Meniu

Euharistia ca sacrament

63. Euharistia este numai prezenţă reală şi jertfă?

Nu, Euharistia este şi sacrament.

64. Ce este un sacrament?

Un sacrament este un semn văzut, orânduit de Isus Cristos, care conferă har sufletului.

65. Ce este harul?

Harul este un dar minunat al lui Dumnezeu care face sufletul nostru strălucitor şi luminos prin însăşi lumina lui Dumnezeu. După cum un fier înfierbântat, cu toate că rămâne fier, capătă anumite proprietăţi ale focului, la fel şi sufletul nostru prin har, cu toate că rămâne suflet, mai exact cu toate că rămâne o realitate creată, capătă proprietăţi dumnezeieşti. Sfânta Ecaterina de Siena spune că dacă noi am vedea un suflet în harul lui Dumnezeu l-am confunda cu Dumnezeu însuşi.

66. Harul se referă numai la viaţa aceasta sau şi la viaţa viitoare?

Harul ne este dat în viaţa aceasta, dar când sufletul părăseşte această lume în momentul morţii, harul îl introduce în fericirea veşnică a paradisului. Harul este ca o sămânţă care înfloreşte în viaţa veşnică din cer.

67. Cum se obţine harul?

Harul este dăruit de Dumnezeu în sacramentul Botezului şi dacă omul îl pierde prin păcatul de moarte îl poate primi din nou prin sacramentul Pocăinţei sau al Spovezii.

68. Ce este păcatul de moarte?

Păcatul de moarte este o neascultare gravă a unei porunci a lui Dumnezeu, cu ştiinţă şi voinţă deplină.

69. Care sunt păcatele de moarte cele mai frecvente?

Păcatele de moarte cele mai frecvente sunt: înjurătura, lipsa de la Liturghie duminica sau în celelalte sărbători de poruncă, neplăcerile mari făcute părinţilor, încălcările virtuţii curăţiei sau castităţii, furtul.

70. Ce trebuie să facă acela care a săvârşit un păcat de moarte?

Cine a săvârşit un păcat de moarte trebuie să se căiască imediat, să ceară iertare lui Dumnezeu şi să caute să se spovedească în cel mai scurt timp. În orice caz, cel care a săvârşit chiar şi un singur păcat de moarte nu se poate împărtăşi înainte de a se spovedi.

71. Ce se întâmplă dacă o persoană se împărtăşeşte cu păcat de moarte pe suflet?

Cine se împărtăşeşte cu păcat de moarte pe suflet săvârşeşte un păcat foarte grav numit sacrilegiu.

72. Dacă harul este dat la Botez şi la Spovadă, iar cine primeşte Euharistia trebuie să aibă deja harul, în ce mod Euharistia dă harul?

Euharistia dă harul în sensul că îl măreşte. Ea este, într-adevăr, hrana sufletului. Aşa cum pentru a ne păstra în viaţă şi pentru a creşte avem nevoie de hrană, tot aşa pentru a ne păstra în viaţa harului şi pentru a creşte în ea trebuie să ne împărtăşim bine şi cât mai des. Nu numai des, ci mai ales bine.

73. Euharistia are şi alte efecte?

Euharistia are şi alte efecte minunate, chiar dacă toate sunt legate de creşterea în har. Ea ne face una cu Isus, pentru că ne face să intrăm în comuniune intimă cu el şi în consecinţă face din noi toţi un singur trup: „Noi suntem un singur trup, căci toţi ne împărtăşim din aceeaşi unică pâine”, spune sfântul Paul (1Cor 10,17). Apoi Euharistia introduce în noi germenul învierii viitoare, unindu-ne cu Isus înviat. În sfârşit, şterge păcatele uşoare sau veniale, cu singura condiţie ca inima noastră să nu fie ataşată de acestea.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *