Meniu

Imagine: Jertfa crucii

Jertfa crucii este izvorul economiei sacramentale a Bisericii. În imagine, Maria, simbol al Bisericii, cu mâna stângă adună din coasta deschisă a lui Isus sângele şi apa, simboluri ale sacramentelor Bisericii:

"Când au venit la Isus şi au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldaţi i-a străpuns coasta cu o suliţă şi îndată a ieşit sânge şi apă" (In 19,33-34).

Sfântul Augustin comentează:

"Aşadar, Cristos Domnul nostru, care în pătimire a oferit pentru noi ceea ce la naştere luase de la noi, devenit în veci cel mai mare dintre preoţi, a dispus să se ofere jertfa pe care voi o vedeţi, adică trupul şi sângele său. Într-adevăr, trupul său, străpuns de suliţă, a revărsat apă şi sânge, cu care a iertat păcatele noastre. Amintindu-vă de acest har, realizând mântuirea voastră (de fapt Dumnezeu este cel care o realizează în voi), cu teamă şi cutremur apropiaţi-vă ca să fiţi părtaşi din acest altar. Recunoaşteţi în pâine acelaşi [trup] care a atârnat pe cruce şi în potir acelaşi [sânge] care a ţâşnit din coasta sa. Şi vechile jertfe ale poporului lui Dumnezeu, în varietatea lor multiplă, prefigurau această unică jertfă care trebuia să vină. Iar Cristos este în acelaşi timp oaia, datorită nevinovăţiei sufletului său curat, şi ţapul, datorită cărnii sale care seamănă cu aceea a păcatului. Şi orice alt lucru, care în multe şi diferite moduri este prefigurat în jertfele din Vechiul Testament se referă numai la aceasta [jertfă] care a fost revelată în Noul Testament.

Aşadar, luaţi şi mâncaţi trupul lui Cristos, acum când aţi devenit şi voi mădulare ale lui Cristos în trupul lui Cristos; luaţi şi adăpaţi-vă cu sângele lui Cristos. Pentru a nu vă dezbina, mâncaţi ceea ce vă uneşte; pentru a nu vă considera lipsiţi de valoare, beţi preţul vostru. După cum acesta, atunci când mâncaţi şi beţi din el, se transformă în voi, tot aşa şi voi vă transformaţi în trupul lui Cristos, dacă trăiţi în ascultare şi evlavie. De fapt, el, deja aproape de pătimirea sa, făcând Paştele împreună cu discipolii săi, a luat pâinea şi a binecuvântat-o spunând: Acesta este trupul meu care se va da pentru voi. În acelaşi mod, după ce l-a binecuvântat, a dat potirul, spunând: Acesta este sângele meu, al noii alianţe, care se va vărsa pentru mulţi spre iertarea păcatelor. Acest lucru voi deja îl citeaţi şi îl ascultaţi din evanghelie, dar nu ştiaţi că această Euharistie este însuşi Fiul; însă acum, cu inima purificată într-o conştiinţă fără pată şi cu trupul spălat cu apă curată, apropiaţi-vă de el şi veţi fi luminaţi şi feţele voastre nu se vor ruşina" (Predica 228 B ).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *