Meniu

Sfintele Taine (Sacramentele) – rolul lor în viaţa creştinului

“nu este om drept pe pământ care să facă binele şi să nu păcătuiască" (Ecclesiast 7,20).

Dumnezeu a făcut multe lucruri minunate pentru om. Din Sfânta Scriptură aflăm cum a modelat omul după "chipul Său", în ce fel a eliberat poporul evreu din robia egipteană, cum l-a hrănit în pustiu, l-a condus în Ţara Făgăduită şi multe alte fapte minunate.

Cel mai mare semn de iubire făcut de Dumnezeu este că L-a trimis în lume pe Fiul Său, pentru a ne mântui.

La rândul Său, Isus a făcut multe fapte minunate, semne ale puterii Sale Dumnezeieşti. Astfel: a schimbat apa în vin la nunta din Cana, a vindecat mulţi bolnavi, a scos diavoli din oameni şi le-a iertat păcatele a înmulţit pâinile şi peştii, şi multe altele.

Pentru ca aceste semne ale iubirii şi atotputerniciei lui Dumnezeu să se perpetueze, Isus le-a încredinţat Bisericii. Aceste semne sunt Sfintele Taine.

Prin Sfintele Taine Biserica primeşte în continuare haruri pentru mântuirea oamenilor.

Definiţie: Sfintele Taine sunt semne văzute, lăsate de Isus Hristos, prin care dobândim harul sfinţitor spre sfinţirea vieţilor noastre.

Se numesc semne văzute pentru că fiecare Sfântă Taină are un element vizibil, care exprimă şi produce un efect nevăzut – harul sfinţitor.

Fiecare Sfântă Taină are două elemente: un semn material, vizibil şi un semn spiritual, invizibil. Elementul vizibil poate fi: un gest, ca punerea mâinilor sau un element material precum apa, pâinea, untdelemnul, vinul, însoţit de diferite formule verbale.

Prin Sfintele Taine membri Bisericii se unesc în mod tainic cu Isus Hristos.

Celebrare:

Sfintele Taine se celebrează în Biserică, dar în situaţii speciale se pot celebra şi în casele creştinilor, sau chiar în spitale.

Celebranţii Sfintelor Taine sunt preoţii, iar primitorii lor sunt credincioşii.

Celebrarea este însoţită de ceremonii rânduite de Biserică şi anume: cântări, tămâieri(cădelniţări), citiri.

Isus Hristos a încredinţat Bisericii Sale şapte Sfinte Taine şi anume:

Botezul, Mirul, Euharistia, Spovada, Maslul, Preoţia şi Căsătoria. Ele sunt legate de toate etapele vieţii creştine.

După efectul pe care îl produc şi rolul pe care îl au, deosebim:

 • Taine de iniţiere – de intrare în viaţa creştină. Acestea sunt: Botezul, Mirul şi Euharistia.
 • Taine de vindecare – prin care Isus vindecă sufletele şi trupurile rănite de păcat şi boală. Acestea sunt: Pocăinţa şi Maslul.
 • Taine de slujire – Preoţia si Căsătoria.

Unele Sfinte Taine imprimă o pecete de neşters, şi de aceea pot fi primite o singură dată în viaţă. Acestea sunt: Botezul, Mirul şi Preoţia.

Sfintele Taine sunt razele prin care Dumnezeu revarsă harul Său asupra celui care le primeşte cu credinţă.

Chiar şi Isus, înainte de a înfăptui o minune, de a vindeca pe cineva, verifica credinţa celui care îi cerea ajutorul întrebând: “crezi tu că pot să fac lucrul acesta?" Verificarea credinţei devenea astfel un mijloc de pregătire în vederea binelui pe care acesta urma să îl primească.

Pentru primirea Sfintelor Taine aşa cum se cuvine, Biserica face o pregătire a oamenilor numită cateheză. Prin Sfintele Taine, creştinii îşi sfinţesc vieţile şi se pregătesc pentru Împărăţia lui Dumnezeu.

De reţinut!

 • Pentru primirea Sfintelor Taine se cere credinţă!
 • Sfintele Taine sunt mijloace prin care Biserica obţine harurile necesare mântuirii oamenilor.
 • Sfintele Taine exprimă modul specific al lui Dumnezeu de a se apropia de oameni.
 • Semnele, simbolurile sunt lucruri care se văd, pentru a ne face să înţelegem lucruri care nu se văd.
 • Isus însuşi este semnul iubirii lui Dumnezeu, prezent în Biserică prin Sfintele Taine.
 • În celebrarea Sfintelor Taine este prezent însuşi Isus.

Aplicaţii

 • Realizaţi până la sfârşitul anului un portofoliu cu titlul Sfintele Taine, care să cuprindă: fotografii de la celebrarea acestora, denumirea şi definiţia fiecărei Sfinte Taine, citate din Sfânta Scriptură care să cuprindă momentul instituirii, diferite rugăciuni.
 • Arătaţi ce legătură există între Sfintele Taine, Biblie, Biserică şi preoţi.

Întrebări

 1. Ce sunt Sfintele Taine?
 2. Care este rolul Sfintelor Taine în viaţa creştinului?
 3. Cum se clasifică Sfintele Taine după efectul lor?
 4. Cine a instituit Sfintele Taine şi cu ce scop?

Vocabular

 • caracter de neşters – semn spiritual imprimat în suflet de Taina Botezului, Mirului şi Preoţiei, care nu poate fi şters de nimeni, niciodată.
 • iniţiere – a face cunoscut, a introduce în mister.
 • taină – mister, realitate inaccesibilă minţii omeneşti.Taina Botezului


Taina Mirului


Taina Împărtăşaniei


Taina Spovedaniei


Taina Maslului


Taina Căsătoriei


Taina PreoţieiImportant: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *