Meniu

Cântece

1. Fericită-i ziua aceasta
Când primesc în dar de sus,
Pâinea cea dumnezeiască,
Trupul sfânt al lui Isus.

2. Câtă bucurie-mi face,
Doamne, azi venirea ta.
Întâlnirea mea cu tine
Eu nicicând n-o voi uita.

3. Sunt cuprins de fericire,
Căci îl am pe Dumnezeu,
Pe stăpânul vieţii mele,
Care m-a iubit mereu.

4. Cât de minunată-i clipa
Ce mă leagă de Isus.
El mi-aduce bucurie,
Mângâiere de nespus.

5. O Isuse, dă-mi putere
Ne-ncetat să te iubesc,
Totdeauna, orişiunde,
Voia ta s-o împlinesc.

1. Cât de fericiţi suntem
Când în inimă-l avem
Pe Isus Mântuitorul,
Domnul şi Învăţătorul,
Fiul Tatălui Preasfânt. /bis

2. Pentru noi el s-a jertfit,
Hrană ni s-a dăruit.
Şi la sfânta Liturghie
Ne-a-mpărţit cu dărnicie
Multe binecuvântări. /bis

3. Orişiunde ne-am afla,
De Isus nu vom uita;
Vrem ca-n noi el să trăiască,
Vrem ca lumea să-l iubească,
Vrem să-l facem cunoscut. /bis

4. Pe cei binevoitori,
Şi de Domnul doritori,
Prin trăire în credinţă,
Dragoste şi umilinţă,
Să-i atragem la Isus.

1. Sunt copil, Isuse,
Şi-aş dori să-ţi spun:
Tu mereu m-ajută
Să devin mai bun.

Refren: Numai ţine vreau
Inima să-ţi dau,
Lângă tine, o Isuse,
Pururea să stau.

Tu să mă-nsoţeşti,
Să mă întăreşti,
În primejdii şi ispite
Să mă ocroteşti.

2. Tu îmi eşti prieten,
Cel mai bun păstor,
Mă conduci la bine,
Scump Mântuitor.

3. Viaţa mea întreagă
Fă să te iubesc,
Ţie vreau în toate,
Doamne, să-ţi slujesc.

4. Ţine, Doamne, în viaţă
Mulţi ani fericiţi
Pe ai mei prieteni
Şi pe-ai mei părinţi.

 

Refren: Vino, Duhule Sfinte,
Peste noi revarsă
Darurile tale.

1. Tu eşti Duhul iubirii sfinte
Ce purcezi dintr-un bun Părinte
Şi din Fiul veşnic adorat.

2. Raza-ţi sfântă din cer venită
Inimi multe la har invită,
Ca să aibă viaţă în Cristos.

3. Unde tu eşti primit cu-ardoare,
Omul vechi şi lumesc dispare
Şi se plămădeşte omul nou.

4. Tu ne dai nouă alinare,
Când suntem puşi la încercare
Şi ni-e viaţa de nesuferit.

5. Când furtuna-mprejur vuieşte,
Tu eşti cel care ne-ntăreşte
Şi ne duce sigur la liman.

6. Varsă-n noi ne-ncetat lumină,
Fă-ne fruntea mai senină,
Prin iubirea ta de negrăit.

1. Vino, Duhule Preasfânt,
Şi trimite pe pământ,
A ta luminoasă rază.

2. Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino, şi ne luminează.

3. Bunule Mângâietor,
Oaspete prea iubitor,
Dulcea noastră răcorire.

4. Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

5. Peste cei ce ţi se-nchină
Tu revars-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat.

6. Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă acum suspină,
Grav rănită de păcat.

7. Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.

8. Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit,
Şi îndreaptă ce-i greşit.

9. Celor care te cinstesc,
Şi pe tine te slujesc,
Dă-le harul înşeptit.

10. Răsplăteşte a lor iubire,
Cu suprema fericire,
Sus în raiul nesfârşit.

Refren: Spre tine, Doamne, ne-ndreptăm
Şi inima şi gândul.
La sfânta jertfă ne-adunăm
Să-ţi ascultăm cuvântul.

1. Eşti Tatăl nostru iubitor,
Cu drag venim la tine,
Căci tu ne mângâi, ne-ntăreşti
Şi ne conduci la bine.

2. Noi vrem să fim copiii tăi,
Să-ţi facem voia-n toate
Şi totdeauna să-ţi slujim
Cu multă pietate.

3. Ajută-ne să fim cuminţi,
Cu inima curată,
Căci numai astfel vom primi
Răsplată-mbelşugată.

 

Refren: Domnul e Păstorul meu,
Domnul e păstorul meu,
Domnul mă iubeşte,
nimic nu-mi lipseşte,
Domnul e păstorul meu!

1. El mă paşte în păşuni verzi
şi mă duce la ape de odihnă,
îmi înviorează sufletul.

2. Mă povăţuieşte pe cărări drepte
din pricina numelui său.
Chiar dacă ar fi să umblu prin valea morţii,
nu mă tem de nici un rău,
căci tu eşti cu mine,
toiagul şi nuiaua ta mă apără.

3. Tu îmi întinzi masă în faţa potrivnicilor mei;
îmi ungi capul cu untdelemn
şi paharul meu este plin de se revarsă.

4. Da, fericirea şi îndurarea
mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele.
şi voi locui în casa Domnului,
până la sfârşitul zilelor mele.

Psalmul 22
Domnul e păstorul meu,
Nu voi duce lipsă de nimic:
în păşuni verzi m-a aşezat
la apa odihnei m-a călăuzit,
Îmi înviorează sufletul.

Mă poartă pe cărările dreptăţii
pentru numele său.
Chiar de aş umbla prin valea umbrei morţii,
Nu mă voi teme de rău,
Căci tu eşti cu mine.
Varga ta şi toiagul tău,
ele îmi aduc mângâiere.

Ai pregătit masă împotriva mea
împotriva celor ce mă necăjesc;
ai uns cu untdelemn capul meu
şi paharul meu e plin de se revarsă.
Bunătatea şi îndurarea mă vor însoţi
în toate zilele vieţii mele
şi voi locui în faţa Domnului zile îndelungate.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *