Meniu

Celebrarea şi roadele sacramentului Maslului

Lecţia 24

 

Celebrarea sacramentului Maslului sau Ungerii bolnavilor nu are un timp anume. Se celebrează atunci când e cerut. De obicei o rudă mai apropiată îl anunţă pe preot, iar acesta vine şi celebrează sacramentul Ungerii bolnavilor. Nefiind o celebrare pur particulară, pot participa toate persoanele prezente. În acest caz, reiese mai bine forma comunitară a acestui sacrament, iar bolnavul se simte încurajat văzând cum şi alţii se roagă pentru el.

Propriu-zis, celebrarea sacramentului Ungerii bolnavilor începe, ca şi în cazul celorlalte sacramente, cu semnul sfintei cruci şi cu salutul preotului. Apoi, preotul spune o rugăciune în care arată originea sacramentului de la Cristos şi invitaţia pe care apostolul Iacob o făcea în scrisoarea sa, de a-i chema pe preoţii Bisericii, iar ei, prin rugăciunile lor şi prin ungerea cu untdelemn, să invoce de la Dumnezeu harul iertării pentru cel bolnav sau chiar vindecarea. Dacă bolnavul poate, urmează momentul Spovezii, în caz contrar va avea loc actul penitenţial specific Liturghiei. Şi în cazul celebrării acestui sacrament sunt citite lecturi din Sfânta Scriptură, lecturi care să aibă în centru grija lui Dumnezeu faţă de cei bolnavi. Rugăciunea credincioşilor, mai ales pentru cel bolnav încheie liturgia cuvântului.

Are loc impunerea mâinilor în tăcere pe capul celui bolnav, o rugăciune de mulţumire asupra uleiului binecuvântat, apoi, în timp ce unge fruntea şi mâinile bolnavului, spune formula specifică acestui sacrament: "Prin această ungere sfântă şi prin mila sa preaîndurătoare să te ajute Domnul cu harul Duhului Sfânt". Răspuns: "Amin". "Pentru ca, iertându-ţi păcatele, să te mântuiască şi să te aline". Răspuns: "Amin…" După ungerea propriu-zisă, dacă bolnavul poate să se împărtăşească, urmează ritualul specific distribuirii sfintei Împărtăşanii. Preotul încheie cu binecuvântarea specială dată bolnavului şi celor de faţă. Dacă situaţia o cere se poate acorda şi indulgenţa plenară. În afara cazurilor de urgenţă, Maslul se poate da şi în cadrul Liturghiei, fie în biserică, fie, cu aprobarea episcopului, în casa bolnavului sau în spital, într-un loc corespunzător.

Roadele celebrării sacramentului sunt: harul special al sacramentului Ungerii bolnavilor, care este un har de mângâiere, de pace şi de curaj în faţa bolii sau a bătrâneţii; unirea bolnavului cu patima lui Isus, spre binele propriu şi al întregii Biserici; iertarea păcatelor, dacă bolnavul nu a putut-o obţine prin sacramentul Pocăinţei; refacerea sănătăţii, dacă acest lucru este spre mântuire; pregătirea pentru trecerea în viaţa veşnică. 

De reţinut

Sacramentul Ungerii bolnavilor se poate celebra oricând, mai ales acolo unde situaţia o cere (aziluri, spitale etc).

În prima parte, sacramentul Ungerii bolnavilor foloseşte aceeaşi schemă ca şi la alte sacramente: semnul sfintei cruci, salutul preotului, rugăciunea credincioşilor, urmează apoi ceea ce ţine special de acest sacrament: impunerea mâinilor şi ungerea cu untdelemnul sfinţit.

Celebrarea se sfârşeşte cu binecuvântarea bolnavului şi a celor prezenţi.

Roadele sacramentului Maslului sunt date de prezenţa harului special; curaj în faţa bolii sau a morţii, iertarea păcatelor, participarea mai strânsă la patima lui Isus, uneori sănătatea fizică.

Vocabular

celebrare pur particulară = numai celebrantul cu penitentul;

act penitenţial = exprimarea părerii de rău pentru păcatele făcute;

indulgenţa plenară = iertarea tuturor pedepselor datorate păcatelor deja iertate.

Întrebări

Când se poate celebra sacramentul Maslului?

Cum decurge ritualul Ungerii bolnavilor?

În care locuri are loc ungerea cu untdelemn?

Care este gestul pe care îl face preotul înaintea ungerii cu untdelemn?

Care sunt roadele ce decurg din celebrarea acestui sacrament?

Exerciţii

Încercaţi să participaţi împreună cu un preot la celebrarea sacramentului Maslului, apoi povestiţi în clasă cum vi s-a părut. Urmăriţi mai ales atitudinea bolnavului.

Alcătuiţi o scurtă povestioară în care voi să fiţi cei care îl cheamă pe preot să celebreze Maslul.

Completaţi fraza:

Este …………… vreunul printre voi? Să fie chemaţi ……………… Bisericii şi ei să se ………………. pentru el, ungându-l cu ……………… în numele Domnului. Rugăciunea spusă cu credinţă îl va …………………… pe cel suferind şi Domnul îl va asculta. Dacă a făcut …………………., îi vor fi iertate" (Iac 5,14-15).

Aţi fost vreodată bolnav? Cum v-aţi simţit? Cum au reacţionat părinţii voştri? Aţi vizitat pe cineva bolnav? Cum l-aţi încurajat?

Lectură

"În salonul soţului meu se mai afla un bolnav la care rudele au chemat preotul pentru a-i administra Ungerea bolnavilor. Ştiam acest lucru şi mă gândeam că este o ocazie potrivită să intervin şi să cer acest sacrament şi pentru soţul meu. După ce preotul a terminat la bolnavul pentru care venise, l-am rugat să vină şi la soţul meu. Preotul m-a rugat să rămân acolo pentru a mă ruga împreună cu el. Nu s-a spovedit pentru că nu putea, ci i-a fost administrat doar sacramentul Maslului. La câtva timp după plecarea preotului, soţul meu, despre care credeam că nu mai există nici o şansă de salvare, a deschis ochii şi a început să vorbească. Eram acolo şi am plâns de bucurie. Curând şi-a revenit atât de bine încât medicul i-a făcut bilet de externare. Acum pleca pe propriile picioare, nu ca la venire, pe targă. Eram convinsă că sacramentul Ungerii bolnavilor şi-a făcut efectul. L-am întâlnit pe acel preot şi i-am spus despre cele întâmplate, iar el, contrar aşteptărilor mele, nu s-a mirat deloc. Mi-a spus că sacramentul Maslului are ca rod şi vindecarea fizică de boală. A fost o şansă pentru soţul meu şi această şansă se numeşte sacramentul Ungerii bolnavilor administrat de către preot care a sosit la timp".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *