Meniu

Semnele şi ritualul sacramentului Mirului

Lecţia 11

 

În Sfânta Scriptură ungerea cu untdelemn este bogată în semnificaţii: untdelemnul este semnul abundenţei şi al bucuriei, îi fortifică pe atleţi şi pe luptători, vindecă şi alină loviturile şi rănile. Te face strălucitor şi frumos. Ungerea este gestul esenţial care îl uneşte pe cel botezat cu Cristos, căci cuvintele "Cristos" şi "creştin" înseamnă "uns". În poporul lui Israel, gestul ungerii cuiva era o consacrare ce semnifica o misiune de profet, de rege sau de preot, pentru care cel consacrat primea Duhul Domnului. Untdelemnul îl simbolizează pe Duhul Sfânt. Sfânta crismă este untdelemnul parfumat. Buna sa mireasmă, pe care fiecare este chemat să o răspândească, simbolizează bucuria de a trăi cu Domnul.

La Mir, prin ungerea cu sfânta crismă, primim o forţă nouă pentru viaţa supranaturală, pentru practicarea virtuţilor creştine, care va trebui să iasă din cel miruit ca şi un parfum de sfinţenie. Prin ungere cel botezat primeşte un semn de neşters: "pecetea Duhului": "Voi aţi primit în voi pecetea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu" (Ef 4 ,30). Mirul nu face altceva decât să pecetluiască legământul de la Botez. E un semn prin care cel botezat îi aparţine în mod definitiv lui Cristos, de aceea, Mirul nu poate fi repetat.

Iniţial, ca şi pe vremea apostolilor, acest sacrament era conferit prin impunerea mâinilor (Fap 8,14-17;25). Apoi, pentru a semnifica mai bine darul Duhului Sfânt, s-a adăugat ungerea cu ulei parfumat, crisma. Acest rit al ungerii şi al impunerii mâinilor există şi astăzi în Biserica noastră. Ritualul Mirului începe cu reînnoirea făgăduinţelor făcute la Botez şi cu profesiunea de credinţă a celor ce vor primi Mirul. Episcopul întinde mâinile asupra candidaţilor şi îl invocă pe Duhul Sfânt cu cele şapte daruri: înţelepciunea, înţelegerea, sfatul, tăria, ştiinţa, evlavia şi frica de Dumnezeu. Urmează ritul esenţial al sacramentului şi constă în ungerea cu sfânta crismă în formă de cruce pe frunte, impunerea mâinii pe capul candidatului, rostirea cuvintelor: "N., primeşte pecetea darului Duhului Sfânt".

Episcopul mai rosteşte cuvintele: "Pace ţie!" Candidatul răspunde asemeni unui soldat: "Şi cu duhul tău". Este un semn prin care cel miruit se angajează în mod conştient că va apăra credinţa prin cuvintele şi faptele sale. Când candidatul primeşte ungerea cu sfânta crismă, martorul ţine mâna pe umărul său, semnificând prin aceasta datoria pe care o are: aceea de a-l îndruma şi proteja în viaţa sa de creştin perfect. Conform acestei obligaţii, martorul trebuie să fie o persoană care practică în mod exemplar religia catolică, să fie miruit şi el şi să aibă cel puţin şaisprezece ani împliniţi. Este indicat să nu fie tatăl sau mama celui miruit.

Credincioşii au obligaţia de a primi acest sacrament la timpul potrivit. În acest sens, părinţii, preoţii din parohie trebuie să vegheze pentru ca nimeni să nu fie lipsit de roadele acestui sacrament.

De reţinut

Untdelemnul are în Sfânta Scriptură o semnificaţie deosebită: cel uns era un ales din partea lui Dumnezeu. Ungerea avea rolul de a parafa această alegere.

Cristos înseamnă "uns", "ales". Creştinii sunt "aleşi" în virtutea faptului că îl urmează pe Cristos.

Prin ungere se primeşte pecetea darurilor Duhului Sfânt.

La primirea sacramentului Mirului este nevoie şi de un martor.

Credincioşii au obligaţia morală şi spirituală de a primi sacramentul Mirului.

Vocabular

abundenţă = belşug, cantitate mare;

 a pecetlui = în cazul nostru, a confirma, a întări;

 rit = celebrare liturgică sau un element al ei (se mai referă la totalitatea formelor liturgice proprii unei Biserici);

 impunerea mâinilor = un gest specific religios prin care preotul sau episcopul întinde mâinile asupra unei persoane în timp ce rosteşte o rugăciune de binecuvântare.

Întrebări

Ce semnificaţii are untdelemnul în Sfânta Scriptură?

Ce înseamnă cuvântul “Cristos”?

Ce har primim la Mir prin ungerea cu sfânta crismă?

Care este rolul martorului în cazul primirii sacramentului Mirului?

Exerciţii

Caută în Vechiul Testament fragmentele care prezintă ungerea unei persoane cu untdelemn şi notează pe un caiet care au fost efectele acestei ungeri.

Discută cu unul dintre colegii tăi mai mari, care a primit sacramentul Mirului, şi întreabă-l despre ceea ce a simţit cu acea ocazie.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *