Meniu

Adevărurile de credinţă

1. De ce trebuie să credem în Euharistie?

Pentru că Euharistia este un adevăr de credinţă.

2. Ce înseamnă „adevăr de credinţă”?

Un adevăr pe care Dumnezeu ni l-a comunicat vorbind cu noi ca unor prieteni cărora el vrea să le dezvăluie misterele sale.

3. Suntem siguri că adevărurile de credinţă sunt adevăruri autentice?

Suntem foarte siguri, deoarece Dumnezeu, care ni le-a revelat, nu poate să se înşele pe sine şi nici să ne înşele. Nu poate să se înşele pentru că el este nemărginit de inteligent şi înţelept; nu poate să ne înşele pentru că el este nemărginit de bun şi de aceea nu vrea să ne facă rău.

4. Cui i-a dezvăluit Isus aceste adevăruri?

Isus le-a dezvăluit mai întâi apostolilor, dându-le poruncă să le predice apoi tuturor oamenilor din toate timpurile.

5. Cum puteau cei doisprezece apostoli, care erau oameni muritori, să continue să înveţe aceste adevăruri până la sfârşitul lumii?

Personal nu puteau face aceasta, dar şi-au împlinit misiunea instituind succesori, adică bărbaţi care, după moartea apostolilor, i-au înlocuit, continuându-le astfel misiunea.

6. Cine sunt succesorii apostolilor?

Episcopii în frunte cu papa.

7. Cum ştim că episcopii în frunte cu papa nu se înşală atunci când ne învaţă adevărurile revelate de Dumnezeu?

Suntem siguri că nu se înşală pentru că Isus le-a asigurat asistenţa Duhului Sfânt. De aceea putem şi trebuie să spunem că învăţătura episcopilor în frunte cu papa este infailibilă. Isus a spus: „Cine vă ascultă pe voi pe mine mă ascultă. Cine vă dispreţuieşte pe voi pe mine mă dispreţuieşte!” (Lc 10,16).

8. Cum se numesc adevărurile învăţate în mod infailibil de papa şi de episcopi?

Se numesc dogme de credinţă.

9. Sunt multe dogmele de credinţă?

Sunt destul de numeroase şi au fost formulate de-a lungul secolelor, mai ales pentru a răspunde la anumite erori care se iveau în rândul poporului creştin.

10. Dogmele pe care Biserica ni le porunceşte să le credem nu sunt o limitare a libertăţii noastre?

Dimpotrivă, dogmele sunt pentru noi un ajutor foarte mare. Aşa cum indicatoarele de pe străzi ne ajută să nu cădem în prăpastie, la fel dogmele de credinţă ne ajută să nu cădem în greşeli. Trebuie să-i mulţumim mereu Domnului pentru dogmele pe care ni le-a revelat, iar Bisericii pentru că le-a formulat în mod clar şi precis.

11. De ce Biserica formulează dogme când avem deja Sfânta Scriptură, adică Biblia, şi în special Evanghelia?

Biserica formulează dogmele pentru că Sfânta Scriptură are nevoie să fie interpretată. De fapt, istoria ne demonstrează că mulţi au interpretat-o în modul lor şi fiecare în mod diferit faţă de altul. Dacă nu ar fi Biserica să ne spună care este adevărata interpretare, am rămâne în îndoială şi nu am avea niciodată siguranţa adevăratei interpretări.

12. Dacă unul nu acceptă o dogmă de credinţă poate fi numit creştin catolic?

Nu. Pentru a fi creştini catolici trebuie să credem cu fermitate toate dogmele de credinţă, neexcluzând nici una. Dacă unul nu acceptă chiar şi o singură dogmă de credinţă înseamnă că nu acceptă autoritatea lui Dumnezeu şi autoritatea Bisericii, iar aceasta înseamnă că nu mai are credinţă. Dacă m-aş îndoi de un singur lucru pe care un prieten de-al meu mi l-a descoperit asigurându-mă că este adevărat, ar însemna că mă îndoiesc de el şi deci mă îndoiesc şi de toate celelalte lucruri pe care mi le spus. Deci nu aş mai avea credinţă în el. Tot la fel şi cel care se îndoieşte de o singură dogmă nu mai crede în Dumnezeu.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *