Meniu

Despre rugăciune

88. Ce este rugăciunea?

Rugăciunea este înălţarea minţii noastre către Dumnezeu.

89. Este necesară rugăciunea pentru toţi?

Rugăciunea este necesară pentru mântuirea tuturor celor care au ajuns la vârsta priceperii.

90. Cum trebuie să ne rugăm?

Trebuie să ne rugăm cu evlavie, umilinţă, încredere, supunere şi statornicie.

91. Când trebuie să ne rugăm?

Isus Cristos ne-a îndemnat să ne rugăm mereu şi să nu lenevim, dar trebuie să ne rugăm mai ales la vreme de ispită şi primejdie.

92. Cum ne putem ruga mereu?

Ne rugăm totdeauna când prin intenţia bună înălţăm deseori inima şi gândul nostru către Dumnezeu şi jertfim lui toate muncile, suferinţele şi bucuriile noastre.

Rugăciune de dimineaţă

Doamne, noaptea a trecut,
Ziuă iarăşi s-a făcut;
Tu, Isuse, m-ai păzit
Pe cât timp m-am odihnit.
Pentru toate-ţi mulţumesc.
Şi de vrei să împlinesc
Voia Tatălui ceresc,
Fii cu mine azi mereu
Şi condu sufletul meu,
Ca să facă numai bine,
Lăudându-te pe tine.
O Marie, Mama mea,
Ia-mă azi sub paza ta.
Înger, îngeraşul meu,
Tu păzeşte-mă de rău
Şi du-mă la Dumnezeu.
Tatăl nostru…
Bucură-te, Marie,…
Slavă Tatălui…

Rugăciune de seară

Ziua, Doamne s-a sfârşit,
Seara iarăşi a venit;
Peste zi m-ai ajutat,
De-am lucrat şi-am învăţat.
Pentru toate-ţi mulţumesc,
Scumpul meu, Tată ceresc.
Iar tu, micule Isus,
Ocroteşte-mă de sus;
Fii alăturea de mine,
Căci eu te iubesc pe tine.
O Marie sunt al tău,
Scapă-mă de orice rău.
Şi tu, înger păzitor,
Fii al meu ocrotitor.
Tatăl nostru…
Bucură-te, Marie,…
Slavă Tatălui…
Act de căinţă…

Îngerul Domnului

Îngerul Domnului a vestit Mariei,
Şi ea a zămislit de la Duhul Sfânt.
Bucură-te, Marie,…

Iată roaba Domnului,
Fie mie după cuvântul tău.
Bucură-te, Marie,…

Şi Cuvântul s-a făcut trup
Şi a locuit între noi.
Bucură-te Marie,…

Roagă-te pentru noi, sfântă Născătoare de Dumnezeu,
Ca să ne facem vrednici de făgăduinţele lui Cristos.

Să ne rugăm: Te rugăm, Doamne, să reverşi harul tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului Întruparea lui Cristos, Fiul tău, să ajungem prin patima şi crucea lui la slava învierii, prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui… (de trei ori)

Înger al lui Dumnezeu, care eşti păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzeşte-mă, povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-mă pe mine care-ţi sunt încredinţat ţie, prin mila lui Dumnezeu. Amin.

Bucură-te, Regina cerului

Bucură-te, Regina cerului, aleluia,
Căci acela pe care ai fost vrednică să-l porţi, aleluia,
A înviat precum a zis, aleluia.
Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia.
Bucură-te şi te veseleşte, Fecioară Marie, aleluia,
Căci Domnul a înviat cu adevărat, aleluia.
Să ne rugăm: Dumnezeule care ai binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului tău, Domnul nostru Isus Cristos, fă-ne, te rugăm, ca prin Născătoare lui Fecioara Maria, să dobândim bucuria vieţii veşnice, prin acelaşi Cristos, Domnul nostru. Amin.

Slavă Tatălui… (de trei ori)

Înger al lui Dumnezeu, care eşti păzitorul meu, luminează-mă astăzi, păzeşte-mă, povăţuieşte-mă şi ocârmuieşte-mă pe mine care-ţi sunt încredinţat ţie, prin mila lui Dumnezeu. Amin.

© Editura Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, nr. 26, RO-700064-Iaşi, www.ercis.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *