Meniu

Spovada: instituirea, definiţia, materia şi forma

Lecţia 19

 

Întotdeauna păcatul e o ofensă pe care i-o aducem lui Dumnezeu şi numai el o poate ierta. Totodată păcatul ne slăbeşte puterea da a face binele şi puterea de a fugi de rău. De asemenea, rupe legăturile dintre noi şi Dumnezeu, dintre noi şi aproapele. Cunoscând natura slabă a omului, Isus nu a vrut ca boala păcatului să îl distrugă pentru totdeauna şi a găsit mijlocul de a vindeca sufletul omului rănit de păcat. Isus a întemeiat un sacrament special al milostivirii divine. Acesta este sacramentul Spovezii. Mai este numit: pocăinţă, penitenţă, reconciliere, împăcare etc.

Cel care iartă păcatele este Dumnezeu. Pentru că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, el spune despre sine: "Fiul omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ" (Mc 2,10). Şi nu o dată îşi exercită această putere: "Îţi sunt iertate păcatele!" (Mc 2,5; Lc 7,48). Având această putere, Isus o dă şi oamenilor, pentru a o exercita în numele său. Acesta este momentul în care Isus înfiinţează sacramentul Pocăinţei: "Atunci Isus le-a zis: «Pace vouă! Aşa cum m-a trimis pe mine Tatăl, aşa vă trimit şi eu pe voi». Şi spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: «Primiţi pe Duhul Sfânt, cărora le veţi ierta păcatele vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute» (In 20,21-23). Isus încredinţează această putere apostolilor, pentru ca la rândul lor să o transmită urmaşilor lor. Biserica nu putea fi altfel decât o comunitate a împăcării, un instrument al iertării, iertare pe care ne-a dobândit-o Isus prin sângele său. Păcatele comise, constituind o ruptură între Dumnezeu şi om, între aproapele şi om, era necesar ca reconcilierea să fie tot la nivel uman. Omul trebuia să fie sigur pe iertarea divină. Cineva trebuia să-l asigure că a fost iertat: "…Cărora le veţi ierta păcatele vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute" (In 20,23). Aceştia sunt apostolii, aleşii lui Dumnezeu. Ei au primit de la Isus Cristos misiunea de a ierta păcatele. Episcopii, urmaşii apostolilor, preoţii, cei care îl ajută pe episcop, sunt aleşii lui Dumnezeu. În virtutea sacramentului preoţiei, ei primesc de la Dumnezeu puterea de a ierta păcatele în numele său.

Aşadar, Pocăinţa sau Spovada este un sacrament, prin care, preotul, în numele lui Dumnezeu, iartă păcatele, dacă omul se căieşte de ele, le mărturiseşte şi este hotărât să nu mai păcătuiască. În Biserica lui Cristos pot fi iertate absolut toate păcatele. Condiţia necesară este spovedirea lor, părerea de rău şi hotărârea de a nu le mai comite. Materia acestui sacrament este dată de numărul păcatelor comise şi mărturisite la spovadă, iar forma sunt cuvintele dezlegării: "Dumnezeu, Părintele îndurărilor, care a împăcat lumea cu sine prin moartea şi învierea Fiului său, şi a trimis pe Duhul Sfânt spre iertarea păcatelor, prin puterea acordată Bisericii, să-ţi dăruiască iertare şi pace. Iar eu te dezleg de păcatele tale † În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin".

Locul unde se celebrează acest sacrament este biserica, în confesional. Totuşi, pentru motive bine întemeiate, se poate celebra şi în altă parte.

De reţinut

Isus a întemeiat sacramentul Spovezii din iubire faţă de noi.

Isus are puterea de a ierta păcatele pentru că este Dumnezeu.

În virtutea acestui fapt, el a încredinţat această putere apostolilor şi prin ei episcopilor şi preoţilor.

Pocăinţa sau Spovada este un sacrament prin care preotul, în numele lui Dumnezeu, iartă păcatele, dacă omul se căieşte de ele, le mărturiseşte şi este hotărât să nu mai păcătuiască.

Materia este dată de păcatele comise şi spovedite, iar forma de cuvintele dezlegării.

Vocabular

ofensă = cuvânt sau faptă jignitoare îndreptată împotriva cuiva;

milostivire divină = mila lui Dumnezeu faţă de oameni, compătimire, îndurare;

confesional = loc special în biserică unde se face spovada.

Întrebări

Când a instituit Isus Cristos sacramentul Pocăinţei?

Ce este Spovada sau Pocăinţa?

Cine are în Biserică puterea de a ierta păcatele?

Care sunt materia şi forma acestui sacrament?

Unde este în biserică locul în care se celebrează sacramentul Pocăinţei?

Exerciţii

Tăiaţi cu o linie ceea ce nu corespunde:

Isus a înfiinţat sacramentul Pocăinţei:

 • imediat după botezul său,
 • în timp ce era la Cafarnaum,
 • după înviere,
 • pe cruce,
 • la Rusalii.

Puterea de a ierta păcatele o au:

 • preoţii,
 • diaconii,
 • papa,
 • pastorii,
 • episcopii,
 • cardinalii,
 • ministranţii.

La Spovadă trebuie spuse:

 • toate păcatele,
 • doar păcatele mici,
 • o parte din păcatele mari.

Memoraţi cuvintele prin care Isus Cristos a înfiinţat sacramentul Spovezii.

Lectură

Din Evanghelia după Ioan 8,1-18

"Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor. Dar în zori a apărut din nou la templu şi tot poporul venea la el, iar el, aşezându-se, îi învăţa. Cărturarii şi fariseii au adus o femeie prinsă în adulter şi, punând-o la mijloc, i-au zis: «Învăţătorule, această femeie a fost surprinsă asupra faptului de adulter. Moise ne-a poruncit în Lege ca pe astfel de femei să le ucidem cu pietre. Dar tu, ce zici?» Însă spuneau aceasta ispitindu-l, ca să aibă de ce să-l acuze. Dar Isus, aplecându-se, scria cu degetul pe pământ. Întrucât continua să-l întrebe, s-a ridicat şi le-a spus: «Acela dintre voi care este fără de păcat să arunce primul cu piatra în ea». Şi, aplecându-se din nou scria pe pământ. Când au auzit, au plecat unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni. El a rămas singur, iar femeia era în mijloc. Isus s-a ridicat şi i-a spus: «Femeie, unde sunt ei? Nu te-a condamnat nimeni?» Ea a zis: «Nimeni, Doamne». Isus i-a spus: «Nici eu nu te condamn; mergi, de acum să nu mai păcătuieşti!»".

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *