Meniu

Cuvânt înainte

Bucuria creşterii

Cartea de faţă vine să confirme marele adevăr al creşterii şi maturizării în credinţă prin opera specială a Duhului Sfânt care a început să lucreze în orice creştin încă de la Botez.

Urmând cursul vieţii naturale, copiii cresc, se dezvoltă şi se maturizează hrănindu-se şi alimentându-se cu bunurile oferite de Creator.

Când vorbim despre viaţa sufletească, ea are acelaşi parcurs – începe, se dezvoltă, se hrăneşte şi se maturizează prin hrana specială pe care Dumnezeu o oferă prin Cristos în Duhul Sfânt, după mărturia sfântului Apostol: "Iar cel care ne întăreşte împreună cu voi în Cristos şi ne-a uns este Dumnezeu, cel care ne-a însemnat cu sigiliul său şi a pus în inimile noastre arvuna Duhului" (2Cor 1,21-22).

Despre aceste mari daruri pe care Dumnezeu ni le face prin Duhul Sfânt ne vorbeşte Tertulian, spunând: "Trupul se spală spre a fi curăţat sufletul [prin sfântul Botez]; trupul este uns spre a fi consacrat sufletul; trupul este însemnat spre a fi întărit sufletul; trupul este adumbrit prin impunerea mâinilor, ca sufletul să fie luminat de către Duh [prin sfântul Mir]; trupul se hrăneşte cu crucea şi sângele lui Cristos, ca sufletul să fie îndestulat cu Dumnezeu [prin sfânta Euharistie]" (TERTULIAN, De resurrectione mortuorum VIII, 3).

Cu alte cuvinte, creştinul beneficiază de lucrarea generoasă a Duhului Sfânt pentru a deveni mai matur în credinţă şi mărturisitor curajos al evangheliei prin Botez, Mir şi Euharistie, sacramentele iniţierii şi maturizării creştine.

Cartea de faţă, prezentată într-o ţinută grafică deosebită, cu teme adaptate copiilor şi tinerilor care au primit deja sfântul Botez şi sfânta Euharistie, ce se află în perioada de formare şcolară şi de creştere în vârstă şi în credinţă, reprezintă un adevărat dar pe care îl pot primi cei interesaţi de viaţa lor spirituală.

Îi felicităm pe cei ce au pregătit-o şi o pun la dispoziţie tuturor preoţilor, profesorilor de religie şi educatorilor; îi încurajăm pe părinţi şi pe copii să o aibă în mâinile şi în bibliotecile lor, să o iubească şi să şi-o însuşească şi le acordăm tuturor binecuvântarea noastră arhierească.

Iaşi, 1 mai 2004

+ Petru Gherghel
Episcop de Iaşi

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *