Meniu

Roadele sacramentului Botezului

Lecţia 8

 

Copilul meu, astăzi am voit să te botezăm în Cristos Isus, să te cufundăm în moartea şi în învierea lui Cristos în care noi credem. Am voit să te botezăm în Cristos pentru ca tu să devii un om liber şi să poţi sta în picioare în mijlocul acestei lumi cam nesăbuită. Şi mai ales pentru ca tu să devii un frate care construieşte împreună cu Dumnezeu viitorul acestui pământ. Să ştii că dacă într-o zi, tu vei uita acest dar nemuritor, vei rămâne marcat în adâncul sufletului tău de chemarea lui (M. Hubaut, Fragment din Scrisoarea părinţilor către copilul lor nebotezat).

Sacramentul Botezului acţionează în mod nevăzut asupra celui care se botează şi îl transformă în mod minunat. Cei ce primesc Botezul sunt transformaţi prin efectele acestuia, devenind curaţi şi frumoşi ca şi veşmântul alb ce se aşază peste ei.

Printre principalele roade ale sacramentului Botezului putem enumera:

 • Botezul iartă toate păcatele: păcatul strămoşesc şi toate păcatele personale precum şi toate pedepsele pentru păcat, dintre care cea mai gravă este despărţirea de Dumnezeu. În cel botezat rămân totuşi anumite consecinţe ale păcatului strămoşesc: suferinţele, boala, moartea, slăbiciunile sufleteşti şi mai ales înclinaţia spre păcat numită concupiscenţă.
 • Botezul sădeşte în om harul sfinţitor, care îl face sfânt şi drept. Sfânta Treime sădeşte în cel botezat virtuţile teologale: credinţa, speranţa şi dragostea care îl fac capabil să creadă în Dumnezeu, să nădăjduiască în el şi să-l iubească.
 • Se primesc darurile Duhului Sfânt care îi dau puterea de a trăi şi acţiona sub impulsul aceluiaşi Duh; virtuţile cardinale: cumpătarea, tăria, dreptatea, prudenţa şi celelalte virtuţi morale care îi dau posibilitatea să crească bine.
 • Botezul îl uneşte intim pe om cu Cristos, aşa cum mlădiţa este unită cu viţa. Omul devine astfel părtaş al morţii şi învierii lui Cristos.
 • Botezul face din noi mădulare ale trupului mistic, care este Biserica.
 • Botezul constituie fundamentul comuniunii dintre toţi creştinii.
 • Botezul face din oameni fii ai luminii făcându-i să treacă de la întunericul păcatului la lumina adevărului şi a harului.
 • Botezul îl face pe om părtaş la preoţia comună a credincioşilor, la misiunea profetică a lui Cristos, la demnitatea sa de rege.
 • Botezul îl pecetluieşte pe creştin cu un sigiliu spiritual de neşters numit caracter, ca semn că îi aparţine definitiv lui Cristos. Pentru acest motiv, Botezul nu poate fi repetat.

Cu toate acestea, un creştin botezat, care nu trăieşte darul Botezului printr-o viaţă de credinţă pe măsură, se poate asemăna foarte bine cu un om nebotezat, dar care trăieşte în mod greşit din ignoranţă, pentru că nu a auzit de Isus Cristos. Cel care a primit Botezul, pentru că este un dar, trebuie să fie responsabil de darul primit.

De reţinut

Omul se naşte cu păcatul strămoşesc şi, deşi el are viaţa trupească, din punct de vedere spiritual este mort.

Botezul acţionează în mod nevăzut asupra celui care se botează şi îl transformă în mod minunat.

Roadele sacramentului Botezului sunt: iartă păcatul strămoşesc, ne face fii ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Isus Cristos, temple ale Duhului Sfânt etc.

Cine primeşte sacramentul Botezului este responsabil de darul primit.

Vocabular

 efect = rezultatul obţinut în urma unei acţiuni;

 concupiscenţă = înclinaţia omului spre păcat;

 trup mistic = Biserica, legătura, unirea tuturor credincioşilor;

comuniune = împărtăşire cu cineva a anumitor bunuri spirituale sau materiale.

Întrebări

Care sunt păcatele iertate prin Botez?

Ce har sădeşte în om Botezul?

Ce alte efecte produce Botezul în cel care îl primeşte? Care sunt datoriile celui care a primit Botezul?

Exerciţii

Compune o poezie formată din trei strofe, în care să vorbeşti despre roadele sacramentului Botezului.

După ce ai participat la această lecţie, pe o foaie de hârtie scrie ce roade ale Botezului vezi la colegul tău de bancă. La fel să procedeze şi el. Schimbaţi apoi foile şi vei vedea cum crede colegul tău că trăieşti Botezul.

Taie cu o linie darurile care nu corespund Botezului:

 • ni se iartă păcatul strămoşesc,
 • primim trupul şi sângele lui Isus Cristos,
 • ne face fii ai lui Dumnezeu,
 • ni se iartă păcatele făcute după Botez,
 • devenim temple ale Duhului Sfânt.
Lectură

Fratele Ieremia se slujea de libertatea adevăraţilor fii ai lui Dumnezeu şi se bucura de imunitatea ei. Toţi înţelegeau că el nu vorbea trăgând focul la oala proprie.

Raţionamentele sale erau exacte. Când îi avertiza pe bogătaşi să evite luxul, în acelaşi timp recunoştea că nu este un păcat a păstra acel decor care corespunde poziţiei proprii în societate. Bogăţia trebuie să corespundă funcţiei sociale. Bogaţii nu trebuiau să închidă ochii înaintea multelor şi feluritelor mizerii care făceau o proastă impresie pe străzi, generând ura în bordeie împotriva celor avuţi.

Existau cerşetori care nu aveau îmbrăcăminte pentru a-şi acoperi goliciunea; existau şi persoane care cândva erau înstărite, dar cu timpul au decăzut, persoane care se ruşinau să întindă mâna pentru pomană. Pentru ce să le ignorăm?

– Am făgăduit, spunea el celor înstăriţi, şi o spunea cu un accent în stare de a mişca şi pietrele, o cuvertură pentru a apăra de frig mai ales copiii, o pereche de pantaloni unui sărman bătrân, o bluză unei bătrâne, şi, dacă mă prezint cu mâinile goale, ce voiţi să gândească despre mine, despre dumneavoastră? Gândiţi-vă bine. Dacă îi veţi ajuta pe aceşti sărmani, continuă fratele Ieremia, se vor ruga pentru voi. Şi ştiţi ce putere extraordinară are rugăciunea săracului asupra inimii lui Dumnezeu? Mila faţă de săraci, obişnuia el să spună, atrage mila lui Dumnezeu. Şi cuvintele sale, în favoarea mulţimii sărace, nu rămâneau vorbe goale. Erau o împlinire a Botezului.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *