsplată în a cerului splendoare.

Sfântul Toma de Aquino, care numea Euharistia "culmea şi perfecţiunea întregii vieţi spirituale", nu face altceva decât să exprime conştiinţa de credinţă a Bisericii care crede în Euharistie, ca prezenţă vie a lui Isus printre noi şi hrană necesară de viaţă spirituală. Euharistia constituie firul aurit care, începând de la Cina de pe urmă, leagă toate secolele istoriei Bisericii până la noi astăzi. Cuvintele consacrării: "Acesta este trupul meu" şi "Acesta este sângele meu" au fost rostite mereu şi pretutindeni, chiar şi în gulaguri, în lagărele de concentrare, în miile de închisori existente încă şi astăzi. Pe acest orizont euharistic Biserica îşi întemeiază viaţa, comuniunea şi misiunea sa.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *