Meniu

Isus ne face fiii lui Dumnezeu unindu-ne cu el în Biserică

Pentru a le da tuturor oamenilor viaţa sa divină, Isus a dorit să reunească în jurul său bărbaţii şi femeile care cred în el, formând cu ei o adevărată "comunitate vie", căreia el însuşi i-a dat numele de "Biserică".

Am spus comunitate "vie" pentru că Biserica – spre deosebire de celelalte comunităţi de oameni – este făcută din persoane care participă la viaţa divină a lui Isus.

Pentru aceasta, Isus ne-a adunat în jurul lui

  • ca pe "poporul său" (1Pt 2 ,9-10),
  • ca pe "turma sa", căreia i-a dat ca păstori pe papa şi episcopii (In10 ,16),
  • ba chiar ca "trup al său", al cărui cap şi conducător este el însuşi, şi noi suntem membrele vii (Ef 4,15-16; Rom 12,4-5).

O altă imagine a Bisericii sale, Isus ne-a descris-o atunci când ne-a povestit parabola "Viţei de vie şi a mlădiţelor": "Eu sunt viţa – ne-a spus -, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în mine aduce mult rod" (In 15,1-11).

Ce este Biserica?

Biserica este poporul lui Dumnezeu, adunat în unitate de viaţă de Cristos, conducătorul său, cu care formează un singur trup însufleţit de Duhul său şi călăuzit către împărăţia veşnică a Tatălui (CBC, 782.792.797).

În acest desen sunt reprezentate cele şapte sacramente pe care Isus le-a instituit pentru a ne da viaţa sa divină:

1 – Botezul este naşterea la viaţa divină.

2 – Mirul sau Confirmaţiunea ni-l dă pe Duhul Sfânt.

3 – Euharistia, în care este prezent Isus Cristos viu. Aceasta, în desen, este aşezată în centru, pentru că de la ea primesc harul sfinţitor toate celelalte sacramente.

Aceste prime trei sacramente sunt numite ale "Iniţierii creştine", pentru că reprezintă începutul vieţii lui Isus în noi.

4 – Spovada ne redă viaţa divină pierdută prin păcatul de moarte.

5 – Ungerea bolnavilor sfinţeşte durerea.

6 – Preoţia consacră diaconii, preoţii şi episcopii.

7 – Căsătoria sfinţeşte mirii creştini.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *