Meniu

Roadele sfintei Euharistii

Lecţia 16

 

Fiind Euharistia prezenţa reală a lui Isus Cristos, cine o primeşte, nu rămâne nerăsplătit: "…Cine mă primeşte pe mine îl primeşte pe acela care m-a trimis" (In13,20). Răsplata este însuşi Dumnezeu, e viaţa veşnică. Însă, până să intre în viaţa veşnică, creştinul care se împărtăşeşte din trupul Domnului şi bea sângele său este făcut părtaş la multe haruri. Astfel, sfânta Împărtăşanie este hrană pentru sufletele noastre; ne dă viaţa veşnică datorită meritelor lui Isus Cristos; măreşte harul lui Dumnezeu în sufletele noastre; iartă păcatele lesne iertătoare; ne dă tărie pentru a trăi ca adevăraţi fii ai lui Dumnezeu; ne uneşte strâns cu ceilalţi membri ai Bisericii.

Rodul principal e unirea intimă cu Isus: "Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu, rămâne în mine şi eu în el" (In 6,56). Isus se dizolvă în trupul celui care îl primeşte, de aceea, întărit de acest mare dar, creştinul poate să dea mărturie despre prezenţa lui Isus în el, mărturie manifestată mai ales prin trăirea poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Purificarea de păcate este una dintre principalele consecinţe ale Euharistiei. Cineva care îl primeşte pe Isus, nu poate în acelaşi timp să facă pact şi cu păcatul. Altfel, Euharistia nu-şi face efectul sfinţitor, iar persoana comite un sacrilegiu. De altfel, trupul lui Isus "este dat pentru noi" (Lc 22,19b) şi sângele lui "este vărsat spre iertarea păcatelor noastre" (Mt 26,28b). Cu cât participăm mai mult la viaţa lui Isus prin Euharistie, creştem în intensitatea iubirii. Sunt omise păcatele de moarte, iar numărul păcatelor lesne iertătoare scade. Viaţa noastră este dominată de idealul sfinţeniei.

Un rod important al Euharistiei este unirea tuturor membrilor Bisericii între ei. După cum pâinea este făcută din mai multe boabe adunate de pe câmpii, la fel Biserica formată din mai mulţi oameni, prin pâinea euharistică formează o unitate de iubire. După cum un trup este format din mai multe mădulare, la fel şi Biserica este trupul mistic al lui Isus Cristos, unită de Euharistie, care este Cristos însuşi. Caritatea este şi ea unul din roadele Euharistiei. Cine îl primeşte pe Isus prezent în Euharistie, trebuie să ştie că Isus înseamnă şi iubire, şi grijă faţă de cei aflaţi în nevoi. De aceea grija pentru săraci trebuie să primeze.

Pe lângă toate acestea, Euharistia este model de unitate în Biserică şi chezăşia vieţii veşnice. Isus, în unire cu ucenicii, adunaţi la ultima Cină, le aminteşte: "Vă spun că nu voi mai bea de acum din acest rod al viţei până în ziua în care îl voi bea cu voi, nou, în împărăţia Tatălui meu" (Mt 26,29). "Nu mă rog numai pentru aceştia, ci şi pentru cei care prin cuvântul lor vor crede în mine, ca toţi să fie una, după cum tu, Tată, eşti în mine şi eu în tine, ca şi ei să fie una în noi, ca să creadă lumea că tu m-ai trimis" (In 17,20-21). Euharistia uneşte, sfinţeşte şi orientează spre viaţa veşnică. Biserica insistă ca acest sacrament să fie primit cu multă credinţă. Astfel roadele lui în noi sunt evidente şi abundente.

De reţinut

Cine primeşte Euharistia cu credinţă este răsplătit cu roadele care decurg din ea.

Euharistia ne uneşte mai mult cu Dumnezeu şi cu Biserica, ne iartă păcatele lesne iertătoare şi ne îndepărtează de cele de moarte, orientându-ne spre bine, ne determină să ne apropiem mai mult de cei săraci, ne dă chezăşia vieţii veşnice.

Vocabular

unire intimă cu Isus = e vorba de o legătură strânsă care o depăşeşte pe cea ce se referă la relaţia dintre părinte şi fiul său;

pact = înţelegere, învoială. În cazul nostru, acceptarea păcatului în viaţa noastră;

caritate = iubirea care se jertfeşte. Este mai mult decât ceea ce înţelegem prin simpla iubire sau dragoste. Este iubirea specifică lui Dumnezeu.

Întrebări

Care sunt roadele sacramentului Euharistiei?

Cine primeşte aceste roade?

În ce fel, Euharistia este simbol al unităţii în Biserică?

Pentru ce Euharistia mai este numită şi "chezăşie a vieţii veşnice"?

Exerciţii

Citind împreună în clasă din Noul Testament, căutaţi şi alte roade ale Euharistiei.

Având o bucată de pâine în faţă, analizând-o, observaţi cum poate fi Euharistia simbol al unităţii.

Scrieţi o compunere cu titlul: "După ce m-am împărtăşit eram un altul".

Lectură

În ziua Neprihănitei Zămisliri am admis la prima Împărtăşanie un copil de cinci ani. Iubită şi curată creatură! Era drept ca bunul Isus să ia în primire acest suflet frumos! Când l-am chemat ca să-l examinez, să văd dacă a înţeles cu adevărat actul pe care îl va îndeplini în curând, pentru a-l putea admite, s-a prezentat cu bucurie sigur pe sine şi liniştit. Făcându-mă că nu ştiu pentru ce a venit, l-am întrebat:

– Ce vrei? De ce ai venit la mine?

Surâzând, a zis:

– Doresc mult ca Isus să vină în inima mea, de aceea am venit.

Surprins de atâta francheţe, un pic serios, am continuat:

– Dar tu eşti încă atât de mic, nu te poţi împărtăşi, încă nu înţelegi bine aceste lucruri. El mă privi cu ochii plini de lacrimi şi, plângând, adăugă:

– Eu îl doresc mult, şi-l doresc chiar şi aşa mic cum sunt! Părinte, mi-ai spus că Isus îi iubeşte pe cei mici. – Dar de ce îl doreşti aşa de mult pe Isus?

– Pentru ca el să vină în inima mea şi să rămână cu mine pentru a mă păstra bun, pentru ca diavolul să nu vină şi să pună stăpânire pe mine!…

I-am mai pus şi alte întrebări, la care a răspuns în mod minunat. Văzând multele mele obiecţiuni, se puse iar pe plâns, încât nu mai putea vorbi.

– Dragul meu, i-am zis atunci, nu mai plânge: Da! Ţi-l voi da pe bunul Isus, stai liniştit. Spune-mi doar un lucru: de ce Isus doreşte să vină în inima noastră?

– Pentru a ne elibera de diavol şi să ne ducă în paradis.

Un astfel de răspuns mi s-a părut o inspiraţie a cerului; poate că îngerul păzitor vorbea pentru el sau îi sugera ce să vorbească! (Pr. Vincenzo Muzzati, Pentru voi, copiii).

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *