Meniu

Spovada

"Faceţi roade vrednice de pocăinţă" (Mt 3,8).

Prin Tainele de iniţiere, omul primeşte o viaţă nouă, cea de fiu al lui Dumnezeu. Această viaţă nouă poate fi rănită sau chiar distrusă de păcat..

Păcatele sunt faptele rele, pe care oamenii le săvârşesc încălcând poruncile lui Dumnezeu. De aceea, păcatul este o jignire adusă lui Dumnezeu. El îl îndepărtează pe om de Cel care este Izvorul Binelui şi opresc înaintarea în viaţa spirituală.

Unele păcate sunt atât de grave încât rup legătura de iubire dintre om şi Dumnezeu. Aceste păcate se numesc păcate de moarte. Omul face păcat de moarte atunci când încalcă o poruncă a lui Dumnezeu sau a Bisericii cu ştiinţă şi voinţă deplină.

Alte păcate nu rup legătura dintre om şi Dumnezeu ci doar o rănesc şi astfel, o slăbesc. Acestea se numesc păcate lesne iertătoare.

Omul face un păcat lesne iertător atunci când încalcă o poruncă a lui Dumnezeu, fără ştiinţă sau voinţă deplină.

Pentru om păcatul este izvor de nelinişte, de tristeţe, de nefericire. El slăbeşte în noi puterea de a face binele şi de a fugi de ceea ce este rău.

Prin firea sa omul este slab şi înclinat spre păcat. Pentru cei care păcătuiesc, Isus a găsit un mod de vindecare, întemeind Sfânta Taină a Spovedaniei. Această Taină se mai numeşte Taina Mărturisirii, Pocăinţă sau Taina Iertării şi face parte din categoria Tainelor de vindecare, deoarece prin ea credincioşii primesc iertare şi vindecare.

Isus a instituit Taina Spovedaniei după Învierea Sa, prin cuvintele: "Pace vouă. Luaţi Spirit Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute"(In 20,21-23).

Această putere, pe care Isus a încredinţat-o apostolilor, a fost transmisă de aceştia episcopilor şi preoţilor.

Definiţie: Spovada este Taina instituită de Isus, prin care preotul, în numele lui Dumnezeu, iartă păcatele celui care se căieşte de ele, le mărturiseşte şi este hotărât să nu le mai facă.

Celebrare:

Spovada se celebrează în biserică. Preotul îl ascultă pe credincios, îl ajută să facă o mărturisire bună şi îl îndeamnă să nu mai păcătuiască. La sfârşit, rosteşte rugăciunile de iertare şi dezlegare.

Pentru ca în mila şi bunătatea Sa, Dumnezeu să ierte păcatele, este nevoie ca Spovada să fie făcută cu sinceritate, părere de rău şi hotărârea de a nu mai păcătui.

Taina Spovezii este ilustrată în pilda "Fiului risipitor"(Lc 15, 11-32). Din ea aflăm cât de mare este mila şi iubirea lui Dumnezeu pentru orice păcătos care îşi recunoaşte, cu părere de rău, greşelile şi se întoarce la El. Pilda subliniază, de asemenea momentele în care fiul plecat se trezeşte la realitate şi se întoarce acasă.

Urmărind momentele acestei pilde minunate, pentru o Spovadă bună se cer următoarele condiţii:

 • examinarea conştiinţei;
 • căinţa, părerea de rău;
 • propunerea de îndreptare;
 • spovada sau mărturisirea păcatelor;
 • îndeplinirea canonului.

Examinarea conştiinţei începe prin a ne ruga Spiritului Sfânt să ne lumineze mintea pentru a ne aminti toate păcatele pe care le-am făcut; de câte ori am păcătuit împotriva poruncilor lui Dumnezeu şi ale Bisericii; dacă am îndeplinit canonul de la spovada precedentă; dacă am ascuns sau am omis un păcat de moarte de la spovada anterioară. Cel care ascunde un păcat de moarte la spovadă comite un păcat grav, numit sacrilegiu.

Căinţa este părerea de rău, durerea sufletului pentru că prin păcatele săvârşite L-am supărat pe Tatăl ceresc. Fără căinţă nu putem dobândi iertarea păcatelor.

Căinţa este desăvârşită atunci când ne pare rău că prin păcatele noastre L-am supărat pe Dumnezeu, de la care avem tot binele şi care ne iubeşte ca un părinte.

Căinţa este nedesăvârşită atunci când ne pare rău că prin păcatele noastre am pierdut Împărăţia lui Dumnezeu.

Propunerea de îndreptare constă în voinţa de a nu mai păcătui, de a ne îndrepta viaţa şi de a rezista ispitelor. Nu este suficient doar să ne mărturisim păcatele, ci trebuie să ne hotărâm să nu le mai facem.

Mărturisirea păcatelor este momentul cel mai important al spovezii. El constă în enumerarea tuturor păcatelor de moarte de care ne-am amintit în urma examenului de conştiinţă. Aceasta se face cu sinceritate, fără prefăcătorie, fără a ascunde sau a exagera ceva.

Mărturisirea păcatelor lesne iertătoare nu este obligatorie, dar este bine să le mărturisim şi pe acestea, pentru că astfel ne formăm conştiinţa.

Conform poruncii Bisericii orice credincios ajuns la vârsta priceperii este dator să-şi mărturisească păcatele cel puţin o dată pe an.

Canonul. În funcţie de gravitatea păcatelor, preotul îi dă celui ce s-a spovedit un canon prin care se aduce reparaţie lui Dumnezeu pentru ofensa făcută prin păcat. Canonul poate consta în rugăciuni, fapte bune, citiri din Sfânta Scriptură.

Îndeplinind canonul, atât sufletul cât şi trupul creştinului se întăresc în lupta împotriva ispitelor. După spovadă, sufletul devine curat şi pregătit pentru a primi Trupul şi Sângele lui Isus, prin Taina Împărtăşaniei.

Biserica îi îndeamnă pe credincioşi să se spovedească cât mai des şi cel puţin în timpul celor patru posturi de peste an.

Roadele Spovedaniei sunt:

 • iertarea lui Dumnezeu, împăcarea cu El, cu aproapele şi cu Biserica;
 • pacea şi liniştea sufletească;
 • întărirea forţelor spirituale pentru a putea înainta în bine.

De reţinut!

 • Încălcarea oricărei porunci se numeşte păcat!
 • Valoarea spovezii constă în faptul că prin ea se reprimeşte harul sfinţitor.
 • Spovada adevărată trebuie să fie făcută din toată inima, de bună voie, să fie completă, să nu ascundă vreun păcat, să fie sinceră şi însoţită de părere de rău pentru cele făcute.

Aplicaţii

 • Explicaţi de ce Taina Spovezii este numită şi Pocăinţă sau Mărturisire?
 • Citiţi şi analizaţi pilda "Fiului risipitor"(Lc 15, 11-32).
 • Analizaţi relaţia care există între Taina Spovezii şi cea a Sfintei Euharistii, ca trepte parcurse de creştini în vederea mântuirii.

Întrebări

 1. Ce este Taina Spovezii?
 2. Care este darul principal al Tainei Spovezii?
 3. Care sunt actele principale ale unei bune spovezi?
 4. Când te-ai spovedit ultima dată?
 5. Ai mărturisit toate păcatele, le-ai mai repetat, ţi-ai împlinit canonul?

Vocabular

 • căinţă – părere de rău, durere a sufletului
 • conştiinţă – capacitatea de a judeca ce este bine şi ce este rău
 • ispită – încercare, îndemn la păcat
 • păcat – neascultare, încălcare a poruncilor lui Dumnezeu


Păcatul răneşte, rupe comuniunea cu Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu este lumină pentru om


Isus iartă păcatele


Isus şi apostolii în seara Învierii


Taina Spovedaniei


Întoarcerea fiului risipitor


Întoarcerea fiului risipitor (Rembrandt)


Pocăinţa lui Petru


Isus Mântuitorul
Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *