Meniu

Scopul Căsătoriei şi datoriile celor căsătoriţi

Lecţia 27

 

Cei care se căsătoresc primesc de la Dumnezeu un har special prin care ei să se ajute reciproc, să ajungă la sfinţenie în viaţa lor conjugală, în acceptarea şi educarea copiilor. Izvorul acestui har este Isus Cristos, care, la timpul cuvenit, a venit în întâmpinarea oamenilor printr-un legământ de iubire şi fidelitate. Jertfa lui a fost un astfel de legământ. Crucea lui Isus este pentru cei căsătoriţi crucea vieţii lor. Greutăţile lor reprezintă crucea lor. Aşa cum Isus şi-a dus crucea până pe vârful Calvarului pentru a se jertfi pe ea pentru mântuirea lumii, la fel crucea vieţii de familie trebuie purtată de soţi pentru a se jertfi unul pentru altul din iubire.

Tot iubirea este aceea care îi uneşte pe soţi în căsătorie. De aceea, ei trebuie să trăiască în armonie şi să se ajute. Ascultând de îndemnul Tatălui ceresc: "Creşteţi şi vă înmulţiţi", soţii aduc pe lume copii pe care au datoria să îi crească şi să-i educe în credinţă faţă de Dumnezeu. Astfel, scopul Căsătoriei este ca soţii să se ajute reciproc pentru a trăi fericiţi şi a educa pe toţi copiii cu care Dumnezeu îi binecuvântează. Pentru aceasta soţii trebuie să trăiască în unire, dragoste şi credinţă până la moarte. Procrearea şi educarea copiilor recere de la soţi o iubire autentică. Printre principalele îndatoriri pe care le au soţii sunt: să trăiască în unire, dragoste şi credinţă unul faţă de celălalt până la moarte; să-şi crească şi să educe copiii în frica lui Dumnezeu; să îndure cu răbdare greşelile unul celuilalt.

Cristos este şi rămâne izvorul harului sacramentului Căsătoriei. El rămâne împreună cu soţii, le dă puterea să-l urmeze, luându-şi crucea, să se ridice din nou după căderile lor, să se ierte reciproc, să poarte fiecare povara celuilalt, să fie supuşi unul altuia, să se iubească. Fără iubire nu poate fi viaţă de familie, nu pot convieţui două persoane. Cele trei virtuţi teologale: dragostea, credinţa şi speranţa rămân ca fundament pentru familia creştină. Pe baza lor sunt acceptaţi copii şi educaţi corect din punct de vedere uman şi religios; pe baza lor cei doi soţi se acceptă reciproc pentru toată viaţa.

Calităţile de bază ale unei căsătorii sunt unitatea şi indisolubilitatea. În predica de pe munte Isus afirmă clar că legătura dintre bărbat şi femeie este indisolubilă. Dumnezeu însuşi a încheiat-o: "Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă" (Mt 19,6). De aceea Biserica este împotriva divorţului. Divorţul nu este o soluţie pentru refacerea liniştii din familii, ci este un eşec. Cine a încheiat sacramentul Căsătoriei în mod valid, nu se poate recăsători atâta timp cât cealaltă persoană mai este în viaţă. În caz contrar o astfel de persoană nu poate fi acceptată la masa euharistică. E sfătuită totuşi să participe la jertfa sfintei Liturghii, trăgând din ea roadele cuvenite. Familia orânduită de Dumnezeu prin sacramentul Căsătoriei trebuie să rămână o comunitate a harului şi a rugăciunii, o şcoală a virtuţilor umane şi a dragostei creştine.

De reţinut

Cei care se căsătoresc primesc un har special pentru a se accepta pentru toată viaţa aşa cum sunt.

Greutăţile care apar în viaţa de familie devin prin asemănare crucea grea pe care a purtat-o Isus pe Calvar pentru a ne mântui.

Scopul Căsătoriei este ca soţii să se ajute reciproc şi să educe copiii corect din punct de vedere uman şi religios.

Datoriile celor doi soţi sunt să se iubească, să-şi accepte cu răbdare defectele şi să-şi educe copiii după voinţa lui Dumnezeu.

Calităţi de bază ale unei căsătorii sunt unitatea şi indisolubilitatea.

Isus Cristos nu a fost de acord cu divorţul, la fel şi Biserica.

Cei divorţaţi nu se pot recăsători şi nu pot fi primiţi la sacramente.

Vocabular

reciproc = unul pe altul;

viaţa conjugală = ceea ce ţine de procreare, de înmulţirea oamenilor pe pământ;

indisolubilitate = ceva ce nu poate fi despărţit;

masă euharistică = la sfânta Împărtăşanie.

Întrebări

Ce har primesc cei care încheie sacramentul Căsătoriei?

Care este scopul Căsătoriei?

Care sunt datoriile celor căsătoriţi?

Care este atitudinea lui Isus faţă de problema divorţului?

Se pot recăsători cei divorţaţi?

Cum trebuie să fie familia creştină?

Exerciţii

Gândiţi-vă la o familie pe care o cunoaşteţi. De unde apar problemele în sânul ei? Care este relaţia lor cu Dumnezeu? Dar cu aproapele? Discutaţi toate acestea în clasă.

Citiţi împreună Mt 19,1-9.

Scrieţi pe caietele voastre cum aţi vrea să arate o familie ideală.

Lectură

Rugăciunea de binecuvântare a mirilor

"Dumnezeule, care prin puterea ta ai creat toate din nimic, care, după ce ai rânduit începuturile a toate şi l-ai făcut pe om după chipul tău, i-ai dăruit bărbatului un ajutor de nelipsit în femeie, ca să nu mai fie doi, ci un singur trup, învăţându-ne că ceea ce tu ai unit, nimeni nu are dreptul să mai despartă vreodată…

Priveşte cu bunăvoinţă la aceşti slujitori ai tăi, care, uniţi prin legătura Căsătoriei, cer să fie întăriţi cu binecuvântarea ta; trimite harul Duhului Sfânt asupra lor, pentru ca, revărsând iubirea lor în inimile lor, să rămână credincioşi în legământul Căsătoriei.

Slujitoarea ta, N., să fie înzestrată cu darul iubirii şi al păcii şi să urmeze exemplul femeilor sfinte pe care le laudă Sfânta Scriptură. Să se încreadă în ea inima soţului ei, care, văzând în ea o însoţitoare egală şi o împreună moştenitoare a harului, să o cinstească aşa cum se cuvine şi să o iubească mereu cu acea iubire cu care Cristos şi-a iubit Biserica.

Şi acum, Doamne, te rugăm ca aceşti slujitori ai tăi să rămână statornici în credinţă şi în împlinirea poruncilor tale şi, fideli unul altuia, să strălucească prin integritatea moravurilor; întăriţi cu puterea evangheliei, să dea tuturor o bună mărturie despre Cristos şi, ajungând la bătrâneţea pe care şi-o doresc, să aibă parte de viaţa fericiţilor şi de împărăţia cerurilor. Prin Cristos Domnul nostru. Amin".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *