Meniu

Transsubstanţierea

36. Ce înseamnă exact cuvântul „transsubstanţiere”?

Înseamnă trecere (trans) de substanţă (substantia).

37. Ce este substanţa?

Substanţa este realitatea care există nu în altceva, ci în sine însuşi. De exemplu, un arbore, un motan, un om sunt substanţe pentru că există în ele însele. Însă dimensiunile, culoarea şi proprietăţile lor sunt cu siguranţă realităţi, dar nu există în ele însele, ci în altceva. De exemplu, culoarea motanului nu există în sine însăşi, ci în motan. Spunem atunci că o culoare nu este o substanţă, ci este ceva care există în substanţă şi aparţine substanţei. Cercetătorii (filozofii) numesc această realitate accidenţi, din latină accidere, care înseamnă „a se întâmpla, a avea loc”. Accidenţii, s-ar putea spune, sunt întâmplători în substanţă. Dar cum acesta este un cuvânt puţin mai dificil, de obicei, în loc de accidenţi, se vorbeşte de specie sau chip.

38. Ce înseamnă acest mod de a vorbi cu privire la Euharistie?

Înseamnă că în Euharistie substanţa pâinii şi a vinului devin trupul şi sângele lui Isus, în timp ce accidenţii rămân neschimbaţi, adică specia sau chipul pâinii şi al vinului. Deci dimensiunea ostiei nu se schimbă, nu se schimbă culoarea, mirosul şi gustul, pentru că toate acestea sunt accidenţi sau specii. Dar ceea ce se schimbă este substanţa. Acelaşi lucru este valabil şi pentru vin.

39. Când se întâmplă această transformare?

Această transformare are loc atunci când preotul pronunţă cuvintele consacrării. Când preotul a terminat de spus: „Acesta este trupul meu”, pâinea nu mai este, în locul ei este trupul Domnului; când a terminat de spus: „Acesta este sângele meu”, vinul nu mai este, în locul lui este sângele Domnului.

40. Cum este posibilă această transformare?

Este posibilă prin atotputernicia lui Dumnezeu. Când preotul pronunţă cuvintele consacrării intervine Dumnezeu cu atotputernicia sa şi realizează schimbarea, adică transsubstanţierea. Dar dacă ne gândim bine, acest fapt nu trebuie să ne uimească prea mult: de vreme ce Dumnezeu a creat din nimic tot ceea ce există, nu poate oare să schimbe o realitate în alta?

41. Cum pot să mai existe specia sau chipul pâinii şi al vinului dacă nu mai există substanţa lor?

Există în mod miraculos, menţinute în existenţă de atotputernicia lui Dumnezeu.

42. Isus lasă cerul pentru a fi sub chipul pâinii şi al vinului?

Nu. Isus nu lasă cerul, dar vine, într-adevăr, sub chipul pâinii şi al vinului.

43. Cum este posibil aceasta?

Transsubstanţierea este cea care face posibil acest fapt extraordinar. Într-adevăr, pâinea şi vinul devin acel trup şi acel sânge care sunt în cer, devin Isus în persoană, viu şi adevărat, care şade de-a dreapta Tatălui. Deci nu Isus este cel care se schimbă sau lasă cerul, ci pâinea şi vinul sunt cele care, prin puterea cuvintelor consacrării, devin acelaşi Isus care este în cer.

44. Aşadar, în tabernacol este prezent acelaşi Isus care este în cer?

Exact. Isus este prezent în preasfântul sacrament aşa cum este prezent în cer, dar cu diferenţa că în preasfântul sacrament este prezent sub chipul pâinii şi al vinului, deci nu este vizibil cu ochii noştri omeneşti.

45. Nu este minunat să ne gândim că în tabernacol este acelaşi Isus care stă la dreapta Tatălui?

Este minunat, iar aceasta ne arată toată iubirea pe care Isus o are pentru noi, vrând să rămână real şi fizic prezent în mijlocul nostru, ca să-l putem întâlni totdeauna. Dar noi uităm deseori acest adevăr şi de prea puţine ori mergem să-l întâlnim pe Isus prezent în preasfântul sacrament.

46. Până când rămâne Isus prezent sub speciile euharistice?

Isus rămâne prezent până când aceste specii păstrează şi menţin aspectul pâinii şi al vinului. De aceea când primim sfânta ostie, Isus rămâne prezent în noi până când speciile euharistice sunt asimilate şi deci distruse de organismul nostru. În mod normal speciile euharistice durează circa un sfert de oră după împărtăşire. Ar trebui să nu uităm aceasta şi să prelungim un pic colocviul cu Isus, în loc să fugim în grabă din biserică după ce ne-am împărtăşit. Se povesteşte că sfântul Filip Neri a spus la doi ministranţi să meargă cu lumânările aprinse după un om care a ieşit imediat din biserică…!

47. Isus este prezent chiar şi într-un mic fragment de ostie?

Da, Isus este prezent până când acel fragment, chiar dacă este mic, păstrează aspectul pâinii. Referitor la aceasta, cei care se împărtăşesc primind sfânta ostie în palmă, trebuie să fie atenţi şi să privească bine să nu rămână în mână vreun mic fragment. În cazul în care rămâne trebuie consumat. Ar trebui să avem un mai mare respect faţă de preasfânta Euharistie!

48. Când se rupe ostia se frânge şi trupul lui Isus?

Nu, se frâng doar speciile euharistice.

49. Cum este posibil aceasta?

Este posibil pentru că Isus este prezent cu totul în fiecare parte a ostiei consacrate. De aceea, chiar dacă se separă o parte, ea îl conţine pe Isus întreg.

50. După cuvintele consacrării, sub specia pâinii ar trebui să fie prezent numai trupul şi sub specia vinului numai sângele. Este aşa?

Aici trebuie să fim atenţi: este adevărat că prin cuvintele consacrării se face prezent trupul sub specia pâinii şi sângele sub specia vinului, dar nu trebuie să uităm că în Isus, care este viu în cer, trupul şi sângele sunt unite în mod inseparabil. În Euharistie este prezent Isus viu şi adevărat, deci sub specia pâinii, împreună cu trupul, este prezent în mod necesar şi sângele, şi unde este sângele este în mod necesar prezent şi trupul. Aceasta este o prezenţă aşa-numită indirectă sau altfel spus prezenţă „prin concomitenţă”, în sensul că o prezenţă o „însoţeşte” pe cealaltă. Prezenţa sângelui însoţeşte prezenţa trupului şi prezenţa trupului însoţeşte prezenţa sângelui. Şi tot „prin concomitenţă”, unde sunt trupul şi sângele sunt prezente şi sufletul şi dumnezeirea. Deci trebuie să spunem că (atât sub specia pâinii, cât şi sub specia vinului) este prezent Isus total, cu trupul, sângele, sufletul şi dumnezeirea sa.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *