Meniu

Definiţia, materia şi forma sacramentului Mirului

Lecţia 10

 

Mirul este un sacrament prin care îl primim pe Duhul Sfânt cu darurile sale ca să putem mărturisi cu tărie învăţătura creştinească. La început, Mirul era conferit doar prin impunerea mâinilor, apoi s-a trecut la facerea semnului sfintei cruci pe fruntea candidatului, cu degetul mare înmuiat într-un ulei binecuvântat, numit crismă. Acesta este un amestec de untdelemn şi balsam. Sfânta crismă este consacrată în Joia Sfântă, de către episcop, în cadrul aşa-zisei Liturghii a crismei.

În ceea ce priveşte forma administrării acestui sacrament, de la apostoli ştim doar că înainte de impunerea mâinilor spuneau o rugăciune, însă Faptele Apostolilor nu precizează despre ce fel de rugăciune este vorba. Astăzi, forma sacramentului Mirului este dată de cuvintele rostite de episcop când are loc ungerea cu sfânta crismă pe frunte: "N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt". Candidatul răspunzând: "Amin". Episcopul reia, spunând: "Pace ţie!" Candidatul răspunde: "Şi cu Duhul tău!"

Acest sacrament este administrat de către episcop şi are ca scop unirea mai strânsă a celui miruit cu Biserica, cu originile ei apostolice şi cu misiunea de a-l mărturisi pe Cristos. Mirul poate fi administrat oricărui botezat ajuns la vârsta priceperii, care doreşte să-l primească pe Duhul Sfânt şi darurile sale; celui care vrea să fie un membru matur al comunităţii creştine; celui ce doreşte să se angajeze pentru misiunea lui Cristos. Pentru a primi Mirul este necesară starea de har sfinţitor, adică fără păcat de moarte, recurgându-se astfel la sacramentul Pocăinţei, precum şi o cateheză a creştinului făcută de către persoane abilitate: preotul, catehetul, profesorul de religie. Pentru Mir, ca şi pentru Botez, candidaţii vor avea un martor, care poate fi un naş sau o naşă. Martorii de la Botez pot fi totodată şi martori de Mir, dar martorul de la Mir este unul singur: pentru băieţi un bărbat, pentru fete o femeie.

De reţinut

Prin sacramentul Mirului primim plinătatea Duhului Sfânt.

Materia folosită în cadrul sacramentului Mirului este sfânta crismă.

Forma este dată de cuvintele episcopului şi de răspunsul candidatului.

Mirul se primeşte în stare de har sfinţitor.

Pentru primirea sacramentului Mirului este necesară o pregătire anterioară.

Şi la Mir, ca şi la Botez, este nevoie de un martor.

Vocabular

 balsam = un parfum special făcut din foarte multe plante frumos mirositoare; 

pecete = sigiliu, semn.

Întrebări

Ce este Mirul?

Care sunt forma şi materia sacramentului Mirului?

Cine miruieşte?

Când este binecuvântată sfânta crismă?

Exerciţii

Tăiaţi ceea ce nu corespunde: sfânta crismă este compusă

  • din ulei şi spray,
  • din apă cu parfum,
  • din ulei şi balsam.

Alcătuiţi o compunere cu titlul: "Ziua în care voi primi plinătatea Duhului Sfânt".

Analizând rugăciunea de mai jos, precizaţi care este rolul Duhului Sfânt în compunerea ei.

Lectură

Rugăciunea sfântului Policarp sub inspiraţia Duhului Sfânt, înainte de martiriul său

"Doamne, Dumnezeule, creatorul tuturor, Părinte al copilului tău preaiubit şi binecuvântat, Isus Cristos, prin care noi am primit cunoaşterea numelui tău, Dumnezeul îngerilor, al puterilor, al întregii creaţii şi întregii mulţimi a drepţilor care trăiesc înaintea ta; eu te binecuvântez pentru că m-ai judecat vrednic de această zi şi de acest ceas, de a lua parte, în mijlocul martirilor, la potirul Unsului tău, spre învierea vieţii veşnice a sufletului şi a trupului, în corectitudinea Duhului Sfânt. Împreună cu ei, o, de aş putea fi admis astăzi, în prezenţa ta, ca o jertfă grasă şi plăcută, după cum tu ai pregătit-o şi manifestat-o de mai înainte, după cum tu ai înfăptuit-o, Dumnezeule, fără minciună şi plin de adevăr! De aceea, pentru toate aceste lucruri eu te laud, te binecuvântez, te preamăresc, prin marele preot, veşnic şi ceresc, Isus Cristos, Fiul tău preaiubit, prin care să-ţi fie slavă, împreună cu el şi cu Duhul Sfânt, acum şi în vecii vecilor. Amin".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *