Meniu

Euharistia, vechea şi noua alianţă

Lecţia 13

 

Euharistia e al treilea sacrament, care, împreună cu Botezul şi Mirul face parte din categoria sacramentelor de iniţiere. Cei care, prin Botez, au fost ridicaţi la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Isus Cristos şi temple ale Duhului Sfânt, confirmând toate acestea prin sacramentul Mirului, prin Euharistie sunt invitaţi să participe la jertfa Domnului.

Şi istoria acestui sacrament îşi are începutul în Vechiul Testament. Pentru a o înţelege este necesar să vedem cum, la iniţiativa lui Dumnezeu, anumite gesturi însoţite de anumite cuvinte devin fapte reale. Ex.: La creaţie, Dumnezeu a spus: "Să fie lumină! Şi a fost lumină" (Gen1 ,3); Profetul Ahia din Silo îşi rupe mantia în douăsprezece bucăţi şi dă zece bucăţi lui Ieroboam, zicând în numele Domnului: "Iată, eu rup regatul din mâna lui Solomon şi-ţi dau ţie zece seminţii" (1Rg 11,31). Era o profeţie pentru poporul israelit care, slujind la alţi idoli, l-a părăsit pe adevăratul Dumnezeu; de aici pedeapsa destrămării. La Cina cea de taină, Isus spune: "Luaţi şi mâncaţi, luaţi şi beţi, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu" (Mt 26,26-28) şi s-a făcut întocmai. Astfel înţeles, sacramentul Euharistiei nu este altceva decât rezultatul pronunţării cuvintelor pe care le-a lăsat Isus asupra pâinii şi a vinului: "Luaţi şi mâncaţi, luaţi şi beţi, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Faceţi aceasta în amintirea mea!" (Mt 26,26-28; Mc 14 ,22-25; Lc 22,19-20; 1Cor 11,23-25).

Pentru a înţelege şi mai bine Euharistia trebuie să apelăm şi la noţiunea de alianţă. Sângele este cel care îi leagă pe oameni între ei. Ex.: fraţi de sânge, înrudiţi prin sânge. Pentru a încheia o alianţă, două popoare nomade, după ce ajungeau la o înţelegere jertfeau un animal, de preferinţă un ţap, iar cu sângele lui parafau respectiva înţelegere. La fel apare şi alianţa dintre Dumnezeu şi poporul său. Dumnezeu este stăpânul tuturor popoarelor şi dintre toate popoarele îl alege pe poporul israelit şi încheie o alianţă cu el "Dacă vei asculta glasul meu şi vei păzi legământul meu, dintre toate popoarele vei fi poporul meu ales, pentru că al meu este întreg pământul" (Ex19,5). Prin alianţă, Dumnezeu doreşte să devină de acelaşi sânge cu poporul său, doreşte să se înrudească cu el, să-l primească în comuniune cu el. Semnul acestei alianţe, a acestei dorinţe a lui Dumnezeu faţă de popor era parafat de popor printr-o jertfă.

Ex.: Moise a luat sângele victimelor sacrificate, a vărsat o parte pe altar, care este simbolul lui Dumnezeu, iar cu cealaltă parte a stropit poporul, spunând: "Iată sângele alianţei pe care Dumnezeu a încheiat-o cu voi" (Ex 24,8). Ceea ce a făcut Moise ne ajută să înţelegem ce este Euharistia, sacrament al alianţei celei noi, încheiată, nu prin sângele unui animal, ci prin sângele lui Isus Cristos. De data aceasta, nu mai este Moise cel care aduce victima jertfită pe altar, ci Isus însuşi este victima. Isus preia ritul şi cuvintele lui Moise: "Acesta este sângele meu al noii alianţe…" (Mt26 ,28; Lc 22,20; 1Cor 11 ,25). Noua, cea mai mare şi ultima alianţă dintre Dumnezeu şi om este încheiată de Isus Cristos prin sângele său. Potirul de la sfânta Liturghie conţine în el sângele noii alianţe. Euharistia este perpetuarea acestei jertfe a alianţei.

De reţinut

Euharistia, împreună cu Botezul şi Mirul formează cele trei sacramente de iniţiere.

Istoria acestui sacrament a început din Vechiul Testament. (Când Dumnezeu spunea ceva, fie în mod direct, ca la creaţie, fie prin intermediul profeţilor, ceea ce spunea se împlinea).

Alianţa dintre două popoare nomade era pactul încheiat şi parafat prin sângele unui animal.

Poporul israelit preia acest model şi îl aplică legământului dintre el şi Dumnezeu.

Isus Cristos foloseşte acelaşi model de alianţă. Singura diferenţă este că sângele prin care o parafează este al său.

Vocabular

 sacramente de iniţiere = care îl introduc pe om în credinţa creştină: Botezul îl naşte la această credinţă, Mirul îl întăreşte, Euharistia îl hrăneşte;

 idol = zeu;

 popor nomad = popor ce nu are un teritoriu anume.

Întrebări

Din ce categorie de sacramente face parte Euharistia?

Ce a însemnat pentru Vechiul Testament cuvântul "alianţă"?

Ce deosebiri şi asemănări există între vechea şi noua alianţă?

În lumina lecţiei învăţate, ce este Euharistia?

Exerciţii

Căutaţi în Vechiul Testament şi alte locuri în care se vorbeşte despre alianţa încheiată între Dumnezeu şi oameni.

Participând cu atenţie la sfânta Liturghie, precizaţi care este momentul propriu-zis al alianţei celei noi încheiată în sângele lui Isus Cristos.

Alcătuiţi un mic eseu cu tema: "Dumnezeu şi alianţa cu oamenii".

Lectură

Din cartea Exodului 24,1-8

"A spus Dumnezeu către Moise: «Urcă la Domnul, tu şi Aron, Nadab, Abiud şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israel şi închinaţi-vă Domnului de departe. Numai Moise singur să se apropie de Domnul, iar ceilalţi să nu se apropie; poporul, de asemenea, să nu urce cu el!» A venit Moise şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi legile. Atunci a răspuns tot poporul într-un glas şi a zis: «Toate cuvintele pe care le-a spus Domnul le vom ţine şi le vom asculta!» Iar Moise a scris toate cuvintele Domnului. Sculându-se dis-de-dimineaţă, Moise a zidit un jertfelnic la poalele muntelui şi a pus doisprezece stâlpi, după cele doisprezece seminţii ale lui Israel. A trimis apoi tineri dintre fiii lui Israel ca să aducă arderi de tot şi au jertfit viţei, ca jertfă mântuitoare Domnului Dumnezeu. Atunci, Moise, luând jumătate din sânge, l-a turnat într-un vas, iar cu cealaltă jumătate de sânge a stropit jertfelnicul. După aceea, luând cartea legământului, a citit în auzul poporului, iar ei au zis: «Toate câte le-a spus Domnul le vom asculta!» După aceea, luând Moise sângele, a stropit poporul, zicând: «Acesta este sângele legământului, pe care l-a încheiat Domnul cu voi, după toate cuvintele acestea»".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *