Meniu

Dumnezeu este iubirea infinită

Nu te mira dacă, pentru a te ajuta să creşti în viaţa creştină, încep prin a-ţi vorbi despre Dumnezeu!

Da, pentru că, aşa cum vei înţelege în fiecare zi mai mult, Dumnezeu este totul pentru noi: "de la el venim, în el trăim şi către el suntem îndreptaţi" (Fap 17 ,28); cu el vom fi perfect fericiţi, fără el ( chiar şi atunci când vom avea parte de toate bogăţiile, onorurile şi bucuriile lumii), vom fi nişte sărmani nefericiţi.

Dumnezeu te iubeşte

În catehismul primei Împărtăşanii, ai învăţat că "Dumnezeu este iubire" (Scrisoarea întâia a sfântului Ioan 4 ,8) şi trăieşte din iubire.

El este Tatăl care îl naşte din veşnicie pe propriul său Fiu pe care-l iubeşte şi de care este iubit cu iubirea infinită care este Duhul Sfânt.

În catehism ai mai învăţat că, împins de iubirea sa nemărginită, Dumnezeu a făcut să existe îngerii şi oamenii: şi între aceştia din urmă eşti şi tu.

Dumnezeu te-a creat pentru iubire, ţi-a dat părinţii, fraţii, prie te nii; pentru tine a făcut cerul înstelat şi pământul, cu florile, plantele şi animalele, pentru ca tu să ai o casă frumoasă unde să locuieşti şi hrană ca să te hrăneşti şi să creşti.

Şi tot pentru iubire, Dumnezeu a dorit să împartă cu tine chiar viaţa sa divină, făcându-te fiul său după modelul lui Isus.

Dumnezeu te iubeşte gratuit

Trebuie să mai ştii că Dumnezeu, iubindu-te, nu a căutat propria sa fericire, ci pe a ta.

Dumnezeu, de fapt, este infinit de fericit în el însuşi: fericirea totală este aceea care, fiind infinită, nu poate creşte şi nu se poate micşora, fiind veşnică.

Pentru aceasta, când Dumnezeu te-a creat, nu a făcut-o ca să devină mai fericit, ci a făcut-o pentru tine, pentru a te face fericit pe tine.

Şi a făcut-o (şi o mai face încă) fără să-ţi ceară nimic în schimb, fără să privească dacă eşti bun sau rău, ci, simplu, pentru iubire.

Cu alte cuvinte, Dumnezeu te-a iubit şi te iubeşte gratuit, "gratis", cum spuneau latinii. Iată de ce darurile iubirii lui Dumnezeu se numesc "haruri".

Dumnezeu-iubire vrea să trăiască în tine

Când două persoane se iubesc, vor să stea mereu împreună, aproape una de alta şi, dacă este posibil, să devină una.

Gândeşte-te la mama care-şi strânge cu drag în braţe copilul şi-l sărută continuu, spunându-i: "Te-aş mânca!" sau "Te-aş înghiţi!" Ei bine, Dumnezeu, care te iubeşte mai mult decât toate mamele din lume, te strânge continuu lângă inima sa şi – pentru ca el să o poată face – se uneşte cu tine atât de intim, că vine să locuiască în tine, în intimitatea inimii tale!

Aminteşte-ţi aceste cuvinte ale lui Isus: "Dacă cineva mă iubeşte, va ţine cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el" (In 14,23).

Da, Dumnezeu te iubeşte atât de mult, că se bucură să fie întotdeauna cu tine; nu mai vrea să te îndepărtezi şi nici să-l întristezi prin păcat!

Răspunde:

1) Subliniază care este adevărata natură a lui Dumnezeu

ATOTPUTERNICIA   VEŞNICIA   IUBIREA

2) Dumnezeu este acela care ne-a iubit primul, DA NU sau am fost noi cei care l-am iubit primii? DA NU

3) Dumnezeu ne-a iubit mai mult când ne-a creat sau când ne-a dat viaţa sa divină?

CÂND ……………………………………………………

4) Creându-ne şi dându-ne viaţa sa divină, Dumnezeu a făcut-o pentru sine sau pentru noi?

5) În iubirea sa infinită pentru noi, Dumnezeu a vrut doar să fie aproape de noi sau a vrut chiar să vină înlăuntrul nostru?

DUMNEZEU A VRUT …………………………………………

Dumnezeu este iubire?

Da, Dumnezeu este iubire infinită: el însuşi trăieşte din iubire şi iubeşte atât de mult creaturile sale, că le face părtaşe la viaţa sa divină (CBC, 221).

Inspirat de Duhul Sfânt, sfântul Ioan evanghelistul ne-a dezvăluit adevăratul nume al lui Dumnezeu şi a scris:

"DUMNEZEU ESTE IUBIRE".

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *