Meniu

Despre sacramentalii

Lecţia 28

 

Pe lângă cele şapte sacramente, Biserica, pentru a veni în întâmpinarea dorinţei de divin a credincioşilor care o formează, a înfiinţat şi sacramentaliile. Acestea sunt semne eficace prin care, datorită unei asemănări cu sacramentele, sunt semnificate şi, prin puterea de mijlocire a Bisericii, sunt obţinute efecte mai ales spirituale. Prin ele, oamenii sunt pregătiţi să primească efectul principal al sacramentelor şi sunt sfinţite diferitele împrejurări ale vieţii. Nu sunt propriu-zis sacramente, ci sunt mai degrabă o bună pregătire la sacramente.

Spre deosebire de sacramente, care sunt înfiinţate de Cristos, sacramentaliile sunt înfiinţate de Biserică. În sine, sacramentaliile sunt binecuvântări orânduite de Biserică. Există totuşi unele asemănări şi legături între sacramente şi sacramentalii. Aşa cum în sacrament există un semn vizibil şi o rugăciune sau o formulă (materia şi forma), tot astfel în sacramentalii avem o rugăciune şi, în mod obişnuit, un semn vizibil: impunerea mâinilor, semnul crucii, stropirea cu apă sfinţită, tămâierea etc. În al doilea rând, chiar dacă efectele sacramentaliilor sunt obţinute prin puterea de mijlocire a Bisericii, ele îşi trag puterea, ca şi sacramentele,din misterul pascal al patimii, morţii şi învierii lui Isus Cristos.

Legătura sacramentaliilor cu sacramentele constă în faptul că prin sacramentalii oamenii sunt pregătiţi să primească roadele sacramentelor şi prin ele sunt sfinţite, ca şi prin sacramente, diferite împrejurări ale vieţii. Ex.: pentru a primi harul Botezului, Botezul propriu-zis (turnarea apei însoţită de formula specifică) este precedat de numeroase sacramentalii: semnul crucii pe frunte, exorcisme, binecuvântarea apei etc.

Avem două categorii de sacramentalii sau binecuvântări:

  1. Sacramentalii sau binecuvântări prin care se cere un ajutor temporar sau trecător asupra unor persoane, obiecte sau locuri. Ex.: binecuvântarea unei persoane, a unei maşini, a unei case. Acestea se numesc simplu binecuvântări.
  2. Sacramentalii sau binecuvântări prin care anumite persoane, obiecte sau locuri sunt consacrate sau dedicate serviciului special al lui Dumnezeu sau al Bisericii. Acestea se numesc consacrări (călugări, consacrarea unei biserici, a unui altar, a vaselor sfinte, a uleiurilor sfinte, a clopotelor, a cimitirelor).

În afara sacramentelor şi a sacramentaliilor, activitatea pastorală mai trebuie să ţină cont şi de formele de pietate ale credincioşilor şi de religiozitatea lor populară. În acest sens, sunt diferite forme de pietate care au rolul de a însoţi pregătirea şi participarea la sacramente şi sacramentalii: venerarea relicvelor, vizitarea sanctuarelor, pelerinajele, procesiunile, Calea sfintei cruci, dansurile religioase, rozariul, medaliile etc. Toate acestea sunt o prelungire a vieţii liturgice, a participării la sacramente. Trebuie reglementate în aşa fel încât să se orienteze şi să pornească de la viaţa liturgică sacramentală.

De reţinut

Sacramentaliile au rolul de a obţine efecte spirituale.

Între sacramentalii şi sacramente sunt asemănări şi deosebiri.

Nu sunt înfiinţate de Isus Cristos, ci de Biserică ca răspuns la dorinţa credincioşilor de a-l căuta mai mult pe Dumnezeu.

În sine, sacramentaliile sunt binecuvântări orânduite de Biserică.

Sunt două categorii de sacramentalii:

  1. Sacramentalii sau binecuvântări prin care se cere un ajutor temporar sau trecător asupra unor persoane, obiecte sau locuri.
  2. Sacramentalii sau binecuvântări prin care anumite persoane, obiecte sau locuri sunt consacrate sau dedicate serviciului special al lui Dumnezeu sau al Bisericii. Mai sunt numite consacrări.

În activitatea pastorală trebuie ţinut cont de formele de pietate ale credincioşilor şi de religiozitatea populară.

Vocabular

semne eficace = în cazul nostru "pregătesc în vederea primirii harului";

exorcism = a izgoni puterile rele;

consacrare = dedicare, consfinţire;

relicve = o parte din trupul sau din obiectele care au aparţinut unui sfânt.

Întrebări

Ce sunt sacramentaliile?

Ce legătură există între sacramente şi sacramentalii?

Cine a înfiinţat sacramentaliile?

De câte feluri sunt sacramentaliile?

Ce înseamnă religiozitate populară?

Exerciţii

Găsiţi împreună şi alte forme de sacramentalii decât cele cunoscute.

Povestiţi în clasă cum a fost la un pelerinaj la care aţi participat (Ex.: Cacica, Baraţi, cu ocazia anului jubiliar 2000 etc.).

Cereţi preoţilor din parohie să vă vorbească despre cultul sfântului Anton şi al fericitului Ieremia.

Lectură

Din Evanghelia după sfântul Matei 12,22-32

"Atunci i-au adus un posedat de diavol, orb şi mut, iar Isus l-a vindecat, astfel încât mutul vorbea şi vedea. Toate mulţimile erau cuprinse de uimire şi spuneau: «Oare nu este acesta fiul lui David?» Dar fariseii, când au auzit, spuneau: «Acesta nu scoate diavolii decât cu Belzebul, căpetenia diavolilor!» Cunoscând gândurile lor, Isus le-a zis: «Orice împărăţie, dezbinată în ea însăşi, se ruinează şi orice cetate sau casă, dezbinată în sine, nu va dăinui. Iar dacă Satana îl alungă pe Satana, se dezbină pe el însuşi; aşadar, cum va dăinui împărăţia lui? Şi, dacă eu scot diavolii cu Belzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri. Dar, dacă eu scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu, împărăţia lui Dumnezeu a ajuns cu adevărat la voi. Sau cum ar putea cineva să intre în casa unui om puternic şi să-i ia bunurile, dacă nu l-ar lega mai întâi pe cel puternic? Într-adevăr, numai atunci îi va prăda casa. Cine nu este cu mine este împotriva mea şi cine nu adună cu mine, risipeşte. De aceea vă spun: toate păcatele şi blasfemiile vor fi iertate oamenilor, însă blasfemia împotriva Duhului nu va fi iertată. Şi dacă cineva ar spune un cuvânt împotriva Fiului omului, va fi iertat, dar dacă ar vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în lumea asta, nici în cea care va veni»".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *