Meniu

Mirul în Biblie

Biblia, care este cartea cuvântului lui Dumnezeu, ne dezvăluie că a treia persoană a Preasfintei Treimi, Duhul Sfânt, a fost trimisă de Tatăl pe pământ pentru a realiza întruparea Fiului său, Isus Cris tos: şi de la Isus însuşi, a fost dat apostolilor, care l-au dat tuturor creştinilor în sacramentul Confirmaţiunii sau Mirului.

Să amintim aceste trei prezenţe ale Sfântului Duh, despre care ne învaţă Biblia:

Duhul Sfânt în viaţa lui Isus

Deja în Vechiul Testament, profeţii anunţaseră că Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste Mesia cel aşteptat (adică peste Cris tos) şi îl va însoţi toată viaţa.

Iată ce a spus despre el, cu şapte secole înainte ca Isus să se nască, profetul Isaia:

"O mlădiţă va ieşi din tulpina lui Iese
şi un lăstar va da din rădăcinile lui.
Se va odihni peste el Duhul Domnului:
duhul înţelepciunii şi al înţelegerii,
duhul sfatului şi al tăriei,
duhul cunoştinţei şi al fricii de Domnul" (Is 11,2).

Mai târziu, în aceeaşi Carte a profetului Isaia, au fost puse în gura viitorului Mesia aceste cuvinte:

"Duhul Domnului este asupra mea,
căci Domnul m-a uns
şi m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună" (Is 61,1).

În Noul Testament, aceste profeţii s-au adeverit în Isus din Nazaret:

Mesia cel aşteptat se naşte din Fecioara Maria, prin acţiunea Duhului Sfânt (Lc 1,35), şi începe misiunea sa de Mântuitor când (după botezul dat de Ioan) Duhul Sfânt coboară în mod vizibil asupra lui sub formă de porumbel, în timp ce glasul Tatălui îl pro clamă drept Mesia şi Fiul său divin (Mt 3,13-17).

Isus îl dă pe Duhul Sfânt apostolilor săi

Apoi Isus a voit ca Duhul Sfânt să coboare şi asupra ucenicilor săi, pentru a-i face capabili să continue misiunea sa:

În aceeaşi zi de Paşti, Isus cel înviat a intrat în cenacol şi le-a dat apostolilor puterea de a ierta păcatele, spunând: "Primiţi-l pe Duhul Sfânt!" (In 20,22).

După cincizeci de zile, în ziua de Rusalii, aşa cum Isus a promis (In 16 ,7-15), Duhul Sfânt a coborât în mod minunat asupra apos tolilor (Fap 2 ,1-4), dând început timpului mesianic, adică timpului Bisericii, pe care îl trăim noi astăzi (Fap 2,17-18).

Prin sacramentul Mirului, apostolii îl conferă pe Duhul Sfânt tuturor celor botezaţi

Cartea "Faptele Apostolilor" ne atestă că, imediat după Rusalii, apostolii îl confereau credincioşilor pe Duhul Sfânt prin sacramentul Mirului, "dar" destinat să completeze harul Botezului (Fap 2,28).

Un episod relatat tot în "Faptele Apostolilor" (şi pe care-l vezi ilustrat la pagina 30) ne spune cum s-a întâmplat aceasta:

"La Ierusalim, apostolii, ştiind că locuitorii din Samaria au primit cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis acolo pe Petru şi pe Paul.

Aceştia au mers şi s-au rugat pentru ca ei să-l primească pe Duhul Sfânt: de fapt, Duhul nu coborâse încă peste nici unul dintre ei, ci ei fuseseră numai botezaţi în numele Domnului Isus. Atunci şi-au im pus mâinile peste ei şi aceia l-au primit pe Duhul Sfânt" (Fap 8,14-17).

Acest episod ne spune clar că Mirul este un sacrament distinct de Botez şi că era conferit prin "impunerea mâinilor".

Apoi, pentru a exprima mai bine darul Duhului Sfânt,

impunerii mâinilor i s-a adăugat o "ungere, pe frunte, cu unt de lemn parfumat (mir)": acesta este ritualul cu care, astăzi, Biserica continuă să administreze sacramentul Mirului, aşa cum îţi voi explica în capitolul ce urmează.

Apostolii (aici îi vedem pe Petru şi Ioan) le confereau creştinilor botezaţi darul Duhului Sfânt impunându-le mâinile în sacramentul Confirmaţiunii.

© Editura Sapientia, Str. Th. Văscăuţeanu 6, RO–700462-Iaşi, www.editurasapientia.ro


Important: Comentariile pot fi folosite pentru a completa cu trimiteri utile materialul de mai sus. Nu vor fi validate comentariile ofensatoare.

Completări? Întrebări?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *