Meniu

Preoţia: instituirea, definiţia, materia şi forma

Lecţia 25

 

La ultima Cină, înainte de a fi vândut, Isus a întemeiat sacramentul sfintei Euharistiei şi totodată sacramentul sfintei Preoţii dând apostolilor porunca: "Faceţi aceasta în amintirea mea" (Lc 22,19). După înviere, arătându-se apostolilor în acelaşi loc, în Cenacol, Isus le dă puterea şi misiunea de a predica evanghelia, de a boteza şi de a ierta păcatele: "După cum Tatăl m-a trimis pe mine, şi eu vă trimit pe voi. Mergeţi, aşadar, faceţi discipoli din toate naţiunile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Învăţaţi-i să păzească toate câte vi le-am poruncit eu" (Mt 28,19); "Cărora le veţi ierta păcatele, vor fi iertate, şi cărora care le veţi ţine, vor fi ţinute" (In 20,23).

Apostolii au devenit astfel primii oameni ai Noului Testament care au primit plinătatea preoţiei direct de la Isus Cristos. Ei erau noul model de preot. Şi în Vechiul Testament au fost preoţi. Poporul ales, Israelul, a fost ales de Dumnezeu ca "împărăţie de preoţi şi neam sfânt" (Ex19,6). Din acest popor, Dumnezeu a ales în mod deosebit un trib, cel al lui Levi, pe care l-a pus deoparte pentru slujirea liturgică (cf. Num 1,48-53). Rolul preoţilor din Vechiul Testament era acela de a mijloci pentru oameni în cele ce-l priveau pe Dumnezeu, să aducă daruri şi jertfe pentru păcate (cf. Evr 5,1-11). Totuşi nu aveau puterea de a mijloci mântuirea. Isus Cristos încă nu se jertfise pentru mântuirea oamenilor, de aceea preoţia lor avea mai mult rolul de a-i orienta pe oameni spre împlinirea legii lui Dumnezeu şi nu spre dobândirea mântuirii.

Noutatea pe care o aduce preoţia Noului Testament este aceasta: ea mijloceşte de la Dumnezeu prin Isus Cristos în Duhul Sfânt mântuirea oamenilor. Prin celebrarea sacramentelor, datorită mântuirii înfăptuită de Isus Cristos, preoţia Noului Testament revarsă harul mântuirii în sufletul oamenilor. În Noul Testament este un singur preot, Isus Cristos; episcopii, preoţii, diaconii doar participă la preoţia lui Isus Cristos. Exercitând-o, devin una cu Isus Cristos. Când un episcop, un preot sau un diacon celebrează Botezul, Isus Cristos este cel care botează. La fel se întâmplă şi în cazul celorlalte sacramente.

Preoţia Noului Testament este un sacrament care dă puterea preoţească şi harul de a putea îndeplini cu sfinţenie slujbele religioase. Pentru a împlini această misiune, apostolii, şi după ei urmaşii lor, episcopii şi preoţii, au primit de la Cristos darul preoţiei cu cele trei funcţii: de a învăţa, de a sfinţi şi de a conduce. Preoţia are trei trepte: episcopatul, prezbiteratul şi diaconatul. Episcopatul înseamnă plinătatea preoţiei, prezbiteratul îi reprezintă pe cei care sunt colaboratorii direcţi ai episcopatului, pe preoţi. Diaconatul este dat spre slujire.

Materia sacramentului Preoţiei este dată de impunerea mâinilor, precum şi de câteva elemente specifice (pentru episcopat: ungerea cu sfânta crismă, înmânarea evangheliarului, a inelului, a mitrei şi a crucii; pentru prezbiterat: ungerea cu sfânta crismă, înmânarea patenei şi a potirului; pentru diaconat: înmânarea evengheliarului). Forma sacramentului e dată de cuvintele propriu-zise ale consacrării prin care se cere de la Dumnezeu revărsarea Duhului Sfânt şi a darurilor sale asupra candidaţilor.

Sacramentul Preoţiei poate fi conferit numai de acela care are puterea preoţească deplină, adică de episcop. El administrează taina Preoţiei în cadrul sfintei Liturghii şi cu participarea poporului creştin, într-un cadru solemn. Poate fi preot bărbatul botezat, care este chemat de Dumnezeu, este necăsătorit şi hotărât să-şi păstreze celibatul şi are formare spirituală şi cunoştinţele teologice necesare dobândite în seminarii sau institute teologice. Constituie impedimente pentru Preoţie: lipsa sănătăţii fizice şi psihice, lipsa elementelor care să arate credinţa candidatului, lipsa înţelepciunii necesare.

Şi sacramentul Preoţiei imprimă în suflet un semn de neşters numit caracter. Cel care primeşte acest sacrament, indiferent de motivele care îl determină să nu-şi exercite într-un fel sau altul preoţia, el rămâne preot pentru totdeauna. Prin hirotonire preotul acţionează ca reprezentant al lui Cristos, iar când celebrează un sacrament, acţionează în persoana lui Isus Cristos. Acţionează şi în numele Bisericii; se roagă în numele Bisericii şi oferă jertfa sfintei Liturghii.  A ne ruga pentru preoţi şi pentru noi vocaţii la preoţie este de datoria fiecărui creştin.

De reţinut

Isus a înfiinţat sacramentul Preoţiei la ultima Cină, când, după ce a transformat pâinea şi vinul în trupul şi sângele său, a spus: "Faceţi aceasta în amintirea mea!" (Lc 22,19).

Şi Vechiul Testament a cunoscut preoţia, dar nu avea aceeaşi valoare cu cea pe care o are preoţia Noului Testament.

Preoţia Noului Testament este preoţia lui Isus Cristos, la care participă apostolii, episcopii, urmaşii lor, preoţii, cei care îl ajută pe episcop, şi diaconii, care sunt chemaţi să slujească.

Celebrând sacramentele, preoţia Noului Testament oferă harul sfinţitor, adică mântuirea.

Materia depinde de gradul preoţiei: episcopat, prezbiterat sau diaconat.

Forma este dată de cuvintele de consacrare.

Sacramentul Preoţiei este dat doar de cei care au plinătatea preoţiei, de episcopi.

Cine primeşte sacramentul Preoţiei, prin ungere primeşte un semn de neşters, numit caracter, ca la Botez şi la Mir.

Vocabular

prezbiterat = treapta a doua a sacramentului Preoţiei. Mai este numită şi preoţie;

evangheliar = cartea cu evangheliile, din care se citeşte la sfânta Liturghie;

mitră = acoperământ de formă conică purtat de către papa, episcopi şi canonici. La spate are două panglici, numite infule;

patenă = mic recipient pe care preotul aşază ostia în timpul sfintei Liturghii;

celibat = starea acelor oameni care de bunăvoie renunţă la viaţa de căsătorie pentru a se dedica cu totul slujirii lui Dumnezeu şi a aproapelui;

hirotonire = consacrare, sfinţire.

Întrebări

Când a înfiinţat Isus Cristos sacramentul Preoţiei?

În Sfânta Scriptură, unde mai găsim forme ale acestui sacrament?

Ce este Preoţia?

Care este materia şi forma acestui sacrament?

Cine poate fi hirotonit preot?

Pentru cât timp este preot cel care a primit sacramentul Preoţiei?

Exerciţii

Tăiaţi cu o linie ceea ce nu corespunde:

Isus Cristos a înfiinţat sacramentul Preoţiei:

  • după botezul său,
  • la Cina de taină,
  • după înălţare,
  • pe cruce.

Alcătuiţi o compunere cu titlul: "Preotul, prietenul lui Isus şi al meu".

Lectură

Din Evanghelia după sfântul Luca 5,1-11

"În acel timp, Isus se afla pe malul Lacului Genezaret; lumea se îmbulzea în jurul lui, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Isus a văzut două bărci trase la malul lacului; pescarii coborâseră din ele şi-şi spălau mrejele. Isus s-a urcat într-una din bărci, care era a lui Simon, şi l-a rugat să o îndepărteze puţin de ţărm. S-a aşezat şi din barcă a început să înveţe mulţimile. Când a terminat de vorbit, i-a zis lui Simon: «Înaintează în larg şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuit». Simon i-a răspuns: «Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nu am prins nimic; dar dacă porunceşti tu, voi arunca din nou mrejele». Aşa au făcut şi au prins o mulţime mare de peşti, încât li se rupeau mrejele. Atunci au făcut semn tovarăşilor lor din cealaltă barcă să vină şi să-i ajute. Aceştia au venit şi au umplut amândouă bărcile până într-atât încât erau să se scufunde. Văzând aceasta, Simon Petru a căzut la picioarele lui Isus şi i-a zis: «Îndepărtează-te de la mine, Doamne, căci sunt un om păcătos!» Căci groaza şi uimirea i-a cuprins pe el şi pe însoţitorii săi în faţa mulţimii de peşti pe care îi prinseseră; la fel şi pe Iacob şi pe Ioan, fiii lui Zebedeu, tovarăşii lui Petru. Isus i-a spus lui Simon: «Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni!» Atunci au adus bărcile la mal şi, lăsând toate, l-au urmat pe Isus".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *