Meniu

Condiţii pentru a primi sfânta Împărtăşanie

Lecţia 15

 

Sfânta Euharistie este un sacrament, este una dintre marile minuni pe care le-a făcut Isus Cristos în timpul vieţii sale, iar după înălţarea sa la cer a dorit ca această minune să se perpetueze de-a lungul vremii prin Biserică. Pentru ea au murit mulţi oameni, fie că şi-au dat viaţa apărând-o, fie că şi-au mărturisit în mod eroic credinţa în ea. Toţi aceştia, prin atitudinea lor au dovedit tărie şi curaj, iar răsplata jertfei lor a fost încununată de Dumnezeu cu răsplata veşnică. Cu alte cuvinte, aceşti oameni s-au învrednicit de viaţa veşnică pentru că l-au primit cu vrednicie pe Isus, prezent în sfânta Euharistie.

La rândul nostru, pentru a fi vrednici să-l primim în sufletele noastre, trebuie să îndeplinim anumite condiţii:

  1. Să ştim şi să credem că în sfânta Împărtăşanie primim adevăratul trup şi sânge al lui Isus Cristos.
  2. Să fim fără păcat de moarte.
  3. Să nu mâncăm şi să nu bem cel puţin o oră înainte de a ne împărtăşi.
  4. Să ne rugăm înainte şi după primirea sfintei Împărtăşanii.

În timpul vieţii sale pământeşti, Isus Cristos, ori de câte ori făcea o minune, căuta să trezească credinţa în persoana care beneficia de acea minune sau chiar în mulţime: "La văzul credinţei lor…" (Mt 9 ,2); "Fiica mea, credinţa ta te-a mântuit…" (Mc5 ,34); "Doamne, dacă vrei, poţi să mă vindeci…" (Lc 4 ,12). Pentru ca Euharistia să-şi facă efectul în viaţa celui care o primeşte, ea trebuie primită cu credinţă. Necredinţa în faţa unui astfel de mister a fost deseori "mustrată" printr-o minune. Cel care o primeşte fără credinţă, şi ca atare cu păcat de moarte face un păcat numit "sacrilegiu". Aceasta este de fapt a doua condiţie pe care trebuie să o împlinim. Nu-l putem primi pe Cristos, Mielul fără pată, cu păcat de moarte în suflet. Păcatul în acest caz înseamnă lipsa harului sfinţitor, lipsa vieţii divine. Dumnezeu, care este sfânt prin excelenţă, nu poate să locuiască într-un suflet pătat de urâciunea păcatului. De aceea, trebuie să ne apropiem de sfânta Împărtăşanie făcând mai întâi o spovadă bună, adică să spunem duhovnicului toate păcatele de moarte. Dacă avem păcate lesne iertătoare ne putem împărtăşi. Totuşi trebuie să facem măcar un act de căinţă nedesăvârşită, adică să ne pară rău pentru că prin păcatele noastre am pierdut împărăţia cerurilor şi ne-am făcut vrednici de pedeapsa veşnică a iadului.

Şi postul face parte din pregătirea pentru primirea sfintei Împărtăşanii. Biserica recomandă măcar o oră, având în vedere că Euharistia nu poate fi amestecată cu hrana obişnuită pe care o consumăm noi de obicei. De asemenea, nu poate fi amestecată nici cu alcoolul, de la care suntem opriţi înainte de a ne împărtăşi. Este învoit totuşi să luăm medicamente şi să bem apă. Acolo unde situaţia o cere, acest post de dinaintea împărtăşirii poate fi omis, mai ales în cazul bolnavilor. Această condiţie mai are şi rolul de a ne ajuta, ca eliberaţi de hrana aceasta trecătoare să ne obişnuim cu hrana dătătoare de viaţă veşnică.

Rugăciunea e înălţarea minţii către Dumnezeu. Euharistia e Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Împărtăşindu-ne, îl primim pe Cristos-Dumnezeu. Această întâlnire dintre Dumnezeu şi om prin Euharistie nu poate avea loc decât în taina sufletului, în rugăciune. Există rugăciuni înainte de primirea sfintei Împărtăşanii, iar altele după împărtăşanie. Rugăciunea trebuie să fie una de mulţumire şi de adoraţie pentru marele dar al Euharistiei. Astfel primită, Euharistia lucrează în sufletele celor care o primesc transformându-i în adevăraţi fii ai lui Dumnezeu.

De reţinut

Euharistia este prezenţa reală a lui Isus Cristos. Întăriţi de această prezenţă, mulţi au fost oamenii care au dat mărturie prin viaţa şi chiar prin moartea lor. Nu putem primi Euharistia dacă nu suntem pregătiţi.

Pentru a o primi cu vrednicie trebuie să avem credinţă, să fim fără păcat de moarte, să postim cel puţin o oră înainte de a o primi şi să ne rugăm atât înainte cât şi după primirea ei.

Vocabular

sacrilegiu = profanare sau tratare cu nevrednicie a sacramentelor, a acţiunilor liturgice, a persoanelor, a lucrurilor şi a locurilor consacrate lui Dumnezeu;

a perpetua = a continua, a face să dureze;

duhovnic = episcopul sau preotul care ascultă spovezile credincioşilor.

Întrebări

Ce trebuie crezut înainte de toate în legătură cu sfânta Împărtăşanie?

Cum trebuie să ne pregătim înainte de primirea sfintei Împărtăşanii?

Se poate împărtăşi cineva dacă nu a îndeplinit toate aceste condiţii?

Cum explicaţi că mulţi oameni şi-au dat viaţa pentru Isus Cristos, prezent în Euharistie?

Exerciţii

Discutaţi cu un preot şi întrebaţi-l şi asupra altor cazuri când cineva poate primi sfânta Împărtăşanie chiar dacă nu a ţinut post cel puţin o oră.

Învăţaţi o rugăciune pe care să o spuneţi înainte şi după primirea sfintei Împărtăşanii.

Iniţiaţi la nivel de clasă o discuţie în care să evidenţiaţi ceea ce simţiţi în momentul în care vă împărtăşiţi.

Lectură

Purtarea credincioşilor la cina Domnului

"Căci eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis: că Domnul Isus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea şi, mulţumind, a frânt-o şi a zis: «Acesta este trupul meu cel care este pentru voi. Faceţi aceasta în amintirea mea». De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: «Acesta este potirul noului legământ, în sângele meu. Faceţi aceasta ori de câte ori beţi în amintirea mea». Căci ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din potirul acesta, vestiţi moartea Domnului până când va veni.

Astfel, cine mănâncă pâinea şi bea potirul Domnului în mod nevrednic va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. De aceea, omul să se cerceteze şi astfel să mănânce din pâine şi să bea din potir. Căci cine mănâncă şi bea nesocotind trupul, îşi mănâncă şi bea propria condamnare. De aceea sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit. Dacă ne-am judeca pe noi înşine, nu am mai fi judecaţi. Dar fiind judecaţi de Domnul, suntem corectaţi, ca să nu fim condamnaţi împreună cu lumea" (1Cor 11,23-32).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *