Meniu

Imagine: Maria panaghia

Maria, panaghia (toată sfântă), este capodopera Duhului Sfânt panaghion. Existenţa sa, de la neprihănita sa zămislire până la ridicarea ei glorioasă la cer, este în întregime susţinută de iubirea divină. Duhul de iubire al Tatălui şi al Fiului face din Maria o creatură nouă, noua Evă, care are inima şi mintea îndreptate spre adoraţia şi spre ascultarea Tatălui ceresc, a cărui fiică preaiubită este; spre primirea şi spre slujirea Fiului, a cărui mamă, ucenică şi colaboratoare este; spre corespunderea şi spre colaborarea cu Duhul Sfânt, al cărui preţios loc sacru este.

În această imagine, Maria este înconjurată de îngeri cântăreţi în sărbătoare, cu capul înconjurat de strălucirea dragostei divine a Duhului Sfânt, simbolizat de porumbel. Maria este mama şi ocrotitoarea Bisericii (la picioarele ei se întrevede un edificiu sacru). Prin eficienta mijlocire maternă la Isus, ea revarsă asupra Bisericii belşugul harurilor cereşti (semnificate de tufişul cu trandafiri roşii).

În stânga, jos, apostolul Ioan, care o contemplă pe Neprihănita, simbolizează pe fiecare credincios, care vede în fericita Fecioară modelul desăvârşit şi, în acelaşi timp, învăţătoarea şi călăuza în viaţa Duhului.

Abatele cistercian Cristian (sec. al XII-lea) reflectează asupra împărtăşirii experienţei spirituale pe care apostolii au avut-o cu Maria. Asemănându-i cu cele douăsprezece stele care o încoronează pe fericita Fecioară, abatele scria:

"Se reuneau frecvent în jurul Fecioarei preaînţelepte, ca discipolii în jurul învăţătoarei lor, pentru a învăţa mai deplin adevărul cu privire la gesturile îndeplinite de ea; adevăruri pe care ei le vor predica altora la momentul potrivit. Fiind în mod divin consacrată şi instruită, ea se prezenta ca o autentică bibliotecă de înţelepciune cerească, pentru că, în coabitarea de peste zi, a fost aproape, ca o însoţitoare unică, de înţelepciunea însăşi, adică de Fiul său, învăţând pe de rost şi păstrând cu fidelitate cele văzute şi auzite" (Cuvântarea I despre Ridicarea la cer a fericitei Fecioare Maria).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *